Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Met de zorgverzekering van Ditzo bent u verzekerd van goede zorg. U kunt zelf uw pakket uitbreiden en u heeft een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. Hiernaast is er ook nog een vrijwillig eigen risico, hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie zal zijn.

Verzekerd
• Ambulance en zittend ziekenvervoer
• Huisarts
• Behandeling en verblijf in het ziekenhuis
• Logopedie
• Dieetadvisering
• Medisch-specialistische zorg
• Ergotherapie
• Medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland
• Fysiotherapie tot 18 jaar
• Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
• Fysio- en oefentherapie voor chronische aandoeningen
• Tandprotetische zorg
• Geneesmiddelen
• Verloskundige hulp en kraamzorg
• Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar
• Verpleging en verzorging in de thuissituatie (zonder verblijfsindicatie)
• Hulpmiddelen
• Zintuigelijke gehandicaptenzorg in de thuissituatie

Aanvullende dekking
• ZorgGoed
• ZorgBeter
• ZorgBest

Vergelijk verzekering

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright