Zakelijk

Welke verplichtingen hebben u en uw verzekeraar?

Opstalverzekering nieuws

Welke verplichtingen hebben u en uw verzekeraar?

2 minuten leestijd
​Klachteninstituut Kifid wijst verzekeringsadviseurs op hun voortdurende zorgplicht naar de consument. De aanleiding was een incident waarbij ABN Amro volgens Kifid de zorgplicht als verzekeringsadviseur schond. Wat houdt deze zorgplicht in? En wat is uw verplichting als u een verzekering afsluit? Verzekering.nl somt de belangrijkste plichten op.

Zorgplicht van de verzekeraar

De zorgplicht gaat over de verplichting om informatie te geven, zodat u als verzekerde op de hoogte bent van eventuele risico’s. Verzekeraars hebben een zorgplicht. Dit is wettelijk vastgelegd. Hieronder valt:

  • Generieke zorgplicht. Hier staat onder andere in dat de verzekeraar op een zorgvuldige wijze omgaat met de gerechtvaardigde belangen van de consument (artikel 4:24a van de Wet op het financieel toezicht).
  • Het verplicht geven van informatie bij levensverzekeringen. Hieronder vallen ook de financiële risico’s die verbonden zijn aan de verzekeringsovereenkomst (artikel 60 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen).
  • Waarschuwingsplicht bij het niet betalen van de verplichte premie. De verzekeraar moet de gevolgen van het uitblijven van de betaling vermelden. De betalingstermijn is daarna 14 dagen (artikel 7:934 van het Burgerlijk Wetboek).

De opgenoemde plichten gelden voor de verzekeraar. Let er wel op dat u ook plichten heeft, waaronder het volgende.

Mededelingsplicht

Als u een verzekering afsluit bent u verplicht om alle gevraagde informatie aan de verzekeraar te verstrekken. Dit heet mededelingsplicht. De gevraagde informatie gaat over feiten en omstandigheden die te maken hebben met de verzekeringsovereenkomst. Heeft u een strafrechtelijk verleden? Dan hoeft u dit alleen aan te geven wanneer de verzekeraar hier uitdrukkelijk om vraagt. Strafbare feiten die langer dan acht jaar voor de overeenkomst zijn gepleegd, hoeft u niet te melden. Wanneer de verzekerde de gevraagde informatie niet verstrekt, kan de verzekeraar de overeenkomst opzeggen. In het ergste geval zet de verzekeraar u op een zwarte lijst. Dit maakt het lastig om in het vervolg nog een verzekering af te sluiten. Wees dus vooral eerlijk tegen uw verzekeraar.

Kortom, de verzekeraar heeft een plicht om de consument op de hoogte te stellen van eventuele risico’s. Maar, ook u moet eerlijk zijn over de informatie waar om gevraagd wordt. Naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op via Verzekering.nl.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven