Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Nieuws

Onna-onna, de vrouwenverzekeraar stopt

aegon-stopt-onna-onna

Aegon heeft besloten om na 10 jaar op te houden met Onna-onna.

De in 2008 opgerichte Onna-onna was de eerste financiële dienstverlener die zich op vrouwen specialiseerde. Door zich te richten op extra zorg en persoonlijke aandacht probeerde de verzekeraar vrouwen aan te trekken.

Alle lopende autoverzekeringen worden overgenomen door oprichter Aegon. Dat zijn er ongeveer 25.000. Aegon was al de risicodrager en verzorgde ook de schadeafhandeling en acceptatie. Voor de andere verzekeringen wordt er een andere oplossing gezocht. Het in Amsterdam gevestigde kantoor gaat aan het einde van dit kalender jaar sluiten.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een autoverzekering die bij u past.

Stijging van premies autoverzekeringen

mercedes-841465_960_720

Het laatste jaar hebben personen meer moeten betalen voor de premies van autoverzekeringen. Dit jaar zijn de premies voor de autoverzekeringen echter weer eens vors gestegen. In sommige gevallen spreken we van een stijging van 65%.

Gemiddeld zijn de prijzen van nieuwe polissen gestegen met 16%, meldt de consumentenbond. Veel uitschieters zijn vooral terug te zien bij kleine verzekeringsmaatschappijen. Zo staat de Kilometerverzekering het hoogst met een gemiddelde premiestijging van 62%. Ook zijn de prijzen van Autoweek, SNS en Verzekeruzelf.nl met 35% tot 55% gestegen.

In vergelijking met kleine verzekeringsmaatschappijen heeft er bij grote verzekeringsmaatschappijen zoals Reaal en ASR nauwelijks tot geen prijsstijging plaatsgevonden bij de premies voor de autoverzekeringen.

Dit jaar was de stijging van de premies voor de autoverzekeringen echter te verwachten. De premies voor de autoverzekeringen zijn al jarenlang te laag om de schades die voorkomen te kunnen dekken.

Door de stijgende concurrentie probeerden verzekeringsmaatschappijen zoveel mogelijk consumenten te werven. Door goedkope premies aan te bieden aan consumenten maakten de verzekeringsmaatschappijen het aantrekkelijker voor consumenten om een verzekering af te sluiten. Op lange termijn heeft deze actie juist voor meer kosten dan opbrengsten gezorgd. Doordat verzekeringsmaatschappijen juist meer schades moesten uitkeren dan dat er verdiend werd op de premies van consumenten

Dit probleem doet zich sinds 2011 voor. De Nederlandsche Bank heeft veel zorgen geuit over dit probleem. Deze instantie zorgt voor de stabiliteit in de verzekeringssector. De Nederlandsche Bank heeft vorig jaar verzekeraars aangespoord om actie te ondernemen en dat heeft geleidt tot de hogere premies van autoverzekeringen.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een autoverzekering die bij u past.

Zorgpremie in 2018

medications-257333_960_720

Er is een grote kans dat het komende jaar de premie voor de zorgverzekering weer zal stijgen. Uw zorgverzekering zal weer bestaan uit een basisverzekering en mogelijk een aanvullende verzekering. De basisverzekering is verplicht. Elk jaar is er weer de vraag hoeveel de kosten zullen bedragen voor de zorgpremie en het eigen risico.

Het goede nieuws voor het jaar 2018 met betrekking tot de zorgverzekeringen is dat er geen behandelingen weg zullen vallen. Er komen wel een paar voorzieningen bij. Een voorbeeld is het wegvallen van de eigen bijdrage van 341,31 euro voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak.

Het basispakket in de zorg is voor iedereen gelijk en voor het afsluiten van het pakket kan je niet worden geweigerd door een verzekeraar. Het pakket bevat vele behandelingen en voorzieningen waar een verzekerde gebruik van kan maken. Hieronder vindt u de meest belangrijke van deze behandelingen en voorzieningen:
• Anticonceptie tot 21 jaar
• Een bezoek aan het ziekenhuis, huisarts en medisch specialist
• Bijzondere tandheelkundige zorg
• Logopedie
• Erfelijkheidsonderzoek
• Verloskundige hulp en kraamzorg
• Groot deel van de medicijnen
• Wijkverpleging
• Ziekenvervoer

Het verplichte eigen risico voor 2017 bedraagt 385 euro voor de basisverzekering. Het vrijwillig eigen risico voor een aanvullende verzekering kan oplopen tot 800 euro. Als je toch twijfels hebt of een behandeling wel of niet onder het eigen risico valt kan je dit altijd vragen bij de zorgverzekeraar. Sommige medicijnen bijvoorbeeld vallen wel onder het eigen risico en andere weer niet.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een zorgverzekering die bij u past.

Extra geld erbij voor weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

sunset-57007_1280

Martijn van Dam staatssecretaris van economische zaken stelt meer geld beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer en de brede weersverzekering voor extreme weersomstandigheden. Deze weersverzekering is bedoeld om boeren te beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden zoals hagel die voor schade zorgen.

Het extra geld op het gebied van agrarisch natuurbeheer is bedoeld om de biodiversiteit in de natuur te versterken en de weidevogels te bechermen. Het gaat hierbij om een extra bedrag van 20 miljoen euro voor het agrarisch natuurbeheer.

Het agrarische natuurbeheer is bedoeld voor de verduurzaming van de landbouwsector. Ook is het bedoeld om flora en fauna te behouden of te herstellen. Hierbij gaat het om het herstellen van de populatie weide- en akkervogels, maar ook planten te beschermen. Boeren die hierin willen investeren kunnen gebruik maken van de subsidie regeling van de overheid. Echter is er wel een limiet op het aantal boeren die dit kunnen aanvragen vanwege de beperkte financiële ruimte die beschikbaar is.

Bij de extreme weersverzekering gaat het om een bedrag van 10 miljoen euro dat erbij komt. Hierdoor kunnen veel meer boeren en tuinders zich verzekeren tegen schade die wordt geleden door extreme weersomstandigheden. Het ministerie trekt al 9 miljoen euro uit voor de brede weersverzekering, maar door de extra 10 miljoen euro die beschikbaar wordt gesteld kan de overheid de boeren beter tegemoet komen die zoch willen verzekeren tegen extreme weersomstandigheden zoals ijzel, storm of blikseminslag.

Ook kunnen het aantal deelnemende ondernemers verdubbelen door het verhoging van het beschikbare budget. Het extra budget is beschikbaar gekomen door een herbeschikking binnen het GLB-budget.

Verzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het best bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een verzekering die bij u past.

80% van zzp’ers onderverzekerd

businessman-432661_1280

Veel van de zzp’ers in Nederland zijn niet goed genoeg verzekerd. Het geld niet alleen op één gebied, maar juist op verscheidene gebieden binnen de Nederlandse markt. Zo zijn zzp’ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en hebben deze geen pensioenvoorziening. Op dit moment gaat het om ongeveer 700.000 onverzekerde zelfstandigen die geen verzekering hebben.

De reden dat de zzp’ers zich niet verzekeren is dat de meeste zzp’ers de verzekeringen te duur vinden. Hierdoor is het aantal verzekerden verder afgenomen vergeleken met 2014. Dit komt ook deels vanwege het feit dat zzp’ers niet verplicht zijn zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld.

Minder dan 47% van de zzp’ers geven aan dat de situatie van het bedrijf goed tot zeer goed is. Dit zijn zorgwekkende cijfers aangezien het aangeeft dat er nog veel problemen zullen voorkomen in deze sector. Ook geeft een deel van de zzp’ers aan grotendeels afhankelijk te zijn van één afnemer. Door deze afhankelijkheid zijn deze bedrijven erg kwetsbaar tegen veranderende situaties en raken deze snel in de problemen. Uiteindelijk zorgt dit er weer voor dat natuurlijk nog minder zzp’ers een verzekering zullen afsluiten.

Dat veel van de zelfstandige ondernemers niet aankloppen bij een verzekeraar wil niet altijd zeggen dat deze niets geregeld hebben. Zo een 24 procent zegt het wel te kunnen redden bij ziekte. En nog eens 21 procent van de zelfstandigen zegt terug te kunnen vallen op het inkomen van zijn partner.

Hoewel dit natuurlijk een probleem op grote schaal is, ligt het pijnlijke punt vooral bij de 50 procent van de zelfstandigen die minder dan 25.000 euro per jaar verdienen. De kans dat deze zzp’ers een verzekering afsluiten is minimaal. De kans is ook groter dat deze zzp’ers later in de problemen komen. Dit komt ook doordat deze zelfstandigen veelal geen of weinig spaargeld achter de hand hebben en minder rijke partners ernaast hebben.

Door deze problemen en de problemen die zich in de toekomst gaan voordoen te voorkomen wordt de roep naar een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ook steeds luider. Onder andere zijn er al 5 politieke partijen die de verplichting van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers steunen. Ook zijn er vakbonden die steun geven aan dit idee.

Andere partijen waaronder verschillende zzp’ers vinden dit juist een slecht idee, omdat de zzp’ers hierdoor in de problemen komen en het ervoor zorgt dat zzp’ers de kosten moeten verrekenen over de producten of diensten die deze verkopen. Wat er weer voor zorgt dat de concurrentie positie verslechterd. Welke kant het ook opgaat uiteindelijk blijft een verzekering wel een zekerheid voor de zzp’er bij problemen die zich kunnen voordoen in de toekomst.

Inboedelverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een inboedelverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke inboedelverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een inboedelverzekering die bij u past.

Hoe verzekeraars marktwerking in de zorg dwarsbomen

Hoe verzekeraars marktwerking in de zorg dwarsbomen

Zorginstellingen worden slachtoffer van hun eigen succes door het optreden van verzekeraars. Het aantal patiënten dat zij mogen behandelen wordt beperkt door een budgetplafond. Als dit plafond bereikt is, dan moeten zorgaanbieders nee verkopen of de geleverd zorg uit hun eigen zak betalen. Maar wat gaat dit betekenen voor de vrijheid van de patiënten? Lees verder