Zakelijk

Privacy verklaring

Hoe we omgaan met persoonsgegevens

Veiligheid en privacy

Verzekering.nl heeft als doel om jou de gelegenheid te bieden om te besparen op de kosten van je verzekeringen. Hierin valt er een onderscheid te maken in particuliere en zakelijke verzekeringen. Eén website met twee onderdelen, beide met een verschillende invulling en uitstraling.

 • Voor de particuliere bezoeker biedt Verzekering.nl verschillende informatieve pagina’s en tooling om de opties en prijzen te vergelijken en af te sluiten (via de verzekeraar).
 • Als zakelijke bezoeker heb je de mogelijkheid om informatie te raadplegen over zakelijke verzekeringen en hiervoor een offerte-/ contactaanvraag in te schieten welke opgevolgd wordt door onze partner EVR. De pagina’s zijn te bereiken via verzekering.nl/zakelijk, inclusief alle subdomeinen daarvan, de mobiele versies van deze website en overige onderdelen van de website.

Wil jij ook besparen op je verzekeringen? Dan ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om de beste aanbiedingen voor jou te vinden. Daarom verwerken wij bij het aanbieden van onze informatie op de website persoonsgegevens.

Verzekering.nl neemt jouw privacy erg serieus en behandelt jouw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om jouw privacy te garanderen handelen we volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan, alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. We leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Ook leggen we je jouw rechten uit. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inhoudsopgave

 • Contactgegevens
 • Toepassingsbereik
 • Hoe verwerkt Verzekering.nl jouw persoonsgegevens?
 • Reviews, nieuwsbrief & contact opnemen
 • Cookies & geanonimiseerde analyses
 • Beeldmateriaal en aangeboden producten
 • Beveiliging
 • Overige verwerkingen
 • Toegang tot persoonsgegevens
 • Geen verwerking buiten de Europese Economische Ruimte
 • Rechten over persoonsgegevens
 • Vragen of klachten
 • Aanpassingen

Contactgegevens

Verzekering.nl is onderdeel van Verzekering.nl B.V.. Verzekering.nl B.V. (“Verzekering.nl”, “wij”, “ons” of “onze”) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en is gevestigd aan Javastraat 3, 2585 AA, te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60140747. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan je contact opnemen via het contact formulier op de contact pagina.

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring geldt voor jou wanneer je gebruik maakt van onze website. Via onze website kan je de prijzen vergelijken en diverse producten of diensten (“Product”, ”Producten”) afnemen van verschillende aanbieders/verzekeraars (“Aanbieder”, “Aanbieders”) of in het geval van zakelijke producten via een offerte en de daaraan gekoppeld dienstverlening via onze partner (EVR). Daarnaast kan je via het de website contact met ons opnemen, je aanmelden voor onze nieuwsbrief en bij ons solliciteren.

Hoe verwerkt Verzekering.nl jouw persoonsgegevens?

We maken gebruik van jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Dit is alleen toegestaan wanneer we hiervoor een geldige reden hebben (ook wel bekend als een grondslag). Hieronder leggen we uit welke gegevens we verzamelen voor welk specifiek doel, en op welke juridische grondslag we deze gegevens verwerken. Tevens informeren we je over de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens bij Verzekering.nl. Bij alle bewaartermijnen hanteren we de regel dat als er meerdere bewaartermijnen van toepassing zijn op dezelfde gegevens, de langste bewaartermijn gehanteerd wordt. De bewaartermijnen in deze privacyverklaring kunnen verlengd worden indien Verzekering.nl hiertoe wettelijk verplicht is.

Bezoek van de website

Als je de website bezoekt, verzamelen wij een aantal technische gegevens over jouw bezoek. Zo verzamelen wij onder andere de datum en het tijdstip van het bezoek, IP-adres, MAC-adres of ander uniek nummer, browser, onderdelen die je bezoekt en andere loginformatie (zoals URL referrer). Deze persoonsgegevens zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren en informatie op de gewenste manier weer te geven. De verwerking van deze persoonsgegevens is daarmee noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verzamelen ook informatie over jouw bezoek van ons Platform via cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een webpaginaserver bij bezoek op de harde schrijf of in het geheugen van je computer, tablet of ander elektronisch apparaat waarmee jij de website bezoekt (“Apparaat”), plaatst en opslaat. Door het plaatsen van een cookie kan de webpaginaserver jouw Apparaat herkennen en de opgeslagen informatie aan de webpaginaserver terugsturen. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen en voor welk doel, verwijzen wij je naar onze Cookieverklaring. Onze Cookieverklaring vind je op Cookieverklaring Verzekering.nl B.V.. Daar kan je ook je Cookie-instellingen op een later moment aanpassen.

Verwerking ‘Particuliere’ en ‘Zakelijke’ producten
’Particulier’ product uit de vergelijking kiezen en sluiten

Via de website kunnen verschillende Producten van verschillende aanbieders met elkaar worden vergeleken. Om tot een goede vergelijking te komen voor jouw situatie, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Het verschilt per vergelijking welke gegevens hierbij nodig zijn. Gegevens die hierbij nodig kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld je NAW-gegevens, je geboortedatum, je inkomenssituatie en je kenteken. Wij verplichten je niet om meer gegevens op te gegeven dan nodig is voor een goede vergelijking. In sommige gevallen kan je wel ook extra informatie invullen, zoals je e-mailadres. Wij gebruiken je e-mailadres dan om jou als extra service de mogelijkheid te geven om op een later moment direct terug te gaan naar jouw vergelijking zonder dat je je gegevens nog een keer moet invullen. Voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens geef je toestemming doordat je deze gegevens zelf met ons deelt via de website. Verzekering.nl verwijdert jouw persoonsgegevens na een bepaalde periode nadat je jouw vergelijking hebt uitgevoerd. Zo kunnen wij binnen die periode nogmaals jouw vergelijking uitvoeren zonder dat je al de gegevens nogmaals zelf moet invullen.

Wanneer jij het product of dienst hebt gevonden, kun je deze in de vergelijkingsresultaten selecteren. Hoe de afwikkeling verder verloopt, hangt af van de afspraken die wij met de aanbieder hebben. Wij sturen je door naar de website van de aanbieder die het door jou gekozen product aanbiedt, om het daar af te ronden. Om ervoor te zorgen dat jij bij de aanbieder ook direct bij het juiste product terecht komt, is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens met de aanbieder delen.

Voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens geef je toestemming doordat je deze gegevens zelf met ons deelt via de website. Hoe lang wij jouw gegevens bewaren, is afhankelijk van ons contact met jou na het sluiten van jouw product.

Afnemen ‘Zakelijke’ producten

De aanvraag voor Zakelijke producten verloopt via onze partner/tussenpersoon (EVR). Wij sturen je zakelijke (contact/offerte) aanvraag door naar onze partner om het daar af te ronden. Om ervoor te zorgen dat jij bij de aanbieder goed wordt geholpen, is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens met de aanbieder delen.

Gegevens die hierbij nodig kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld je NAW-gegevens en je bedrijfsgegevens. Wij verplichten je niet om meer gegevens op te geven dan nodig is voor een juiste verwerking. Om jou het aanbod te kunnen sturen, hebben wij je e-mailadres nodig. In sommige gevallen is het voor het geven van een passend advies nodig om eerst met jou jouw situatie nader te bespreken. Om jou hiervoor terug te kunnen bellen, hebben wij ook jouw telefoonnummer nodig. Wij kunnen jou in het telefoongesprek nog naar andere persoonsgegevens vragen die nodig zijn om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens geef je toestemming doordat je deze gegevens zelf met ons deelt via bijvoorbeeld de website of in het telefoongesprek. Hoe lang wij jouw gegevens bewaren, is afhankelijk van ons contact met jou na het sluiten van jouw Product. In veel gevallen zal dit tot twee weken zijn. Na de overdracht aan onze partner EVR geldt er dat er voor de verdere dienstverlening de voorwaarden als aangeboden op www.evr.nl van kracht zijn en wij hier geen verantwoordelijkheid meer in dragen.

Contact na sluiten van jouw Product

Verzekering.nl vindt het belangrijk dat het Product die je via ons hebt gevonden goed wordt afgerond. Daarnaast vindt Verzekering.nl het belangrijk dat de aanbieder/ partner zich ook houdt aan de beloftes die zij heeft gemaakt. Wij gaan ervan uit dat alles goed verloopt en dat beloftes worden nagekomen. Als het toch nodig blijkt, springen wij indien mogelijk graag bij om ervoor te zorgen dat een probleem wordt opgelost. Je kan ons hiervoor bereiken via het contact formulier op de contact pagina.

Wil jij dat wij jouw gegevens niet meer bewaren of dat wij jou niet meer benaderen met andere passende Producten, dan kan je dat ons laten weten door contact met ons op te nemen via het contact formulier op de contact pagina, of door je af te melden via de link in onze mailing.

Communicatie namens Aanbieder

Nadat je de beste aanbieding hebt aangevraagd, neemt de Aanbieder contact met jou op om het Product af te ronden. Verzekering.nl verwerkt deze gegevens om jou namens de Aanbieder op de juiste manier te kunnen informeren. Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverwerking.

Verzekering.nl zal jouw persoonsgegevens die wij hiervoor bewaren niet langer bewaren dan wettelijk noodzakelijk.

Verzekering.nl verwijdert jouw gegevens als de (wettelijke) bewaartermijn voor de hierboven genoemde situaties is geëindigd.

Reviews & nieuwsbrief

Reviews

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren horen wij graag hoe jij onze dienstverlening hebt ervaren. Natuurlijk horen wij naast verbeterpunten het ook graag als jij onze dienstverlening als positief hebt ervaren. Daarom vragen we jou ook om een review over je ervaring met ons te delen nadat je via onze website een Product hebt gesloten met een Aanbieder. Wij verwerken deze gegevens om ons gerechtvaardigd belang te behartigen, dat eruit bestaat om onze dienstverlening te optimaliseren. Je kan jouw review achterlaten via Feedback Company. Deze review kunnen wij ook op ons Platform plaatsen zodat andere bezoekers jouw review op onze website kunnen lezen. Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt hierbij het privacybeleid van Feedback Company. Deze kan je vinden via de website van Feedback Company: https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/policy-review-wetgeving/.

Nieuwsbrief

Wij houden je graag op de hoogte van de laatste wijzigingen en aanbiedingen. Als je geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief kan je daarvoor aanmelden door je hiervoor in te schrijven met je e-mailadres. Wij gebruiken naast jouw e-mailadres ook de gegevens die wij via trackingsoftware ontvangen. Dat zijn onder andere het tijdstip waarop de e-mail is ontvangen en wordt geopend, de inhoud van de geopende e-mail, de hyperlinks waarop wordt geklikt, je IP-adres, besturingssysteem en de browser die je gebruikt. Als je de nieuwsbrief van Verzekering.nl niet langer wenst te ontvangen, kan je je op ieder moment uitschrijven door middel van de opt-out optie die in elke verstuurde nieuwsbrief is opgenomen. Wij verwerken jouw e-mailadres om jou de nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. De andere hier genoemde persoonsgegevens verwerkt Verzekering.nl omdat het voor ons belangrijk is om onze e-mails te blijven verbeteren. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarom op basis van ons gerechtvaardigd belang. De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van e-mailtracking verwijderen wij 2 jaar na de ontvangst daarvan.

Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij persoonsgegevens die je hierbij invult of (telefonisch) aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele bedrijfsgegevens en de inhoud van je vraag of klacht. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij jouw vragen kunnen beantwoorden of klacht in behandeling kunnen nemen. Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking. Verzekering.nl zal je persoonsgegevens 2 jaar na het beantwoorden van jouw vraag of na het verhelpen van je klacht verwijderen.

Cookies & geanonimiseerde analyses

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Google Tagmanager (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 • Affiliate marketing cookies
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Geanonimiseerde analyses

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, voeren wij geanonimiseerde analyses uit. Hierbij gebruiken wij gegevens die wij verzamelen bij het bezoek van onze Website en het lezen van onze nieuwsbrief. Deze gegevens maken wij eerst anoniem. Wij zorgen dan dat deze gegevens niet meer aan jou als persoon gekoppeld kunnen worden. Met behulp van de anonieme gegevens doen we vervolgens wetenschappelijk en statistisch onderzoek voor het nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten. Omdat het belangrijk is voor ons om ons te blijven verbeteren, verwerken wij deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Beveiliging

We beveiligen onze systemen en gegevens en beschermen onze bedrijfsmiddelen. Daarnaast doen wij ons uiterste best om onze website veilig te houden. We gebruiken hiervoor jouw persoonsgegevens, waaronder de datum en het tijdstip van het bezoek, IP-adres, MAC-adres of ander uniek nummer, browser, onderdelen van onze website die je bezoekt en andere loginformatie en de gegevens die wij in het kader van jouw activiteiten op onze website hebben verzameld. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Verzekering.nl, namelijk om onze website veilig en betrouwbaar aan te kunnen bieden. Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang deze strikt noodzakelijk zijn voor het beveiligen van onze systemen.

Overige verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens als toezichthouders en inspecties ons hiertoe verplichten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor deze doeleinden of zoals voorgeschreven door specifieke wettelijke verplichtingen.

Toegang tot de persoonsgegevens

De volgende derde partijen kunnen toegang krijgen tot je persoonsgegevens.

Partners/Aanbieders en bezoekers van Verzekering.nl

Zoals beschreven onder ‘Hoe verwerkt Verzekering.nl jouw persoonsgegevens?’, delen wij persoonsgegevens van bezoekers met onze partners/aanbieders wanneer de aanbieding van de betreffende partner uit een op onze website uitgevoerde vergelijking door de bezoeker wordt geselecteerd of er via een (zakelijke) aanvraag een verzoek wordt ingezonden. Andere bezoekers kunnen jouw reviews via Feedback Company op de website bekijken.

Verwerkers

We schakelen partijen in die namens ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om de website te hosten, persoonsgegevens op te slaan en te beheren en nieuwsbrieven te versturen.

Andere derde partijen

Verzekering.nl deelt persoonsgegevens met partijen die (gedeeltelijk) als (mede-) verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren. Omdat onze samenwerkingspartners zelf (gedeeltelijk) verantwoordelijk zijn voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, moeten zij jou daar zelf over informeren.

Autoriteiten en rechtshulpverleners

We kunnen persoonsgegevens ook met derden delen als Verzekering.nl op basis van wet- en regelgeving verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten en rechtshulpverleners, zoals politie en overheidsinstellingen. Ook kan Verzekering.nl persoonsgegevens verstrekken op basis van een gerechtelijk bevel, een rechterlijke uitspraak of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Geen verwerking buiten de Europese Economische Ruimte

Verzekering.nl verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). We delen in principe ook geen persoonsgegevens met ontvangers buiten de EER. Het kan dat de Aanbieders met wie jij via onze website een Product kan sluiten, wel persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Voor de verwerkingen van deze Aanbieders geldt het privacybeleid van deze Aanbieders. Dit privacybeleid kan je vinden op hun website.

Rechten over persoonsgegevens

De wet geeft jou een aantal privacyrechten.

 • Recht van inzage Dit is het recht om aan ons te vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben en om daar inzage in te krijgen.
 • Recht op rectificatie Je kan aan ons vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen.
 • Recht om vergeten te worden In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens door Verzekering.nl te laten verwijderen.
 • Recht op beperking Dit is het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken of om de verwerking tijdelijk te stoppen.
 • Recht op dataportabiliteit Dit is het recht om je persoonsgegevens van ons te ontvangen zodat je deze gegevens kan doorsturen aan een andere partij.
 • Recht van bezwaar Dit is het recht om bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Intrekken van jouw toestemming Als je ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan mag je die toestemming op elk moment intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de verwerking van jouw persoonsgegevens voordat jij je toestemming hebt ingetrokken.

Vragen of klachten

Bij vragen of klachten over bijvoorbeeld de belangenafwegingen die wij hebben gemaakt om een gegevensverwerking op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ te baseren, kan je contact opnemen met ons via het contact formulier op de contact pagina. We komen er het liefst samen met jou uit, maar je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Verzekering.nl kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Laatste update: 19-06-2023

Scroll naar boven