Zakelijk

Collectieve zorgverzekering

In Nederland kun je kiezen tussen verschillende soorten zorgverzekeringen, namelijk: een basis zorgverzekering, een zorgverzekering met aanvullende dekkingen én een collectieve zorgverzekering. 

De collectieve zorgverzekering, die voorheen via werkgevers, sportclubs, of patiëntenverenigingen werd aangeboden, onderging significante veranderingen sinds 1 januari 2023. Deze aanpassingen werden ingevoerd omdat de collectiviteitskorting op de basisverzekering werd stopgezet, waardoor verzekeraars alleen nog kortingen mogen toepassen op aanvullende verzekeringen. 

Weten of je recht hebt op deze verzekering én wat een collectieve zorgverzekering precies inhoudt? Verzekering.nl vertelt je alles wat je weten moet.

Waarom de stopzetting van collectiviteitskorting op de basisverzekering?

Het oorspronkelijke idee achter collectieve zorgverzekeringen was het maken van zorgafspraken met specifieke groepen, zoals werknemers van dezelfde werkgever, om zo op zorgkosten te besparen.

Echter, in de praktijk verhoogden verzekeraars vaak eerst de premies op de basisverzekering om daar vervolgens korting op te geven. Dit ondermijnde het initiële doel van collectieve verzekeringen. Om deze reden werd de korting op collectieve basisverzekeringen vanaf 2023 afgeschaft.

Wat is een collectieve zorgverzekering?

Een collectieve zorgverzekering is bedoeld voor groepen mensen met gemeenschappelijke kenmerken, zoals werknemers van dezelfde werkgever, leden van sportverenigingen, of patiëntenverenigingen. De verzekering wordt gezamenlijk afgesloten, waardoor de verzekeraar collectiviteitskorting aanbiedt aan de deelnemers.

Voorbeelden van collectieve verzekeringen zijn die via de werkgever, de gemeente, een vereniging, op basis van leeftijd (bijv. studenten of 65-plussers), of via patiëntenverenigingen.

Gemeentepolis

Een gemeentepolis is een specifiek type collectieve verzekering aangeboden door de gemeente. Deze polis omvat zowel een basis- als aanvullende verzekering en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, een beperking, of chronische ziekte. Ondanks het stopzetten van de collectiviteitskorting op de basisverzekering, blijft de gemeentepolis voordelen bieden, zoals de deelname van de gemeente in de premiebetaling en het handhaven van een lager eigen risico.

Collectief verzekeren in 2024

Hoewel de collectiviteitskorting op de basisverzekering is komen te vervallen, blijft deze korting geldig voor aanvullende verzekeringen. Verzekerden met een collectieve verzekering worden aangemoedigd om hun zorgpolis voor 2024 kritisch te evalueren en te vergelijken.

Een aanvullende verzekering moet waarde toevoegen en voorkomen dat men over- of onderverzekerd is. Jaarlijkse zorgverzekering vergelijken is essentieel om te voorkomen dat men onnodig te veel betaalt. Via Verzekering.nl kan je binnen een aantal stappen verschillende zorgverzekeringen vergelijken, om te zien welke het beste bij jou past.

Voordelen van een collectieve zorgverzekering

Hoewel de collectiviteitskorting op de basisverzekering is afgeschaft, blijven er voordelen bestaan voor collectieve verzekeringen, zoals ruimere vergoedingen, aanvullende vergoedingen afgestemd op de (werk)situatie, korting op aanvullende premies, en speciale zorgdiensten. Het is belangrijk op te merken dat deelname aan een collectieve verzekering niet verplicht is.

Een zorgverzekering afsluiten voor 2024

Het is essentieel om zorgvuldig te vergelijken tussen verzekeraars, pakketten en aanvullende verzekeringen om de combinatie te vinden die het beste aansluit op individuele zorgbehoeften voor 2024.

Het vergelijken van verzekeraars kan je veel tijd en energie kosten. Gelukkig heeft Verzekering.nl daar wat op verzonnen. Door het invullen van onze online vergelijker voor zorgverzekeringen vind jij namelijk binnen enkele minuten de beste verzekeraar voor jou.

Het enige wat jij hoeft te doen, is jouw persoonlijke gegevens invullen; de machine doet de rest. Wellicht is een collectieve zorgverzekering voor 2022 wel dé verzekering voor jou!

Collectieve zorgverzekeringen vergelijken

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven