Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Nieuws

Declaratie in de zorg te complex

verzekering, verzekeringen, zorgverzekering, declareren, zorg, gezondheidszorg, ziekenhuis, zorguitgaven, transparantie,Het ministerie heeft vorig jaar verzocht om een onderzoek naar de snelheid en transparantie rondom het vaststellen van zorguitgaven in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. De conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in een rapport, dat dinsdag 12 september is overhandigd aan minister Schippers van volksgezondheid.
Uit dit rapport is gebleken dat het declaratie- en vergoedingssysteem in de zorg te complex zijn.

Transparantie

Door de stijgende zorgkosten, hebben patiënten steeds minder begrip voor de late rekeningen.
Personen die een behandeling hebben ontvangen in het ziekenhuis, weten niet altijd op tijd wat zij daarvoor moeten betalen. Een eenvoudig declaratiesysteem, geeft eerder duidelijkheid over wat zij moeten betalen.
De tweede kamer kan daarnaast de stijgende zorgkosten onder controle houden als deze eerder een beeld krijgt van de uitgaven in een bepaald jaar.

Vaststelling zorguitgaven

De tweede kamer en de algemene rekenkamer hebben al meerdere malen kritiek geleverd op het huidige vergoedingssysteem en bijbehorende administratie. Zo zijn de totale zorguitgaven pas drie jaar na dato vast te stellen.
Zowel de patiënten als de overheid ondervinden hier de gevolgen van. Zo krijgen patiënten soms pas na jaren de rekening binnen en kan de overheid het beleid hier moeizaam op aanpassen.

Onder andere het eigen risico zou eenvoudiger kunnen, door een vaste bijdrage te rekenen per soort zorg. Bijvoorbeeld door een vaste eigen bijdrage toe te kennen aan een dagopname, kan het bedrag direct na de behandeling in rekening gebracht worden.
Dit is transparanter en de patiënt kan direct zien waar er voor wordt betaald.

Dagprestaties

Na het starten van een behandeling kan het 4 maanden tot een jaar duren voordat het ziekenhuis de kosten declareert. Dit kan volgens de Commissie van Transparantie en Tijdigheid, sneller en minder complex.
Volgens de Commissie is afrekenen op basis van dagprestaties een oplossing. De rekening kan dan direct naar de patiënt worden gestuurd, zodra deze een behandeling heeft gehad.
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben zo direct de mogelijkheid om precies te zien welke kosten er zijn gemaakt.

Late declaratie

Ziekenhuizen zijn vaak in november op de hoogte van het budget, maar kunnen pas declareren, zodra er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de tarieven van de behandelingen.
Afspraken over de behandelingsprijzen worden vaak laat gemaakt, waardoor de zorg pas veel later kan worden gedeclareerd.

Het vereenvoudigen van het huidige systeem, creëert meer ruimte voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Deze ruimte kunnen zij gebruiken om zich bezig te houden met afspraken over de essentiële zorg en de zorgkwaliteit.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Verzekeraar Generali stopt in Nederland

generali, verzekering, verzekeringen, asrGenerali, de verzekeraar met haar roots in Italië, wil zich richten op andere landen. Het bedrijf stopt zelf met de dienstverlening in Nederland, maar verzekeraar A.S.R. neemt graag de activiteiten in Nederland over.

Wie is Generali

“Assicurazioni Generali S.p.A.” oftewel Generali, is opgericht in de Italiaanse stad Triëst. Na de oprichting in 1835, kreeg het bedrijf in 1933 een belang in Nederland. Niet lang daarna besloot het bedrijf haar diensten in Nederland aan te bieden.

Dat het bedrijf een wereldspeler is op de verzekeringsmarkt, blijkt uit haar wereldwijde spreiding. Zo heeft het bedrijf meer dan 400 bedrijven in meer dan 60 landen en heeft 1 op de 4 Europeanen, een verzekering bij Generali.

De verzekeraar biedt diverse verzekeringen aan, waarbij de levensverzekeringen voor een groot deel van de inkomsten zorgen. Zo heeft het bedrijf ruim 25% van haar totale premie-inkomsten te danken aan levensverzekeringen.

Weg uit Nederland

De verzekeraar heeft besloten om de activiteiten in Nederland, geheel over te dragen aan verzekeraar A.S.R. Als de overname definitief wordt goedgekeurd door Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt, zal de overname uiterlijk in 2020 afgerond moeten worden.

De verzekeraar A.S.R. omvat diverse labels, waaronder de Europeesche Verzekeringen, Ditzo, De Amersfoortse en Ardanta.
De ruim 200 duizend Nederlandse cliënten, zullen in de loop van de komende jaren hun polis ondergebracht zien worden bij een van A.S.R. labels. En met het onderbrengen van de polis, zal het merk Generali, verdwijnen uit Nederland.

Voordeel voor a.s.r.

A.S.R verwerft met de overname een groter marktaandeel van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Door de potentie en invloed van Generali als wereldspeler versterkt A.S.R. hiermee haar positie. De Nederlandse cliënten kunnen er dan ook op vertrouwen dat de service die zij gewend zijn van Generali, gewaarborgd wordt.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Duurdere polis door klimaatverandering

Klimaatverandering, schade, verzekering, verzekeringen, neerslag, regen, hagel, hagelstenen, megahagel

Klimaatverandering zorgt voor veel hogere schades, waardoor verzekeraars zijn genoodzaakt om de premies voor diverse verzekeringen te verhogen. De autoverzekering treft het grootste aantal huishoudens, vanwege het grote aantal autobezitters. Maar ook de inboedel en brandverzekeringen krijgen te maken met hogere premies.

Meer schade door weersomstandigheden

Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), kan klimaatverandering voor een recordniveau aan neerslag en zelfs voor mega hagelbuien zorgen.
Dit soort extreme scenario’s leiden vaak tot meer schade dan verwacht, waardoor de verzekeraar vaak hogere bedragen uitkeert.
Een gevolg hiervan, is dat verzekerden kunnen rekenen op een hogere premie.

Huidig schadebedrag hoger dan verwacht

Het Verbond van Verzekeraars heeft enkele jaren geleden een verwachting van het jaarlijkse schadebedrag opgesteld. Er is hierbij er gekeken naar de verwachte hoogte van het schadebedrag in de komende jaren.
Het huidige schadebedrag is echter nu al hoger dan verwacht. Het verbond heeft hierdoor besloten om uit te gaan van het ergste scenario. Dit scenario is tot stand gekomen door de vier klimaatscenario’s van het KNMI, te vergelijken en de gevolgen te berekenen.

Stijging schadebedrag in de toekomst

Volgens het rapport van het Verbond van Verzekeraars, kunnen de premies per huishouden rekenen op een stijging van 20 tot 30 euro per jaar.
Het jaarlijkse schadebedrag zou over ongeveer 70 jaar bijna 230 miljoen euro hoger zijn, dan het huidige schadebedrag. Dit betekent dat er elk jaar ruim 3 miljoen euro bovenop het huidige schadebedrag van dat jaar komt.

Een woordvoerder van het verbond geeft aan dat het grootste deel van de schade, het gevolg is van regen. Het is alsnog niet helemaal duidelijk hoe de toename van het schadebedrag precies zal verlopen. “de schade zal hoe dan ook toenemen”, aldus de woordvoerder.

Auto- en inboedelverzekering

Bent u benieuwd of uw huidige auto- of inboedelverzekering nog goed bij u past?
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier voor de vergelijker voor de autoverzekering.

Klik hier voor de vergelijker voor de inboedelverzekering.

Zijn vrouwen toch de betere automobilisten?

Woman in car giving thumbs up
Wat is het antwoord op de bekende vraag, “Kunnen mannen beter rijden dan vrouwen?” Cijfers geven aan dat vrouwen lagere schadebedragen claimen dan mannen. Betekent dit dat vrouwen dan toch echt betere automobilisten zijn?

Hoogte schadeclaim

Door het vergelijken van de diverse cijfers, afkomstig uit de gegevens van verzekeraars en vergelijkingssites, blijkt dat mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde aantal schadeclaims indienen. Het opmerkelijke is echter dat de heren met een gemiddelde schade van 2370 euro, maar liefst 295 euro meer schade claimen dan de dames.
Dit zou kunnen betekenen dat de dames, met een gemiddelde schade van 2075 euro, toch een stukje voorzichtiger zijn in het verkeer dan de heren.

Grootste boosdoener

De schadebedragen zijn het hoogst als het aankomt op kop-staartbotsingen. Deze komen het meest voor bij mannen, omdat mannen waarschijnlijk vaker kiezen voor de snelweg dan dat de vrouwen dit doen. Circa 16% van de schadeclaims bestaan uit schade die is voortgekomen uit een kop-staartbotsing.
De schadeclaims na een dergelijke botsing zijn gemiddeld 3226 euro voor mannen, terwijl de vrouwen wederom minder schade claimen met een bedrag van gemiddeld 2494 euro.

Fatale afloop

Ook als er gekeken wordt naar de fatale afloop m.b.t. het rijgedrag, schijnen vrouwen in alle leeftijdscategorieën het beter te doen. Mannen hebben een hogere kans op een fataal ongeluk dan vrouwen.
Vrouwen overlijden namelijk ongeveer 42% minder vaak dan mannen. Zo blijkt uit een combinatie van de data afkomstig van zowel het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), als de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

In 2011 tot 2015 overleden er gemiddeld 1,9 mannen per miljard gereden kilometer. Bij de vrouwen overleden er gemiddeld 1,1 per miljard gereden kilometer.

Veelvoorkomende schade

Bijzondere manoeuvres, vormen een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven van een automobilist. Het kan daarom wel eens voorkomen dat er schade ontstaat tijdens het parkeren. 25% van de schade is afkomstig van bijvoorbeeld, parkeeracties en omkeren.

Gelukkig geven de cijfers ook aan dat het aantal dodelijke ongevallen elke periode verminderde en dat het verkeer steeds veiliger wordt.

Autoverzekering afsluiten

Wilt u een nieuwe autoverzekering afsluiten en met een gerust hart het herfstseizoen in? Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Hogere zorgkosten en zorgtoeslagen in 2018

Veel ophef over inkomensafhankelijke zorgpremie

Volgend jaar stijgen de zorgpremie en het eigen risico. Ook zal de zorgtoeslag stijgen. Deze zal in totaal stijgen met een bedrag van 130 euro per jaar. Hiervan gaat 65 euro naar de burgers. De andere helft heeft het kabinet vrijgegeven om hun koopkracht te herstellen.

Kwaliteit
De kwaliteit van de zorg in Nederland ligt erg hoog. Toch lijkt het alsof de gemiddelde Nederlander steeds minder bereid is om de daarbij behorende kosten te betalen. Minister Schippers, van Volksgezondheid, heeft de zorguitgaven weten omlaag te drukken via akkoorden met huisartsen en ziekenhuizen. Toch is te zien dat de zorgkosten blijven stijgen.

De bevolking groeit nog steeds elke dag. Ook wordt de gemiddelde mens steeds ouder en worden er steeds meer technieken ontwikkeld om ons in leven te houden. Dit bij elkaar zorgt ervoor dat we met zijn allen steeds meer voor zorg zullen moeten betalen.

Stijging zorgpremie
De stijging van de zorgpremie zet de politieke partijen aan het denken. Partijen zoals de Christen Unie en het CDA en gaven aan liever het eigen risico te behouden zoals het nu is. De VVD en D66 zien daar het probleem niet in aangezien de burgers bij daling van het eigen risico alsnog zullen moeten gaan betalen. Dit gebeurt dan via hogere premies of hogere belastingen. Een andere mogelijkheid om de kosten stabiel te houden is het basispakket van nu te behouden en minder medische ingrepen te vergoeden.

Cijfers
Het Centraal Planbureau heeft met een berekening aangetoond dat het verlagen van het eigen risico duurder uit zou gaan pakken. Wanneer het eigen risico van 385 euro met 100 euro verlaagd zou worden zou dat omgerekend meer dan een miljard euro gaan kosten.
Het Centraal Planbureau zal in de loop van de week nog met een aantal nieuwe cijfers over de loonstijgingen en koopkracht komen. De zorgbedragen uit de conceptstukken voor Prinsjes dag kunnen hierdoor nog enigszins afwijken van de definitieve cijfers. Naar verwachting zullen er geen grote aanpassingen worden gedaan.

Doorberekening
Verzekeraars lieten eerder dit jaar weten dat de basispremie zou gaan stijgen. Ze stijgen nog steeds ondanks dat het kabinet de zorgkosten heeft weten te drukken. De verzekeraars gaven aan dat zij geen andere mogelijkheid zien dan de stijgende zorgkosten gedeeltelijk door te berekenen aan hun verzekerden.
Anderen vinden dit juist onterecht aangezien de verzekeraars voldoende geld bezitten om de premiegelden te kunnen drukken. De hoogte van de basispremie van 116 euro is dan ook een voorlopige berekening. Het bedrag dient meer als een richtlijn voor verzekeraars wanneer zij in november de uiteindelijke tarieven bepalen.

Tevredenheid bij de NZa over zorgverzekeraars in 2016

NZA-zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft het werk van de zorgverzekeraars in het jaar 2016 beoordeeld. Zo werd duidelijk dat jongeren, ouderen, gezonde en ook zieke personen werden toegelaten om een verzekering af te sluiten. Het fijne hieraan is dat iedereen de zorg krijgt die ze nodig hebben.

Controle
Ook werd dit jaar strenger gecontroleerd of de door arts of behandelaar gestuurde rekeningen wel kloppen. Dit werkt voordelig voor de burgers, zij hoeven dan niet onnodig meer te betalen. Deze punten hebben voor tevredenheid gezorgd bij de Nza. Het laat zien dat zorgverzekeraars meewerken aan het vertrouwen in het zorgstelsel.

Premie
Momenteel doen de zorgverzekeraars het goed. Ze vervullen hun taken en zijn op maatschappelijk gebied ook op de goede weg. Zo hebben ze ook hun geldzaken voor de risicoverevening op orde. Deze risicoverevening zorgt ervoor dat verzekeraars meer geld ontvangen wanneer hun verzekerden meer zorgkosten maken. Hierdoor betalen de zieke verzekerden geen hogere premie dan de gezonde verzekerden. De premies worden namelijk gelijk gesteld.

Verwachtingen

In de toekomst kan het wat lastiger worden voor de zorgverzekeraars. Het kan mogelijk zijn dat er meer zorgverzekeraars de markt zullen betreden. Ook kunnen de Europese kapitaaleisen worden aangepast waardoor verzekeraars verplicht zijn meer eigen vermogen moeten te bezitten.

In een nadelige situatie zou het kunnen voorkomen dat zorgverzekeraars alleen gezonde mensen zullen accepteren omdat zij bijna geen zorg nodig hebben. Deze manier van werken is voordeliger voor de verzekeraar maar werkt nadelig voor de markt.

Als gevolg hiervan heeft de NZa de minister van VWS het advies gegeven om het risicoverevening systeem nog verder te verbeteren. Hierdoor kunnen situaties zoals deze vermeden worden.

Verbeteringen
Op een aantal punten ziet de Nza mogelijkheden voor verbetering. Er kan meer aandacht worden besteed aan wachttijd problemen en moeilijke zorgvragen. Als gevolgd hiervan zullen verzekerden meer vertrouwen op hun verzekeraar en tijdig worden geholpen.
Als verzekerden bellen moet er de juiste informatie worden doorgegeven. Ook is het handig dat deze informatie terug kan worden gevonden op de website. Dit zijn zaken die de Nza nog in de gaten zal houden de komende jaren.

De NZa zal volgend jaar ook goed in de gaten houden of zorgverzekeraars iedereen accepteren voor een zorgverzekering, men de zorg krijgt die nodig is en of verzekerden voor dezelfde polis ook dezelfde premie moeten betalen.


Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Honden eigenaren vangen bot bij HEMA

dierenverzekering
HEMA biedt een scala aan verzekering aan waaronder Dierenverzekeringen. Met deze verzekering is het mogelijk om uw hond of kat te laten verzekeren. Voorheen sloot HEMA drie hondenrassen uit. Dat wil zeggen dat deze drie rassen niet bij HEMA konden worden verzekerd.

Medische afwijkingen

HEMA heeft onlangs bekend gemaakt naast deze drie onverzekerde rassen nu ook andere hondenrassen uit te sluiten. De reden hiervoor is regelmatig voorkomende medische afwijkingen. In totaal sluit HEMA vijftien hondenrassen uit vanwege deze medische afwijkingen.

Dierenverzekeraars
Behalve HEMA bieden verzekeraars zoals bijvoorbeeld Inshared, OHRA, Petplan, Verzekeruzelf en Proteq Dier&Zorg ook dierenverzekeringen aan. In vergelijking tot deze verzekeraars sluit HEMA een aantal hondenrassen uit die deze verzekeraars wel verzekeren. Neem als voorbeeld de Cavalier King Charles Spaniël , dit ras wordt door HEMA uitgesloten omdat er regelmatig medische afwijkingen zouden voorkomen bij dit ras terwijl de andere verzekeraars wel dekking bieden voor dit hondenras.

Een hondenras die door zowel HEMA als de andere verzekeraars niet wordt gedekt is de Amerikaanse Pitbull Terriër. Het is bekend dat dit ras veel te maken krijgt met aandoeningen zoals hartinsufficiëntie, cataract(grauwe staar), heupdysplasie en diverse allergieën.

Risico
Verzekeraars letten vooral op rassen die duidelijk vaker bepaalde aandoeningen oplopen.
Een aantal hondenrassen hebben een grotere kans op aandoeningen en dragen hierdoor meer risico met zich mee. Wanneer een verzekeraar besluit zo’n ras toch te verzekeren loopt de verzekeraar het risico meer claims binnen te krijgen dan gewoonlijk.

Dierenverzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een dierenverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke dierenverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij uw dier past.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sluiten deal: dure medicijnen worden gezamenlijk ingekocht

inkoop-dure-medicijnen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn van plan om dure medicijnen gezamenlijk in te kopen. Het voordeel van deze samenwerking is dat de prijzen van de geneesmiddelen een stuk zullen dalen. Volgend jaar zal de eerste proef plaatsvinden waarbij kankermedicijnen ingekocht worden.

Lange termijn
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraar Nederland en de academische ziekenhuizen zullen de samenwerking uitvoeren. De organisaties hebben laten weten dat ze erg tevreden zijn betreft de samenwerking. Hierdoor zullen er goede onderhandelingen plaatsvinden met de farmaceutische industrie. Dure medicijnen zullen op de lange termijn beschikbaar kunnen worden gesteld voor patiënten die deze hard nodig hebben. De Autoriteit Consument en Markt laat ook weten voor de samenwerking te zijn. Zij vinden het belangrijk om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en dure medicijnen op de lange termijn te behouden zonder dat de kosten maximaal zijn.

Oplopende kosten

Omdat er jaarlijks veel nieuwe soorten medicijnen op de markt verschijnen zullen naar verwachting de kosten de komende jaren blijven stijgen. Momenteel bedragen de kosten voor de dure geneesmiddelen per jaar zo’n twee miljard euro. Er gaat per jaar gemiddeld een ton per patiënt op aan dure medicatie voor ziektes als reuma en kanker. Dit is acht procent van het totale beschikbare ziekenhuisbudget. Een NVZ-woordvoerder liet weten dat dit nog maar net kan worden betaald. In de toekomst zullen deze kosten oplopen en zal niet alles meer bekostigd kunnen worden.

De proef
Het is bekend dat zo’n dertienhonderd patiënten in Nederland die aan bloedkanker lijden dagelijks medicijnen nodig hebben. De kosten van deze medicijnen lopen jaarlijks op tot zo’n dertig miljoen euro. De proef die volgend jaar gestart wordt zal betrekking hebben op deze vorm van kanker.

De zorgverzekeringen en ziekenhuizen die zich hebben aangesloten bij de samenwerking willen de producenten van drie verschillende soorten pillen aanzetten met een aanbestedingsprocedure om zo de prijzen te verlagen.


Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Frauderen met zorgverzekering: wie schuldig is betaalt

zorgverzekering-fraude

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) meldt dat zorgverzekeraars voortaan de onderzoekskosten naar fraude zullen verhalen op de fraudeur. De kosten van het onderzoek naar fraude zullen namelijk teruggevorderd worden. Ook is deze nieuwe maatregel toegevoegd aan de lijst van richtlijnen die wordt gebruikt bij het bepalen van de op te leggen maatregelen.

Onderzoekskosten
De hoogte van de onderzoekskosten hangt af van het fraudebedrag en de hoeveelheid onnodige tijd dat in het onderzoek is gestoken. Wanneer een zaak klein of niet ingewikkeld is kunnen de werkelijke onderzoekskosten in rekening worden gebracht of kan er een vast bedrag worden berekend. Wanneer een zaak erg ingewikkeld is en er veel onderzoek naar is gedaan worden de werkelijke onderzoekskosten in rekening gebracht bij de fraudeur. Dit bedrag kan oplopen tot in de duizenden euro’s.

Fraudesignalen
In 2016 kwamen er 447 fraudesignalen binnen bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). In dit jaar werden 106 personen geregistreerd in het waarschuwingssysteem. Dit systeem licht alle zorgverzekeraars in over de fraudeur. Hierdoor zal het voor de fraudeur in de toekomst moeilijker worden om zich te verzekeren.
Verder werd in dat jaar 126 keer het contract met de zorgaanbieder opgezegd vanwege fraude en 71 keer een verzoek gedaan aan een ketenpartner om een fraude via het strafrecht of tuchtrecht aan te pakken.

Tuchtklachten
De zorgverzekeraars waarbij fraude voorkwam hebben tuchtklachten ingediend tegen een huisarts en een apotheker. Het gevolgd hiervan is dat de betrokken huisarts en apotheker beide geen recht meer hebben om hun vak verder uit te oefenen.

Zorgverzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.