Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Verzekeraars selecteren steeds strenger

5 June 2020 - NIma

Verzekeraars willen weten wie ze in huis halen, daarom selecteren ze alsmaar strenger. Aan het einde van een verzekeringsaanvraag stellen de verzekeraars daarom vaak een aantal slotvragen. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over uw schadeverleden of de hoeveelheid claims die u de afgelopen jaren heeft gedaan. Het is van belang dat u deze vragen naar waarheid invult, anders kan dit vervelende gevolgen hebben.

Verzekeraars slaan bepaalde gegevens op. Denk hierbij aan schadeclaims, opzeggingen door betalingsachterstanden en ontzeggingen van de rijbevoegdheid. Deze gegevens worden vervolgens gedeeld via het Centraal Informatie Systeem. Wanneer de verzekeraar zoiets deelt via het Centraal Informatie Systeem is zij ook verplicht om dit te melden aan haar klant. Een interessant gegeven is dat wanneer de verzekeraar bij het aanvragen van de verzekering niet naar het schadeverleden van de klant vraagt, zij de klant later ook niet mag afwijzen op basis van de gegevens die in het Centraal Informatie Systeem staan. Het is wel zo dat een verzekeraar de aanvraag ook kan weigeren als de opgegeven informatie wel overeenkomt met de gegevens in het Centraal Informatie Systeem. Dit is omdat de slotvragen maar een deel zijn van het acceptatiebeleid van de verzekeraars.

U krijgt een Externe Verwijzings Registratie mocht u fraude hebben gepleegd of een poging daartoe hebben gedaan. Hierdoor kan elke verzekeraar zien dat u fraude heeft gepleegd of een poging daartoe hebt gedaan. U kunt zelfs in de Externe Verwijzings Registratie terechtkomen als u niet de volledige waarheid heeft verteld bij het aanvragen van een verzekering. Dit heeft als gevolg dat u voor maximaal de volgende 8 jaar bijna nergens meer een verzekering kan afsluiten. Daarom is het dus van groot belang dat u alle vragen bij het aanvragen van een verzekering naar waarheid invult, anders kan het zeer vervelende gevolgen hebben.

Mocht u nou toch terecht zijn gekomen in de Externe Verwijzings Registratie, dan bent u voor uw nieuwe verzekeringen aangewezen op de verzekeraar de Vereende. Dit heeft als gevolg dat u een aannemelijk hogere premie moet betalen. Want deze verzekeraar accepteert als enige mensen die zijn afgewezen door andere verzekeraars.

Wilt u meer informatie over verzekeringen of wilt u verzekeringen op een onafhankelijke website kunnen vergelijken? Surf dan gerust naar Verzekering.nl

Vergelijk de beste verzekeraars

© copyright