Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Nieuws

Bijna de helft van de Nederlanders stapt nooit over

verzekering, verzekeringen, besparen, overstappen, collectief, individuele, polis

Burgers die eraan denken om een overstap van zorgverzekeraar te maken, kunnen dit jaar misschien ook weer premie besparen. Zo is er vorig jaar in totaal 61,5 miljoen euro bespaard aan premie voor de ziektekostenverzekering. Toch stapt een groot deel van de burgers niet over. Deze personen hebben vaak een collectieve zorgverzekering. Wij vertellen u waarom een overstap ook voor mensen met een collectieve polis, nuttig kan zijn.

Marktscan

Uit de “Marktscan Zorgverzekeringsmarkt”, uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa), blijkt dat er niet alleen miljoenen zijn bespaard door de overstappers. Er waren namelijk ook minder burgers die besloten om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar in vergelijking met het voorgaande jaar.
In de periode van november 2015 tot februari 2016 stapte 6,9% van de verzekerden over. Vorig jaar bestond het aantal overstappers nog maar uit 6,8% van de verzekerden.

Collectief verzekerd

1,17 miljoen burgers stapten vorig jaar over. En dat zijn er niet zo heel veel als u bedenkt dat de zorgverzekering verplicht is voor alle Nederlandse burgers vanaf 18 jaar. Dat zijn ongeveer 13 miljoen burgers, die zelf een zorgverzekering moeten hebben en dus kunnen overstappen. Toch stapt een groot deel van deze personen niet over naar een andere verzekeraar.

De burgers die niet overstappen hebben vaak een collectieve verzekering. Uit de cijfers van het NZa, blijkt dat ongeveer twee derde van de totale bevolking een collectieve zorgpolis heeft. Dit zijn zo’n 11 miljoen burgers. Van deze groep zijn er zo’n 6 miljoen collectief verzekerd via hun werkgever.

Uit de cijfers van de Autoriteit Consument en Markt(ACM), is 70% van de personen met een collectieve zorgverzekering nog nooit overgestapt, sinds de invoering van het huidige zorgstelsel.
Dit zijn ongeveer 8 miljoen verzekerden en dus bijna de helft van de Nederlandse bevolking.

Volgens het ACM heeft deze groep vaak weinig zin om verzekeringen te vergelijken of om over te stappen naar een andere verzekeraar. Dit kan komen omdat zij weinig of geen klachten hebben over hun huidige verzekering of omdat zij denken goedkoper uit te zijn met de huidige verzekering.
Het kan ook mogelijk zijn dat deze personen niet denken aan een overstap, zolang zij nog in dienst zijn bij hun werkgever.

Toch vergelijken

Als u een collectieve verzekering heeft, loont het toch om het één en ander met elkaar te vergelijken. Uit een gezamenlijk onderzoek van het ACM en NZa, blijkt namelijk dat collectieve zorgverzekeringen onvoldoende onderscheidend zijn.

Een voordeel van de collectieve verzekering, is dat een groep personen met vergelijkbare gezondheidsrisico’s gezamenlijk kunnen worden verzekerd. Volgens het onderzoek is er op dit moment weinig sprake van dit soort “zorg op maat” bij de collectieve verzekering. De individuele en de collectieve polis, zijn in (te)veel opzichten vergelijkbaar.

Ook is de collectieve polis gemiddeld duurder dan een individuele polis. Collectieve verzekeringen geven meestal een collectiviteitskorting. Maar deze korting wordt vaak juist op de duurdere zorgverzekeringen gegeven. Hierdoor zijn leden van het collectief, zelfs met de korting, niet altijd goedkoper uit en kan een overstap voordeel opleveren.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

De smartphone wordt steeds duurder voor verzekeraars

verzekering, verzekeringen, smartphone, schade, inboedel, extra, meeverzekeren

Bij een nieuwe smartphone krijgt men vaak de mogelijkheid om hier een verzekering voor af te sluiten. Vaak dekt deze verzekering schade, diefstal en verlies. Maar wist u dat uw mobieltje of smartphone vaak ook door uw inboedelverzekering gedekt wordt? Afhankelijk van uw dekking kan uw toestel zelfs buitenhuis verzekerd zijn. Helaas zijn er steeds meer verzekeraars die de smartphones uit de inboedel halen. Sommige verzekeraars bieden wel een vervangende verzekering die net iets meer omvat.

Inboedel

Uw inboedelverzekering dekt alle zaken die niet duurzaam zijn vastgemaakt aan uw woning. Uw smartphone of tablet valt dus ook onder uw inboedel. Sommige verzekeraars bieden zelfs een dekking voor buitenshuis. Het kan dus mogelijk zijn dat er helemaal geen aanvullende of aparte verzekering voor uw smartphone, tablet of laptop nodig is.
Afhankelijk van de manier waarop u omgaat met uw smartphone, kan uw toestel volledig verzekerd zijn als uw inboedel “allrisk” verzekerd is.

Meer schadeclaims

Verzekeraars zien steeds vaker schadeclaims m.b.t. smartphones. De toestellen en de reparaties daarvan worden steeds duurder, omdat de toestellen steeds functies krijgen.
Door deze technologie, is een smartphone vaak niet weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken.
Mensen dragen een smartphone vaak de hele dagen bij zich, vanwege de vele functies van het toestel. Hierdoor wordt het toestel ook vaker blootgesteld aan risico’s, dan de meeste andere onderdelen van de inboedel.

Zo heeft verzekeraar Unigarant te maken met een stijging van het aantal schadeclaims m.b.t. smartphones. In 2011 bestond het aantal claims nog maar uit 4% van alle schadeclaims. Nu is dit percentage bijna 10 keer zo hoog. Daarnaast is het gemiddelde schadebedrag is zo’n 20 euro hoger dan 6 jaar geleden.

Schade aan smartphones wordt dus vaker geclaimd dan een aantal jaar terug en deze claims kosten nu ook meer. Meerdere verzekeraars hebben dit opgemerkt en sommigen verzekeren smartphones niet meer automatisch mee met uw inboedel. U kunt deze bij sommige verzekeraars wel extra meeverzekeren.

Extra meeverzekeren

U kunt uw smartphone bij de verzekeraars Unigarant, Inshared en ANWB extra meeverzekeren bij een verzekering voor uw inboedel. Onder deze dekking kunnen ook gehoortoestellen, smartwatches en tablets vallen. Daarnaast kan er ook een dekking voor buitenshuis worden afgesloten. De dekking kan wel verschillen per verzekeraar, lees daarom goed de voorwaarden door.

De premie van uw inboedelverzekering zal echter hoger zijn als u besluit uw smartphone extra mee te verzekeren. Uw verzekeraar loopt namelijk een hoger risico bij het verzekeren van een smartphone.
Toch draagt deze manier van verzekeren grote voordelen met zich mee. Het extra meeverzekeren met de inboedel biedt u namelijk een ruimere dekking, dan bij een aparte verzekering voor uw smartphone.

Aparte smartphoneverzekering

U kunt natuurlijk alsnog kiezen voor een aparte verzekering voor uw smartphone. U moet dan wel letten op de dekking en de premie die u betaalt. De verzekeringen voor een smartphone kunnen namelijk sterk van elkaar verschillen.

In 2013 testte de consumentenbond 22 verschillende verzekeringen voor de smartphone. Meer dan 25% van deze verzekeringen kostten 84 euro op jaarbasis. En hiermee was zelfs alleen de schade aan het toestel verzekerd. Uw telefoon was dus niet verzekerd tegen diefstal of verlies.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een inboedelverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Ook in 2018 meer mensen een hoger vrijwillig eigen risico

Verzekering, verzekeringen, zorg, eigen, risico, 2018, vrijwillig

Als een verzekerde voor een hoger vrijwillig eigen risico kiest, krijgt deze korting op de maandelijkse premie. Voor veel gezonde Nederlanders is dit voldoende om te kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico. Er zijn zelfs steeds meer mensen die kiezen voor het maximale eigen risico van 500 euro. U kunt er namelijk honderden euro’s per jaar mee besparen.

Lagere premie

Momenteel kiest meer dan 12 procent van de verzekerden voor een maximaal vrijwillig eigen risico. Bijna een verdubbeling in vergelijking met een aantal jaren geleden. Toen koos nog maar 7 procent van de verzekerden voor een hoger eigen risico.

Verzekerden die kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico, krijgen korting op de maandelijkse premie. Dit kan zeer aantrekkelijk zijn voor gezonde personen of mensen die relatief weinig gebruik maken van hun eigen risico. Met het verhogen van het eigen risico, kan de korting tot zo’n 20 euro per maand oplopen.

Als u niet meer dan 385 euro van uw eigen risico verbruikt, kunt u besparen. Met een maximaal vrijwillig eigen risico, houdt u elke maand ongeveer 20 euro over. Jaarlijks bespaart u dan dus ongeveer 240 euro.

Sparen

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan een vrijwillig eigen risico. U kunt namelijk niet bij alle verzekeraars gespreid betalen. Als u kiest voor een vrijwillig eigen risico, moet u in staat zijn het hele bedrag in één keer op te hoesten.
Het is dan ook verstandig om in elk geval een spaarpotje op te bouwen. Het bedrag in uw spaarpot moet dan gelijk zijn aan de hoogte van uw eigen risico. Zo kunt u het eigen risico in één keer betalen als dit nodig is.

Lagere zorgkosten

Het eigen risico is bedoeld om een deel van de verantwoordelijkheid bij de verzekerde te leggen. Goede zorg, is duur. En zonder een eigen risico, kan de verleiding om “onnodig” naar zorg te vragen groot worden. Als men een deel van de zorg uit eigen zak moet betalen, creëert dit vaak meer bewustzijn.

Met het eigen risico, kan ook de premie worden gedrukt. Zo hoeven de mensen die geen of weinig zorg vragen ook minder te betalen. Zij betalen dan enkel de maandelijkse premie. De personen die wel veel zorg vragen, betalen de maandelijkse premie en het eigen risico.

Het eigen risico draagt dus bij aan lagere zorgkosten. Mensen stappen door het eigen risico niet zomaar voor elk pijntje naar de dokter, omdat zij weten dat dit geld kost. Hierdoor hebben de zorgverleners meer tijd en ruimte voor de personen die dringend zorg nodig hebben.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Goedkopere zorg bij huisarts door nieuw tarief

verzekering, verzekeringen, huisarts, goedkoper, tarief, nieuw, declareren

Verzekeraar Menzis heeft al met tachtig huisartsenpraktijken contracten afgesloten met het alles-in-één tarief. Dit nieuwe tarief zou huisartsen moeten prikkelen om minder snel door te verwijzen naar duurdere behandelingen. Uiteindelijk zouden dit moeten leiden tot meer grip op de zorgkosten en een betere persoonlijke aanpak voor de patiënten.

Declaraties

Hoe meer handelingen een arts uitvoert, hoe meer de arts kan declareren. Volgens de Raad voor Volksgezondheid(RVS), kan dit systeem leiden tot “perverse prikkels en staat innovatie in de weg.”

Momenteel werken huisartsen op declaratiebasis. Dit wil zeggen dat er per patiënt apart wordt gedeclareerd voor elke handeling. Afhankelijk van de zorg die een patiënt ontvangt, kan dit bedrag verschillen.
Een voorbeeld hiervan is het 10-minutenconsult. Het consult kan zelf al gedeclareerd worden voor 9,59 euro. Als de arts tijdens het consult ook nog andere handelingen uitvoert, kunnen deze ook gedeclareerd worden.
Dit kan leiden tot artsen die liever patienten hebben die voor veel declaraties kunnen zorgen. Andere patienten worden dan (te) snel doorverwezen naar duurdere zorg.

Vast bedrag

Het nieuwe tarief is een vast bedrag voor alle patienten. De huisarts ontvangt dus niet langer een vergoeding per behandeling. Dit geeft de arts meer ruimte voor een persoonlijke aanpak, sinds deze niet langer gebonden is aan de 10 minuten.
Sommige patienten hebben baat bij een kort gesprek die niet langer duurt dan enkele minuten. Aan de andere kant zijn er patienten die meer tijd nodig hebben dan de gebruikelijke 10 minuten.

Een arts kan dan goede zorg leveren zonder zich druk te hoeven maken om de tijd. De zorgkosten worden dan beteugeld, omdat er minder hoeft te worden doorverwezen naar duurdere zorg.

Risicobeperking

Volgens Erik Schut, gezondheidseconoom aan de Erasmus Universiteit, draagt het plan ook enkele risico’s met zich mee.
Zo zouden zieke patienten vaak meer tijd nodig hebben. Als een praktijk veel zieke patienten heeft, zou dit kunnen leiden tot minder patienten in totaal. En omdat de arts nu een vast bedrag krijgt voor alle patienten, betekent dit ook minder geld. Dit zou kunnen leiden tot artsen die zieke patienten willen weren.

Verzekeraar Menzis denkt dit risico te kunnen beperken, door de artsen een nieuwe prikkel te geven. Artsen kunnen namelijk een deel van de besparingen krijgen.
Een voorbeeld hiervan is een patiënt die nog maar 50% van de vervolgzorg nodig heeft, dankzij de zorg van de huisarts. De vervolgbehandeling is dan ongeveer de helft goedkoper. Van deze besparing, krijgt de arts een deel terug om te kunnen investeren in de eigen praktijk.

Als een arts te weinig of slechte zorg levert, kunnen er eerder complicaties optreden bij een patiënt. Deze patiënt zal de arts dan nog meer tijd (en geld) kosten. De arts heeft er dus baat bij om zo goed mogelijk te zorgen voor de patiënt. En daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Nieuwe verzekering tegen borstkanker oneerlijk

Verzekering, verzekeringen, borstkanker, oneerlijk, zorg, zorgverzekering

bij de nieuwe verzekering van AG Insurance, krijgen vrouwen die een gediagnosticeerd zijn met borstkanker een uitkering. Bij vrouwen van 30 jaar en ouder is borstkanker de meest voorkomende vorm. Ongeveer één op de acht Nederlandse vrouwen krijgt met deze ziekte te maken. De vrouwen die een diagnose hebben ontvangen met de ziekte, zijn vaak al de 50 gepasseerd. Deze risicogroep zou door de verzekering worden geweerd.

Vrouwelijke aandoeningen

De verzekering is niet alleen van toepassing op borstkanker. Ook andere vormen van kanker die alleen voorkomen bij vrouwen, vallen onder de dekking. Zo wordt er ook uitgekeerd als er bijvoorbeeld baarmoederhals- en eierstokkanker wordt geconstateerd.

De premie bedraagt tussen de €4,- en €24,- per maand. De uitkering kan oplopen tot 10 duizend euro, met als minimum een bedrag van 5 duizend. Deze uitkering kan gebruikt worden om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een schoonheidsbehandeling of een massage te betalen. Het gaat er bij de verzekeraar om dat de patiënt zich zo “goed mogelijk” voelt. Het geld mag dus vrij besteed worden.
De verzekering is niet bedoeld om medische kosten te dekken.

Geweerd door verzekering

Zo’n 80% van de vrouwen met borstkanker, is 50 jaar of ouder. Volgens Think Pink, een vereniging zonder winstoogmerk, wordt deze groep 50-plussers, door de verzekering geweerd. De vereniging vind dit oneerlijk omdat dit wel de groep met het grootste risico op kanker is.
De vereniging vergelijkt het weren van deze groep, met het weren van personen die al kanker hebben.

AG Insurance is van mening dat de verzekering betaalbaar moet blijven. Als personen met een verhoogd risico niet worden uitgesloten, is er een (te) hoge kans dat de verzekeraar moet uitkeren.
Als er teveel wordt uitgekeerd, dan zal de premie voor iedereen stijgen. De hogere premie zou de verzekering minder aantrekkelijk maken, waardoor deze misschien niet kan blijven bestaan.

Think Pink vraagt dan ook om een wettelijk kader. De overheid zou moeten voorzien in een vergelijkbare verzekering, die niet discrimineert en betaalbaar is.

Basisverzekering

De basisverzekering dekt gelukkig bijna alle zorg rondom borstkanker. AG Insurance speelt in op de bepaalde zaken die de basisverzekering niet dekt. Deze houdt namelijk geen rekening met de kosten voor eventuele massages of huishoudhulp.
De basisverzekering dekt enkel noodzakelijke zorg. Massages en andere luxebehandelingen zullen uit eigen zak moeten worden betaald.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

De klok tikt door voor zorgverzekeraars

Verzekering, verzekeringen, jungle, klok, polis, onduidelijk, verzekeraar, zorg, premie

Op 13 november moeten zorgverzekeraars hun premie en polissen bekend hebben gemaakt. Om de verzekeraars te helpen herinneren aan de deadline, heeft de consumentenbond hier een speciale klok voor in het leven geroepen. De zogeheten polis-jungle-klok. De consumentenbond eist dat polissen vanaf deze datum transparant, duidelijk en compleet zijn.

De jungle polis

Er is volgens de consumentenbond een grote kans dat verzekerden een verkeerde keuze maken. Verzekeraars geven vaak onvolledige informatie en een groot aantal combinatiepolissen. Hierdoor ziet de klant vaak door de bomen het bos niet meer. De klok helpt deze kwestie aan de aandacht van de verzekeraars te brengen en houden.
De consumentenbond zet zich in voor een overzichtelijke zorgverzekeringsmarkt. Dit zou de jaarlijkse keuze voor de consument makkelijker moeten maken.

Transparantie

De consumentenbond zou de inhoud van de polis graag duidelijk en transparant zien. Een stap in de goede richting was de introductie van de zorgverzekeringskaart.
De bond zou wel graag de volgende aanvullende informatie op de kaart terugzien;

• Duidelijke aanduiding wat de verzekering vergoed als er een behandeling plaatsvind bij een zorgverlener die geen contract heeft met de verzekeraar;
• De grootte van de kans dat een zorgverlener niet gecontracteerd is;
• Hoeveel zorg er gedekt wordt en waar deze aan moet voldoen. (Bijvoorbeeld het aantal behandelingen dat vergoed wordt. En onder welke voorwaarden).

Combinatiepolis

Een groot deel van de onduidelijkheid komt voort uit de combinatiepolis. De polis is een samenvoeging van de verschillende onderdelen van de natura- en restitutiepolis. U kunt niet altijd rekenen op de zekerheid die de natura- of restitutiepolis biedt. De consumentenbond wil daarom ook helemaal van deze polis af.

Naturapolis
Met deze polis worden de kosten volledig vergoed, als uw behandeling wordt uitgevoerd bij een zorgverlener waar uw verzekeraar een contract mee heeft. Als u uw behandeling laat uitvoeren bij een andere zorgverlener, vergoed uw verzekeraar vaak alleen maar een deel. U draait dus zelf op voor de resterende kosten.

Restitutiepolis
Met deze polis kunt u zelf kiezen waar u behandeld wordt. U krijgt altijd een volledige vergoeding van uw verzekeraar, tenzij te kosten overdreven hoog zijn. Deze polis is vaak ook duurder dan de naturapolis. U moet de rekening wel eerst voorschieten. Later kunt u de rekening dan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kloonpolis

Veel polissen kunnen worden geschrapt, omdat deze vrijwel identiek zijn aan andere polissen. Het blijven aanbieden van deze zogenaamde “kloonpolissen” zorgt alleen maar voor meer onduidelijkheden.
Een klant heeft misschien behoefte aan een bepaalde soort zorg. Sommige kloonpolissen bieden deze zorg, maar er zit ook andere zorg waar de klant geen behoefte aan heeft. De klant moet dan de “jungle” in op zoek naar die passende polis.

Contracteren

Verzekeraars en zorgverleners zijn vaak nog in discussie over de contracten op het moment dat een u al een (nieuwe) verzekering heeft afgesloten. Hierdoor kan het voorkomen dat de afspraken tussentijds wijzigen. De verzekeraars hebben hier niet altijd invloed op, maar de consument ondervindt wel de gevolgen.
Als uw verzekeraar dan ineens een essentieel aspect van uw polis wijzigt, kunt u weer opnieuw op zoek naar een andere verzekeraar. Soms hebben verzekerden een dergelijke wijziging niet door en merken zij pas later op dat de verzekering niet voldoet aan hun behoeften.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Verzekeraar Menzis biedt budgetbeheer aan wanbetalers

verzekering, schulden, verzekeringen, budget, beheer, menzis, bfs, cak, budgetbeheer, wanbetaler

Wie de zorgpremie langere tijd niet betaalt, wordt geregistreerd als wanbetaler. En wanbetalers kosten geld. Momenteel worden deze personen “gestraft” met een hogere premie en komen aanvullende verzekeringen vaak te vervallen. Verzekeraar Menzis komt met een alternatieve oplossing: budgetbeheer. Mensen die zijn geregistreerd bij het CAK komen in aanmerking voor deze maatregel. Zij moeten wel al hun financiën uit handen geven aan BFS Bewindvoering.

Budgetbeheer

BFS zal zich ontfermen over de financiën. Zo wordt er eerst een budgetplan opgesteld. Hierin worden de volgende zaken opgenomen;
• Het soort inkomen;
• De hoogte van het inkomen;
• De betalingen die moeten worden uitgevoerd;
• De belangrijkste reserveringen;
• Het beschikbare huishoudgeld.

Bij de betalingen wordt er rekening gehouden met schuldeisers en de vaste lasten.
De reserveringen richten zich op zaken zoals het eigen risico van de zorgverzekering. Hierbij wordt er geld opzij gezet om het eigen risico te kunnen dekken.
Het beschikbare huishoudgeld is het benodigde bedrag om het huishouden te kunnen te runnen.

Vicieuze cirkel

De verzekeraars zijn van mening dat wanbetalers in een steeds slechtere situatie terecht komen. Zo zouden bijvoorbeeld mensen met schulden vaak stress ervaren. Hierdoor hebben zij vaker behoefte aan psychiatrische assistentie.
En sinds zij vaak niet aanvullend verzekerd zijn, kan het voorkomen dat deze kosten niet gedekt worden. Uiteindelijk worden de schulden maar hoger, terwijl de schulden juist de stress veroorzaken.

Om de uitgaven te beperken, kunnen zij ook zorg gaan mijden. Hierdoor kunnen eventuele gezondheidsproblemen erger worden. Uiteindelijk kan dit resulteren in een (dure) ingreep, die voorkomen had kunnen worden als men de benodigde zorg zou krijgen.

Kwijtschelding

Deelnemers die de maatregel met goed gevolg hebben afgerond, kunnen rekenen op een schone lei.
Zo worden na één jaar de uitstaande schulden bij de zorgverzekeraar kwijtgescholden. Houdt een nog een jaar vol en ook de gemaakt kosten bij de deurwaarder worden kwijtgescholden. Na twee jaar zijn zij met betrekking tot de zorgverzekering, schuldvrij.

Naast Menzis bieden ook verzekeraar CZ en diverse gemeenten schuldhulp en/of budgetbeheer aan. U hoeft hiervoor niet in een schuldsaneringstraject te zitten. U kunt bij uw gemeente altijd budgetbeheer aanvragen.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Sneller van de zwarte lijst naar reguliere verzekeraar

Verzekering, verzekeringen, fraude, zwarte lijst, rijzeker, project

Een belangrijk kenmerk van een verzekering is de risicospreiding. Sommige personen vormen echter een te groot risico. Zij worden geweigerd door reguliere verzekeraars. Deze personen kunnen bij de Vereende Verzekeringen (DVV, vroeger Rialto) terecht. De komende maanden biedt de organisatie het RijZeker-project aan. Hierbij hoopt zij het rijgedrag te verbeteren. Uiteindelijk moeten de deelnemers weer terecht kunnen bij een reguliere verzekeraar.

Zwarte lijst

Als u het te bont maakt bij uw verzekeraar, kan het voorkomen dat zij u niet langer willen verzekeren. Als u bijvoorbeeld teveel schade claimt of uw premie niet betaalt. U wordt dan geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem(CIS).
Als u een CIS-registratie heeft, kunnen verzekeraars deze inzien wanneer u een verzekering aanvraagt. Afhankelijk van uw aanwezige gegevens in het CIS, kunnen verzekeraars uw aanvraag weigeren. U staat dan op de zogenaamde zwarte lijst.

RijZeker-project

Als u bent terechtgekomen bij DVV, kunt u mogelijk deelnemen aan het project. Een klant kan door middel van aantoonbaar goed rijgedrag, vaak terugkeren naar een normale verzekeraar. De klant moet dit wel een aantal jaren achtereen volhouden.
Met het Rijzeker-project hoopt de organisatie dit proces te versnellen.

Het programma

Deelnemers krijgen meteen een rijvaardigheidstraining. Ook krijgen zij een app die het rijgedrag monitort. Zij worden op deze manier bewust van hun gedrag en kunnen deze verbeteren waar nodig. Het programma moet uiteindelijk leiden tot aantoonbaar beter rijgedrag.
Als het gedrag verbetert, kunnen zij weer schadevrije jaren opbouwen. Als dit goed verloopt, kunnen zij zich mogelijk weer regulier laten verzekeren.

Acceptatiebeleid

Sommige verzekeraars hebben echter een specifiek acceptatiebeleid. Deelnemers kunnen na het afronden van het project, misschien niet overal terecht. Als zij na het afronden nog altijd niet binnen het beleid passen, zal de verzekeraar ze alsnog weigeren.

Gelukkig verschillen de verzekeraars van elkaar. Er is dus een goede kans dat een deelnemer wel bij een ander terecht kan. Ook kunnen deelnemers verzoeken om uitleg, als zij worden afgewezen door de verzekeraar.
Het doel is om de deelnemers weer onder te brengen bij een normale verzekering. Zodra een deelnemer bij een andere verzekeraar terecht kan, eindigt de rol van DVV.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Waarom is de Bovag-garantie een verzekering?

verzekering, verzekeringen, bovag, dnb, garantie, auto

Heeft u ooit een tweedehands auto(occasion) gekocht? Dan bent u waarschijnlijk bekend met de Bovag-garantie. Veel garages en autohandelaren geven deze garantie. Dit helpt aan te tonen dat de garage kwaliteit levert. Zij vergoeden dan de kosten als er zich binnen een bepaalde periode gebreken voordoen. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen een verzekering en een garantie?

Bovag-Garantie

Garagehouders kunnen betalen voor een lidmaatschap om een Bovag-garage te worden. Als lid kunnen zij de Bovag-garantie geven. Deze garages kunnen zes maanden garantie geven op de occasions die zij verkopen. Dit maakt het voor klanten aantrekkelijker om een occasion aan te schaffen met garantie.

De garantievoorwaarden:
• De occasion kost meer dan € 4500,-
• De occasion kost minder dan € 4500,-. Maar kost meer dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Definitie

De premie van de garantie maakt momenteel deel uit van de totaalprijs. U moet immers een bepaald bedrag betalen, voordat u garantie krijgt. Als tegenprestatie worden gebreken binnen zes maanden kosteloos verholpen.

De definitie van een verzekering is simpel gezegd: Een overeenkomst waarbij de verzekeraar instemt om in afgesproken situaties geld uit te keren of diensten te verlenen. De verzekeringsnemer moet hiervoor wel een premie betalen. (Bron: Art. 7:925 jo 7:926 BW)

De Nederlandsche Bank(DNB) beschouwt de garantie hierdoor als een verzekering. Een fabrieksgarantie dekt bijvoorbeeld eventuele gebreken gratis. Deze mogen alleen niet voortvloeien uit toedoen van de gebruiker. Alle extra dekking waarvoor betaald wordt, wordt door DNB gezien als onderdeel van een verzekering.

Verzekering

Om een verzekering te mogen aanbieden, moet de organisatie een vergunning hebben en aan bepaalde regels voldoen. DNB kan optreden tegen organisaties die verzekeringen aanbieden zonder vergunning. Zij kunnen hier namelijk een boete voor krijgen.

Bovag en de aangesloten garagehouders, voldoen nog niet aan deze regeling. Maar klanten kunnen nog gewoon gebruik maken van de garantie. Bovag steunt de garantie tot er een alternatief is gevonden. Zij gaat er dan ook van uit dat DNB hun de tijd geeft om met een oplossing te komen.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Grote prijsverschillen voor dezelfde ziekenhuisbehandeling

Verzekering, verzekeringen, zorg, tarieven, zorgverzekering, transparantie, behandeling

Veel zorgverzekeraars bieden vrije zorgkeuze aan. Dit betekent dat een klant zelf kan kiezen voor een zorgaanbieder. Deze aanbieders hebben vaak verschillende tarieven. Zo komt het voor dat consumenten veel betalen voor een behandeling die elders goedkoper is. Ziekenhuizen en verzekeraars zijn opgeroepen al hun tarieven toegankelijk te maken.

Transparantie

Consumenten hebben het recht om van tevoren te weten wat een behandeling kost. De consumentenbond vind dat consumenten de mogelijkheid moeten krijgen om de tarieven te vergelijken. Deze kennis kan dan worden meegenomen als er een zorgaanbieder wordt gekozen.

Behandelingen

De consumentenbond voerde dit jaar een onderzoek uit waarbij ziekenhuistarieven werden vergeleken. Hierbij werd er gelet op de prijs van een behandeling in vergelijking tot andere ziekenhuizen.
Conclusie: het prijsverschil kan enorm zijn. De prijzen voor dezelfde behandeling kunnen honderden euro’s verschillen. Zie onderstaande tabel

tarieven zorgverzekering

Vrije zorgkeuze

Als uw verzekeraar vrije zorgkeuze aanbiedt, kunt u zelf kiezen waar u wordt behandeld. Zo heeft u dus zelf de touwtjes in handen en weet u meteen waar u aan toe bent. Dit is over het algemeen wel duurder dan een beperkte vrije zorgkeuze of geen zorgkeuze. Klik hier om te zien wat uw zorg kost.

Geen vrije zorgkeuze

Verzekeraars die geen vrije zorgkeuze aanbieden zijn vaak goedkoper. Zij kunnen namelijk prijsafspraken maken met aangesloten zorgaanbieders. Dit betekent wel dat u altijd bij deze aanbieders moet aankloppen. Als u dit niet doet, kan uw verzekeraar ervoor kiezen niet te vergoeden.

Beperkte vrije zorgkeuze

Dit is vergelijkbaar met de vrije zorgkeuze. U kunt zelf uw zorgaanbieder kiezen. Uw verzekeraar heeft wel prijsafspraken, maar geeft een lagere vergoeding als u niet voor een aangesloten aanbieder kiest.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.