Op de hoogte
blijven?
Antwoord

U heeft 3 verschillende graden van dekking bij een opstalverzekering. De uitgebreide, extra uitgebreide en de allrisk opstalverzekering:

De uitgebreide opstalverzekering verzekert uw woning tegen:

  • Brand
  • Bliksem
  • Storm
  • Water
  • Olie en rook
  • Diefstal en vandalisme
  • Onvoorziene gesprongen leidingen door vorst

De extra uitgebreide opstalverzekering dekt naast het bovenstaande ook nog:

  • Schroei- en smeltschade
  • Schade door neerslag die via de openbare weg of begane grond uw woning is binnengestroomd
  • Schade die wordt aangericht aan uw woning om het defect in een waterleiding te vinden

De allrisk opstalverzekering biedt dekking tegen alle schade die van buiten af komt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel, maar die verschillen per verzekeraar. Voor deze uitzonderingen dient u de polisvoorwaarden van uw verzekering goed door te lezen.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright