Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Achtergrondinformatie zorgverzekering

basis, aanvullend, eigen risico

Achtergrondinformatie zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het basispakket van de zorgverzekering wordt jaarlijks door de overheid bepaald en geldt voor alle zorgverzekeraars. De basiszorgverzekering biedt de minimale zorg voor iedere Nederlander. Het basispakket kan elk jaar aangepast worden maar biedt bijvoorbeeld dekking voor de kosten die je maakt bij een ziekenhuisopname, een bezoek aan de huisarts of apotheek.

Enerzijds is dus elke Nederlander verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Anderzijds zijn zorgverzekeraars op grond van de Zorgverzekeringwet (Zvw) verplicht om iedereen die een aanvraag doet te accepteren ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid of geslacht.

Aanvullende zorgverzekering

Het basispakket kan uitgebreid worden met aanvullende zorgverzekeringen. Deze verzekeringen zijn niet verplicht en de dekking en vergoedingen kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Voorbeelden van aanvullende verzekeringen zijn fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, brillen of dekking in het buitenland.

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht als het gaat om het basispakket van de zorgverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen geldt dit niet. Dit betekent dat zij de mogelijkheid hebben om personen te weigeren voor een bepaalde aanvullende verzekering.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. In 2020 blijft het eigen risico 385 euro, net als in 2019.

Elke verzekerde heeft de keuze om het verplichte eigen risico vrijwillig te verhogen. Dit heet dan ook het vrijwillig eigen risico. Het maximale eigen risico kan dan uitkomen op 885 euro. Een verhoging van dit eigen risico geeft een extra korting op de premie van de zorgverzekering. Daartegenover staat wel dat verzekerden dit bedrag wel moeten kunnen voldoen in het geval dat het eigen risico in één keer voldaan moet worden.

Vergelijk de beste verzekeraars

© copyright