Zakelijk

Wat gebeurt er met uw verzekeringen als u gaat scheiden?

Opstalverzekering nieuws

Wat gebeurt er met uw verzekeringen als u gaat scheiden?

3 minuten leestijd
Een echtscheiding is altijd een behoorlijk lastige periode. Het uitzoeken van de administratie daarbij is net zo verschrikkelijk. Het is belangrijk om alle zaken zo goed en zo grondig mogelijk met uw ex-partner uit te klaren. Zodra de gezinssituatie verandert is het belangrijk om ook de polissen daarop aan te passen. Het is zaak om deze verzekeringen op tijd aan te passen en te wijzigen.

Levensverzekering

De levensverzekering kunt u toedelen aan één van beide partners, de waarde wordt hierbij verrekend met de andere partner. Daarnaast kunt u de levensverzekering met waarde opbouw ook opsplitsen. De opgebouwde waarde en de premie worden dan verdeelt over u en uw ex-partner. Bij de twee polissen die dan ontstaan kunt u ervoor kiezen om de verzekering af te kopen of om die door te laten lopen. Bij het afkopen van de verzekering word gekeken naar de opgebouwde waarde die vervolgens word gedeeld met uw ex-partner. De afkoop kan wel fiscale gevolgen hebben omdat de verzekering eerder wordt beëindigt. De opgebouwde waarde kan tegenvallen. Dit komt omdat in de eerste jaren een deel van de verzekering wordt ingehouden als kosten. In de latere jaren zijn deze kosten een stuk lager. U kunt de levensverzekering ook premievrij maken. U hoeft dan geen premie meer te betalen, de opgebouwde waarde blijft bij de verzekeraar tot de verzekering ten einde loopt. Ook dit kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat op de einddatum de uitkering gedeeltelijk belast wordt.

Stel dat uw ex-partner in het levensverzekeringscontract of bij pensioensparen als begunstigde staat. Het kapitaal wordt bij overlijden of op de einddatum uitgekeerd aan de aangeduide persoon. Dit kan niet wenselijk zijn u, daarom is het belangrijk om de verzekering op uw wensen aan te passen.

Het verandert per verzekering hoeveel u moet aanpassen.

Autoverzekering

Bij een autoverzekering staat de naam op die van de hoofdbestuurder. De partner is daarbij aangeduid als medebestuurder. Bij de onderschrijving is het belangrijk om uw verzekeraar op de hoogte te houden van ontwikkelingen die invloed hebben op de beoordeling van het risico. Hoe langer u een autoverzekering heeft zonder hier aanspraak op te maken, krijg je korting. Dit heet ‘schadevrije jaren’ of ‘no-claim korting’. Een gezamenlijke auto met een gezamenlijk verzekering heeft ook een gezamenlijke no-claim. Je kunt deze niet inruilen voor geld maar kunnen wel onder beide partners worden verdeeld.

Brandverzekering

De brandverzekering blijft doorlopen als u of uw partner op hetzelfde adres blijft wonen. De veranderde gezinssituatie moet u doorgeven aan de verzekeraar. Een nieuwe brandverzekering moet worden aangevraagd als u een nieuwe woning betrekt.

Familiale verzekering

Deze verzekering of een BA Privéleven dekt de aansprakelijkheid van alle huisgenoten. Bij een echtscheiding verandert de situatie en hebben beide partners een aparte familiale verzekering nodig. De verzekering moet zo snel mogelijk worden aangevraagd omdat als een van de kinderen een schadeongeval veroorzaakt, beide ouders samen aansprakelijk blijven. Het slachtoffer kan zich richten tot de familiale verzekering van één van de ouders.

Groepsverzekering

Bij een echtscheiding is het handig om te kijken of u de begunstiging van de groepsverzekering moet aanpassen in het geval van overlijden.

 

Schuldsaldoverzekering

Eén van de partners kan de hypotheek afkopen zodat de andere partij niet de kosten van de lening hoeft te dragen.

Alimentatieverzekering

Deze verzekering houdt in dat in het geval dat een co-ouder overlijdt een kapitaal word uitgekeerd dat het alimentatiegeld vervangt. De overlevende partner heeft dan een financiële reserve om de opvoeding en de studiekosten van de kinderen te betalen.

Wilt u meer informatie over autoverzekeringen of wilt u autoverzekeringen op een onafhankelijke website kunnen vergelijken? Surf dan gerust naar Verzekering.nl

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven