Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?
Antwoord

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op een aantal aftrekposten. Dat zijn kosten die je in dat jaar hebt gemaakt en die je van je inkomsten mag aftrekken, zodat je minder belasting betaalt. Zorgkosten vallen onder die aftrekposten.

De zorgkosten die je kunt aftrekken van de belasting, mogen niet uit al vanuit je zorgverzekering zijn vergoed en ook niet onder je eigen risico vallen. Voor de exacte bepaling hiervan heeft de Belastingdienst een mooie rekentool gemaakt die je kan gebruiken.

Kosten die aftrekbaar zijn in 2020

In 2020 zijn de volgende kosten gedeeltelijk of volledig aftrekbaar:

  • Kosten voor beddengoed en kleding
  • Zorg die verleend wordt door een arts
  • Kosten vervoer handicap of zieke die niet onder de WMO valt
  • Bepaalde voorgeschreven medicijnen
  • Bepaalde dieetkosten
  • Gezinshulp
  • Hulpmiddelen zoals protheses, kunstgebit en steunzolen

Voorwaarden aftrekken zorgkosten

Als je zorgkosten wilt aftrekken, zijn er een aantal voorwaarden waar je rekening mee moet houden. Zo zijn zorgkosten alleen aftrekbaar wanneer ze zijn gemaakt in verband met ziekte of een beperking. Ook moet de kosten in hetzelfde jaar zijn gemaakt als wanneer je ze aftrekt en kun je alleen zorgkosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding ontvangt. Tot slot zijn de kosten enkel aftrekbaar wanneer ze als boven het drempelbedrag uitkomen dat de Belastingdienst heeft vastgesteld.

Drempelbedrag

Bekijk hieronder de vastgestelde drempelbedragen.

Inkomen 2020

  • inkomen tot en met € 7.863 geldt er een drempel van € 136
  • tussen € 7.863 en € 41.7665 geldt er een drempel van 1,65% met een minimum van € 136
  • boven € 41.765 geldt er een drempel van € 689+ 5.75% van het inkomen


Vergelijk de beste verzekeraars

© copyright