Zakelijk

Airbnb breidt verzekering voor verhuurders uit

Opstalverzekering nieuws

Airbnb breidt verzekering voor verhuurders uit

2 minuten leestijd

Nederlanders die een kamer of woning verhuren via Airbnb krijgen meer zekerheid vanuit de onderneming zelf. Dit heeft Airbnb vandaag bekend gemaakt. Op dit moment zijn verhuurders al verzekerd voor schade veroorzaakt aan of in de woning. De verzekering zal op korte termijn worden uitgebreid met onder andere een standaarddekking voor hoge claims bij personenschade (letselschade).

Host protection insurance

Dit uitgebreidere verzekeringspakket wordt binnen Airbnb de Host protection insurance genoemd en beschermt verhuurders tot een bedrag van maximaal 1 miljoen dollar. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer 880.000 euro. Op dit moment geldt deze uitgebreidere dekking al in Amerika, maar wordt nu ook in zestien andere landen ingevoerd. Ook Nederland valt hier onder.

De Host protection insurance is een primaire verzekering. Dit houdt in dat deze verzekering altijd dekking biedt. Ook wanneer de verhuurder andere polissen heeft afgesloten die hetzelfde risico dekken. De verzekeraar waar Airbnb deze risico’s onderbrengt is Lloyd’s of London en geldt op korte termijn voor alle Nederlandse verhuurders.

Nederlandse woonverzekeraars

Verzekering.nl deed afgelopen zomer onderzoek naar de dekking voor verhuur via Airbnb. Hieruit is gebleken dat verhuur slechts bij twee woonverzekeraars in de standaarddekking is opgenomen. Dit zijn Centraal Beheer Achmea en Nationale Nederlanden. Daarnaast biedt ASR de verzekerde de mogelijkheid om dit risico toe te voegen aan de woonverzekering, een aanvullende dekking dus.

Misbruik

Airbnb heeft te maken met veel kritiek en heeft niet bij iedereen een positief imago. Zo zou deze vorm van het huren van vakantiewoningen leiden tot veel overlast bij buurtbewoners en is dit een ideale manier om een woning illegaal onder te verhuren. Maar Airbnb timmert hard aan de weg om misbruik te voorkomen. Er wordt steeds strenger gecontroleerd door speciale inspectieteams en een, jawel, kliklijn voor buren. Daarnaast zijn er ook richtlijnen voor goed verhuurdersschap opgesteld waaraan de verhuurder zich moet houden.

Wil je gebruik maken van Airbnb? Dan ben je verplicht om je te registreren. Verhuurders en huurders kunnen elkaar op deze manier achteraf beoordelen. Enerzijds is dat hartstikke leuk, maar anderzijds is dit ook een manier om de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Een slechte beoordeling kan namelijk gevolgen hebben voor toekomstige boekingen of aanvragen.

Bron: fd.nl

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven