Op de hoogte
blijven?
Antwoord

Een verzekeraar heeft het recht om het premiebedrag of de voorwaarden te wijzigen. Maar aangezien het een wijziging betreft, waarvan u niet wist bij het afsluiten van de autoverzekering, heeft u een maand de tijd om hiermee akkoord te gaan of om de verzekering op te zeggen zonder gevolgen en zonder opzegtermijn. Dit betreft wijzigingen die voor iedereen gelden en niet specifiek gerelateerd zijn aan een schade of een ongeval.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright