Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Beschikbare verzekeringen

FBTO bootverzekering
FBTO bootverzekering vanaf € 8,43

Bootverzekering informatie

Normale dekking
Bij de bootverzekering is er de keuze tussen de WA bootverzekering en de WA Casco bootverzekering. De WA verzekering dekt de schade die u veroorzaakt aan derden. Met de WA Casco verzekering bent u niet alleen verzekerd voor de schade die u toebrengt aan derden maar ook voor storm- en brandschade.

Aanvullende dekking
Ook bij de bootverzekering is het mogelijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Deze aanvullende verzekeringen verschillen wel per verzekeraar.

Voor speciale boten zijn er aangepaste verzekeringen gecreëerd, dit zijn de:

 • Catamaranverzekering
 • Motorverzekering
 • Sloepverzekering
 • Speedbootverzekering
 • Zeilbootverzekering

Betaalt u een eigen risico bij een bootverzekering?

In principe betaalt u bij een WA-verzekering geen eigen risico. Bij een uitgebreidere verzekering, zoals een Beperkt Casco en een Volledig Casco (Allrisk) betaalt u vaak wel een eigen risico. Deze wordt bepaald aan de hand van de waarde van uw boot.

Heb ik een vaarbewijs nodig om een boot te kunnen verzekeren?

Niet voor elke boot is een vaarbewijs nodig om te mogen besturen, dus is het voor deze boten ook niet verplicht om een vaarbewijs te hebben als u een verzekering af wil sluiten. Voor boten waar het verplicht is een vaarbewijs te bezitten om de boot te besturen, heeft u ook een vaarbewijs nodig om een verzekering voor die boot af te kunnen sluiten.

Hoe kan ik mijn bootverzekering opzeggen?

Tegenwoordig kunt u uw verzekering vrijwel overal per post en per email opzeggen. De opzegprocedure kunt u terugvinden in de voorwaarden van uw verzekering.

Hoe kan ik overstappen van bootverzekering?

Zodra de opzegdatum van uw huidige bootverzekering bereikt is, kunt u via Verzekering.nl een nieuwe bootverzekering afsluiten. Zorg ervoor dat uw nieuwe verzekering pas ingaat op de dag dat uw oude ophoudt, anders betaalt u dubbele premiekosten.

Is de inboedel van mijn boot meeverzekerd?

Of uw inboedel is meeverzekerd hangt af van welke verzekering u afsluit. Bij een WA-verzekering is de inboedel niet meeverzekerd, maar mocht u een WA met casco-verzekering afsluiten kunt u er meestal voor kiezen om uw inboedel mee te verzekeren. Het dekkingsbedrag verschilt per verzekeraar.

Is een bootverzekering verplicht?

In Nederland is het niet verplicht om een bootverzekering af te sluiten. Dit wordt echter wel aangeraden om zo eventuele hoge kosten door schade te dekken. In sommige landen is het wél verplicht om een bootverzekering te hebben, ook voor toeristen die op de zee varen die bij dat land hoort.

Is mijn boot ook in de haven/stalling verzekerd?

De meeste verzekeraars dekken ook schade die in de stalling of haven is veroorzaakt. Vaak moet de haven of stalling waar de boot ligt wel aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor dekking van de kosten. Deze eisen zijn te vinden in de polisvoorwaarden en verschillen per verzekeraar.

Kan ik mijn boot ook allrisk verzekeren in grachten van grote steden?

Dit kan, maar niet veel verzekeraars bieden deze verzekering aan. Dit vanwege de hoge kans op schade aan uw boot. U kunt zich wel bijna altijd WA verzekeren in de grachten van een grote stad.

Kan ik mijn boot ook voor 6 maanden verzekeren?

Nee, de verzekering staat voor een jaar vast. Daarna kunt u meestal elke maand opzeggen.

Op welk vaargebied geldt een bootverzekering?

Wanneer u een verzekering afsluit vraagt de verzekeraar u om een keuze te maken tussen de vaargebieden. Deze vaargebieden zijn vaak onderverdeeld in Nederlandse vaargebieden en Europese vaargebieden. De termen klein vierkant en groot vierkant worden gebruikt om verschillende Europese vaargebieden te definiëren.

Voor welke soorten boten is de bootverzekering geschikt?

Wanneer u uw verzekering afsluit moet u altijd aangeven welke soort boot u wil verzekeren. Dit heeft invloed op de hoeveelheid premie die u gaat betalen. Let op: niet elke verzekeraar biedt verzekeringen voor alle soorten boten.

Wanneer kan ik een bootverzekering opzeggen?

U kunt de verzekering opzeggen op de opzegdatum. De meeste verzekeraars hanteren één maand opzegtermijn. Een bootverzekering ligt meestal een jaar vast. Daarna kunt u de verzekering vaak per maand opzeggen. Er zijn uitzonderingen waardoor u binnen het vastgelegde jaar u verzekering al kunt opzeggen. Dit betreft dan een verandering in de premie of polisvoorwaarden die in uw nadeel zijn. Ook kunt u de verzekering vroegtijdig opzeggen als u uw boot verkoopt.

Wanneer krijg ik een no-claimkorting bij mijn bootverzekering?

Bij de meeste verzekeraars kunt u een no-claimkorting krijgen als u één of meer schadevrije jaren heeft opgebouwd. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe hoger de korting. Er zit echter wel een limiet aan deze korting. Dit is per verzekeraar verschillend.

Wat is een allrisk bootverzekering?

Een allrisk bootverzekering is een verzekering voor de boot die de meest volledige dekking biedt bij schade die u aanbrengt aan anderen en eigen schade. Deze verzekering wordt ook wel de WA met volledig casco genoemd.

Wat is een bootverzekering?

Een bootverzekering is een verzekering voor uw boot. Door een verzekering af te sluiten dekt u uzelf, en uw portemonnee, in tegen hoge kosten wanneer er bijvoorbeeld schade ontstaat aan uw boot.

Wat is een no-claimkorting?

Een no-claimkorting is een bedrag dat van uw premie afgaat wanneer u één of meer jaren schadevrij hebt gevaren. Omdat u in deze jaren geen schade hebt geclaimd gaat uw premiebedrag omlaag.

Wat is er verzekerd bij een bootverzekering?

Wat er verzekerd is bij een bootverzekering hangt af van welke soort verzekering u heeft afgesloten en bij welke verzekeraar u dit heeft gedaan. Er zijn meestal drie verzekeringen waaruit u kunt kiezen: WA-verzekering (dekt alleen schade die u een ander aandoet), WA beperkt casco (dekt naast schade die u veroorzaakt bij een ander ook een aantal schadeoorzaken wanneer u eigen schade veroorzaakt) en WA volledig casco, ook wel allrisk genoemd. Deze laatste verzekerd naast de schade die u een ander toedoet ook de meeste eigen schade en schade door onvoorziene omstandigheden.

Welke aanvullende dekkingen kan ik bij een bootverzekering afsluiten?

Het verschilt per verzekeraar welke aanvullende dekkingen u kunt afsluiten bij uw bootverzekering. Vaak bieden verzekeraars een extra inboedelverzekering, verhaalsrechtsbijstand en hulp onderweg.

Welke dekking heb ik met een bootverzekering?

Met een WA-verzekering dekt de verzekeraar alleen de kosten voor schade die u aan iemand anders hebt aangebracht. De WA beperkt Cascoverzekering en WA volledig Casco dekken ook eigen schade. Wat uw verzekering precies dekt kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Bootverzekering Overig

Niet alleen op de weg kunnen er vervelende zaken gebeuren, maar ook op het water kunnen verschillende dingen voorvallen. Sluit voor uw boot een aparte aansprakelijkheidsverzekering af. De schade die u aanbrengt aan iemand anders met uw boot valt namelijk niet onder de dekkingen van uw AVP. Het is dan ook slim als u in bezit bent van een boot u te verzekeren tegen diefstal en/of schade en een bootverzekering af te sluiten.

Wanneer u een bootverzekering afsluit moet u kiezen uit het soort boot wat u wilt verzekeren. Vervolgens moet u een vaargebied selecteren waarvoor wilt verzekeren. De vaargebieden worden meestal ingedeeld in 3 of 4 verschillende gebieden. Vaargebied 1 beslaat de Nederlandse wateren, en Vaargebied 3 of 4 (dit hangt af van de verzekeraar) beslaat meestal vrijwel alle wateren ter wereld. Verzekeraars geven wel altijd grenzen aan tot waar u verzekerd bent. Door verschillende omstandigheden, zoals oorlog, piraterij of rotsen kunnen sommige gebieden te riskant zijn. Binnen 10 kilometer voor de kust van Libië bent u bijvoorbeeld bij de meeste verzekeraars niet verzekerd.

Mocht u op zee willen varen verplicht de verzekeraar u vaak een zeewaardigheidsverklaring aan te vragen. Dit is een lijst met spullen die verplicht aanwezig moeten zijn op de boot om de zee op te mogen. Wanneer alle spullen aanwezig zijn worden u en uw boot zeewaardig verklaard en mag u dus de zee bevaren.

Soorten verzekeringen

Wanneer u uw boot verzekert kunt u kiezen uit twee verschillende hoofdsoorten bootverzekeringen:

 • Alleen een WA-verzekering, waarbij u verzekerd bent voor schade die u een ander aanbrengt. Vaak kan de WA-verzekering uitgebreid worden met een aanvullende schade, diefstal of brandverzekering.
 • Een Cascoverzekering, die ook schade dekt die door anderen of onvoorziene omstandigheden zijn veroorzaakt. Vaak kan ook nog uitgebreid worden naar een Casco+ verzekering.

Soorten boten

Bij het afsluiten van een bootverzekering wordt er gevraagd naar het soort boot dat u bezit. Er zijn vier hoofdcategorieën waar u uit kunt kiezen:

 • Zeilboot
 • Speedboot
 • Sloep
 • Jacht

Deze hoofdcategorieën zijn nog onder te verdelen in subcategorieën, maar deze zijn per verzekeraar verschillend.

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright