Zakelijk

Arbeidsongeschiktheids-verzekering vergelijken

Zekerheid indien je arbeidsongeschikt raakt

Onze top 3 arbeidsongeschiktheids­­verzekeraars

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Als ondernemer is het belangrijk om vooruit te denken, vooral over je financiële zekerheid. Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dan noodzakelijk voor jou? Een AOV zorgt ervoor dat je verzekerd bent van een inkomen als je door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomen, ook wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Om te besparen op de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, is het vergelijken belangrijk. Zo kun je de verzekering kiezen die het beste bij jou past.

Kies de beste arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou

Voordat je een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering kiest, is het essentieel dat je goed geïnformeerd bent. Op Verzekering.nl kun je dit snel en efficiënt doen: je ontvangt een overzicht van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die voldoen aan de door jou opgegeven criteria. Wist je dat er naast de premie en de voorwaarden ook andere belangrijke aspecten zijn waar je op moet letten bij het afsluiten van zo’n verzekering? Ook daarbij bieden we ondersteuning. Als onafhankelijke verzekeringsvergelijker is het onze missie om voor iedereen de meest voordelige en best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering te vinden.

Vind de beste premie voor jouw situatie

Overzichtelijk premie aanbod

Binnen 5 minuten een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten

Onze top 3 arbeidsongeschiktheids­­verzekeraars

Waarop zijn de premies van de arbeidsongeschiktheidsverzekering gebaseerd?

Het aanbod van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hierboven is een beperkt deel van de markt. Wij tonen alleen de verzekeraars waarmee wij een samenwerking hebben. De hierboven getoonde vanaf premies zijn door ons zo zorgvuldig mogelijk berekend en zijn gebaseerd op de volgende gegevens:

  • Geboortedatum 01-01-1995
  • Beroep: managementconsultant
  • Bruto jaarinkomen: € 60.000,-
  • Soort AOV: langlopende uitkering
  • Verzekerd bedrag: € 30.000,-
  • Periode zonder uitkering: 6 maanden
  • Eindleeftijd: 68 jaar
  • Aangesloten bij FNV zelfstandigen

Datum berekening: 22 maart 2024

Keuze uit de beste arbeidsongeschiktheidsverzekeraars

Een groot aanbod arbeidsongeschiktheidsverzekeraars

Gemakkelijk afsluiten in 3 stappen

Met ons overzicht vraag je binnen 5 minuten makkelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan!
1

Stap 1: Bekijk het aanbod

Bekijk het aanbod en kies welke verzekeraar jou aanspreekt. Kijk goed onder het aanbod hoe het overzicht tot stand is gekomen.

2

Stap 2: Kies welke vorm

Kies welke vorm het best bij jouw past om op de juiste manier verzekerd te zijn.

3

Stap 3: Afsluiten!

Sluit een AOV gemakkelijk af en kijk goed naar de polisvoorwaarden.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering waarmee je verzekerd bent van een inkomen wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Als je dan onverhoopt niet meer kunt werken, door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval, ontvang je een maandelijkse uitkering van de verzekeraar. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorg je er dus voor dat het wegvallende inkomen, door arbeidsongeschiktheid, opvangt. Het kan handig zijn om je voor deze risico’s voor te bereiden.

Hoewel een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers niet verplicht is, is het wel aan te raden. Iedereen kan immers ziek worden of een blessure oplopen die (tijdelijk) werken onmogelijk maakt. Een korte periode van ziekte kunt u financieel vaak overbruggen met spaargeld of een ander inkomen, zoals dat van uw partner. Maar als u langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, kan dit lastig zijn.

Wanneer past een AOV bij je?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan voornamelijk voor zzp’ers en ondernemers erg nuttig zijn. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen, pensioen en verzekeringen. Als zij arbeidsongeschikt raken hebben ze, in tegenstelling tot iemand in loondienst, geen financieel vangnet. Als zzp’er dien je dit zelf te regelen aangezien je geen recht op een uitkering hebt bij ziekte of zodra je arbeidsongeschikt raakt. Daarom kan het voor ondernemers en zzp’ers erg handig of noodzakelijk zijn om je voor arbeidsongeschiktheid te verzekeren. 

Vormen van de AOV

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt ondernemers financiële bescherming als zij door ziekte of een ongeval niet kunnen werken. Deze verzekering kent verschillende vormen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten vormen van de AOV:

Gangbare arbeid

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering betekent ‘gangbare arbeid’ dat je beoordeeld wordt op het type werk dat je nog kunt uitvoeren, rekening houdend met jouw algemene capaciteiten, en niet alleen de specifieke vaardigheden van je laatste beroep. Dit is breder dan het concept van ‘passende arbeid’, waarbij meer gekeken wordt naar je eerdere werkervaring, opleiding en vaardigheden.

Bij de beoordeling voor gangbare arbeid kijken verzekeraars naar alle soorten werk die je zou kunnen doen op basis van je algemene kracht en gezondheidstoestand. Het gaat er dus niet alleen om of je jouw laatste werk of iets soortgelijks nog kunt uitvoeren, maar of er überhaupt werk is dat je fysiek en mentaal nog kunt doen. Dit is de goedkoopste vorm van de AOV.

Passende arbeid

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering verwijst de term ‘passende arbeid’ naar het type werk je nog kan verrichten ondanks een opgelopen ziekte of handicap. De definitie van passende arbeid hangt af van verschillende factoren, zoals de eerdere werkervaring van de verzekerde, zijn opleiding, vaardigheden en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Het principe achter passende arbeid is dat, indien je niet meer je eigen werk kan uitvoeren vanwege je gezondheidstoestand, dat je dan toch nog werk kan doen dat past binnen jouw competenties en fysieke of mentale beperkingen. Hierbij krijg je iets minder korting, maar wel een betere dekking.

Beroepsongeschiktheid

Als je verzekerd bent onder een beroepsongeschiktheidsregeling en je wordt arbeidsongeschikt, dan ontvang je een uitkering als je niet meer in staat bent om jouw specifieke beroep uit te voeren, zelfs als je nog wel ander werk zou kunnen doen. 

Bijvoorbeeld, als je een chirurg bent die door een handblessure niet meer kan opereren, dan zou je onder een beroepsongeschiktheidsregeling in aanmerking komen voor een uitkering, zelfs als je nog wel les zou kunnen geven in de geneeskunde. Dit is anders dan bij ‘passende arbeid’ of ‘gangbare arbeid’, waarbij gekeken wordt of je ander werk kunt doen buiten jouw specifieke beroep. Dit is de duurste variant, maar wel veruit de beste. Wij raden dan ook altijd aan te kiezen voor deze vorm.

Wat verzeker je met een AOV?

Hieronder vind je een overzicht van wat wel en niet verzekerd is, wat over het algemeen door de meeste verzekeraars worden aangeboden. Omdat het aanbod per verzekeraar kan verschillen, is het cruciaal om altijd de polisvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Zo weet je precies wat wel en niet gedekt is onder jouw specifieke verzekering.

Wel verzekerd

Niet verzekerd

Let op: Dit kan per verzekeraar verschillen, dus lees goed de polisvoorwaarden

Veelgestelde vragen arbeidsongeschikheidsverzekering

De belangrijkste antwoorden

Waarom je jezelf tegen arbeidsongeschiktheid moet verzekeren

Het is cruciaal om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, en wel hierom: het biedt essentiële financiële zekerheid voor het geval je door ziekte of een blessure niet meer kunt werken. Deze verzekering zorgt voor een uitkering wanneer je door fysieke of mentale problemen je werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, wat helpt om je inkomen te dekken.

Hoewel het in Nederland niet wettelijk verplicht is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben, wordt het sterk aanbevolen. Zonder deze verzekering kun je onverwachts met hoge kosten worden geconfronteerd als je niet meer kunt werken. De financiële gevolgen van niet meer kunnen werken zijn aanzienlijk, van verloren inkomen tot onvoorziene medische kosten. Door een AOV af te sluiten, creëer je een noodzakelijk financieel vangnet. Het is aan te raden om de voorwaarden van verschillende verzekeraars te vergelijken om een polis te vinden die het beste bij jouw specifieke situatie past.

AOV en belastingen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt je persoonlijke inkomen. Daarom geldt de premie niet als zakelijke uitgave en is deze niet aftrekbaar voor je onderneming.

Periodieke uitkering
Hoewel de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet als zakelijke kostenpost aftrekbaar is, kan je deze wel aftrekken in je inkomstenbelastingaangifte als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. Indien de AOV maandelijks uitkeert, zijn deze premies aftrekbaar. Over de uitkeringen die je ontvangt wanneer je (deels) arbeidsongeschikt raakt, dien je inkomstenbelasting te betalen. Deze uitkeringen moet je opgeven als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’ in je belastingaangifte.

Uitkering in één keer
Wanneer de AOV een uitkering in één keer verstrekt, is de betaalde premie niet aftrekbaar. De ontvangen uitkering is dan vrijgesteld van inkomstenbelasting. Echter, het uitgekeerde bedrag wordt wel meegerekend in uw vermogen voor box 3.

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

De hoogte premie van de AOV is afhankelijk van verschillende factoren:

Beroep en risico

Het soort werk dat je verricht en het risico op arbeidsongeschiktheid binnen je beroep zijn belangrijke factoren. Beroepen die een hoger risico met zich meebrengen, kunnen leiden tot hogere verzekeringspremies. Verschillende beroepen dragen uiteenlopende risico’s op arbeidsongeschiktheid met zich mee, wat een directe invloed heeft op de verzekeringspremies. Bijvoorbeeld, beroepen die fysiek veeleisend zijn of die worden uitgeoefend in potentieel gevaarlijke omstandigheden, zoals bouwvakkers of brandweerlieden, worden vaak gekenmerkt door een hoger risico op arbeidsongeschiktheid.

Leeftijd

Over het algemeen geldt dat jongere personen minder betalen voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering dan oudere personen. Dit verschil in premie is gebaseerd op het algemeen lagere risico op arbeidsongeschiktheid onder jongeren. Jongere verzekerden zijn statistisch gezien minder vaak betrokken bij langdurige ziektes en hebben over het algemeen een betere gezondheid, wat resulteert in een lager risico om arbeidsongeschikt te raken. Verzekeraars berekenen hun premies op basis van dit risicoprofiel.

Dekking

De omvang van de dekking die je kiest, heeft invloed op de premie. Over het algemeen zal een meer uitgebreide dekking resulteren in een hogere premie. Verzekeringen die meer scenario’s van arbeidsongeschiktheid dekken of die een hogere compensatie bieden tijdens de periode van niet kunnen werken, vereisen hogere premies omdat de kans groter is dat de verzekeraar moet uitkeren.

Eigen risico

Je hebt de optie om een eigen risicoperiode (de wachttijd voordat de uitkering start) vast te stellen. Door te kiezen voor een langere eigen risicoperiode, kun je de premies verlagen. Indien je de eerste paar weken of maanden van jouw ziekte geen uitkering nodig hebt, omdat je een financiële buffer hebt, kan dat aanzienlijk in de premie schelen. Hoe meer maanden je zelf kan betalen, hoe lager de kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering zullen zijn. Dit kun je bij je verzekeraar dan aangeven.

Uitkeringsduur

De duur van de uitkering die je wenst te ontvangen bij arbeidsongeschiktheid beïnvloedt de kosten. Kiezen voor een langere uitkeringsperiode resulteert gewoonlijk in hogere premies. Als je ervoor kiest om een uitkering te ontvangen voor een langere periode in het geval van arbeidsongeschiktheid, zul je te maken krijgen met hogere premies. Dit komt omdat het risico voor de verzekeraar toeneemt naarmate de potentiële uitkeringsduur langer wordt.

4 tips bij het vergelijken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het kiezen van de juiste AOV is cruciaal voor elke ondernemer. Hier zijn 4 belangrijke tips om je te helpen bij het vergelijken van AOV’s:

Tip 1: Onderzoek de dekkingsvormen
Begrijp de verschillen tussen de dekkingsvormen zoals, beroepsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. Deze vormen beïnvloeden wanneer en hoe je een uitkering ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Kies de vorm die het best aan bij jouw werk en persoonlijke omstandigheden, wetende dat de meeste mensen kiezen voor beroepsongeschiktheid.

Tip 2: Controleer de polisvoorwaarden
Lees de polisvoorwaarden van de verzekeraar zorgvuldig door. De AOV staat erom bekend dat verschillende verzekeraars een groot verschil kunnen hebben in producten en details.

Tip 3: Vergelijk premies
Premies kunnen sterk variëren afhankelijk van factoren als je leeftijd, beroep, en de gekozen dekkingsvorm en -duur. Vergelijk de premies van verschillende verzekeraars om de meeste kosteneffectieve optie voor jouw situatie te vinden.

Tips 4: Lees beoordelingen en ervaringen
Informeer je over de ervaringen van anderen met specifieke verzekeraars. Reviews kunnen inzichten geven in de klantenservice en de afhandeling van claims van de verzekeraar. Dit helpt je een beeld te vormen van de betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid van de verzekeraar.

Hoe vergelijken we bij Verzekering.nl

Bij Verzekering.nl nemen wij een selectie arbeidsongeschiktheidsverzekeraars op de markt mee in de vergelijking. Zo krijg je bij ons altijd een aanbod te zien dat up-to-date is. Goed om te weten is dat wij hierin een selectie maken van aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waar wij mee samenwerken. Op deze manier kunnen wij altijd de beste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden waar wij volledig achter staan. 

Zo verdienen wij ons geld

Als je ervoor kiest om via onze website een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, ontvangen wij een eenmalige vergoeding van de verzekeraar. Het goede nieuws is dat wij geen kosten aan jou doorberekenen voor het gebruik van onze website. Bovendien blijven je premies hetzelfde, ongeacht of je via ons of rechtstreeks bij de verzekeraar je arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een arbeidsongeschiktheids-, reis-, auto-, inboedel-, of een andere verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

De voordelen van de vergelijker van Verzekering.nl

Ons doel is om de best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jouw wensen te vinden. We streven ernaar dat je goed verzekerd bent tegen een gunstige prijs. Onze vergelijker kan je uitstekend helpen bij het berekenen van een passende premie. Je krijgt een overzichtelijke lijst te zien met verzekeraars, gerangschikt van de laagste naar hoogste premie, op basis van jouw specifieke wensen en behoeften. Hier kun je gemakkelijk meer informatie vinden over de verzekeraars en de voorwaarden doornemen.

De voordelen van het gebruiken van onze vergelijker zijn enorm. Als je allerlei verzekeringen één voor één zou moeten opzoeken, kost dat veel tijd. Bij ons heb je in slechts 4 stappen en minder dan 5 minuten tijd een volledig overzicht van diverse verzekeraars. Bovendien is onze vergelijker 100% onafhankelijk. We streven echt naar het beste voor jou. Ons overzichtlijk premie aanbod is eenvoudig, tijdbesparend en betrouwbaar. Klik op de knop ‘vergelijk arbeidsongeschiktheidsverzekeringen’ en vind eenvoudig de beste premie voor jouw situatie.

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Robert-Jan Everts

Robert-Jan Everts

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Robert-Jan Everts. Robert-Jan houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven