Zakelijk

Stand van zaken aardbevingen Groningen

Opstalverzekering nieuws

Stand van zaken aardbevingen Groningen

2 minuten leestijd

Lange tijd dachten we dat de kans op een aardbeving in Nederland nihil was. Sinds een aantal jaar is dit beeld omgeslagen, aangezien er door de gaswinning in Groningen meerdere malen een aardbeving is ontstaan. De afgelopen jaren is de gaswinning in Groningen stevig teruggedraaid, de schade aan de huizen is echter al ontstaan. Ook is het nog maar de vraag of met het dichtdraaien van de gaskraan het potentiële gevaar van een aardbeving is afgewend.

Op 16 augustus 2012 werd er in Groningen een aardbeving gemeten van maar liefst 3.6 op de schaal van richter. Deze aardbeving duurde langer en was heftiger dan de aardbevingen tot dan toe. Het kabinet besloot om naar aanleiding hiervan een onderzoek te starten naar de gevolgen van de bevingen. De oorzaak van de aardbevingen bleken te liggen bij de aardgaswinning bij gasvelden in Groningen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haalt in de provincie Groningen op zo’n twintig plekken gas uit de grond. De boringen hebben als gevolg dat er bevingen zijn ontstaan waardoor er veel schade is veroorzaakt aan woningen. De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rond de uitkering van de schade aan de getroffen woningen.

Aardbevingen vallen samen met onder andere tsunami’s onder de categorie ‘natuurrampen’. Een kenmerk van zo’n ramp is dat het enorme schade met zich meebrengt. Doordat de schadesom zo hoog kan oplopen valt de opgelopen schade niet binnen de dekking van de opstalverzekering en de inboedelverzekering. Verzekeraars zouden namelijk bij een grote aardbeving onmogelijk alle schades kunnen dekken, zoveel geld hebben ze nou eenmaal niet. Hoewel het logisch klinkt dat verzekeraars hier hun handen vanaf houden, is het voor de gedupeerde wel zaak dat zij ergens de schade vergoedt krijgen. Gelukkig biedt de overheid gedeeltelijk uitkomst.

De overheid heeft een fonds opgericht waarbij gedupeerden terecht kunnen om een compensatie te ontvangen voor rechtszaken tegen het (NAM). In het geval van de aardbevingen in Groningen is het namelijk zo dat het NAM verantwoordelijk kan worden gesteld voor de opgelopen schade in de provincie. Dit gaat echter niet zomaar, hiervoor dient namelijk wel eerst een rechtszaak tegen de aardolie maatschappij gespannen te worden. Veel gedupeerde Groningers vonden het lastig om naar de rechter te stappen, het nieuw opgerichte fonds moet daar verandering in gaan brengen.

Ondanks de vele schade die is ontstaan door de bevingen wordt er nog steeds geboord in Groningen. De gasvelden zijn simpelweg te waardevol om de boringen helemaal stil te leggen. Het NAM verwacht dat de gasvelden nog vijftig jaar voor gas zouden kunnen zorgen, wel wordt de productie vanaf 2020 verder teruggeschroefd. Onder grote druk heeft minister Henk Kamp de laatste jaren de gasproductie nog verder teruggedraaid. Dit deed de minister na een vernietigend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dit onderzoek concludeerde dat de Nederlandse overheid jaren lang doof is geweest voor kritiek en alleen oog had voor het winstoogmerk. Naar schatting zijn de huizen in Groningen een miljard minder waard geworden in een paar jaar tijd.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven