Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?
30 October 2015 - Jeremy

Begin dit jaar stopte internetverzekeraar Ditzo de samenwerking met vergelijkingssites. Want volgens deze verzekeraar is de consument zelf de enige echte onafhankelijke vergelijker. Maar het lijkt erop dat Ditzo hier nu, na ruim een half jaar, op terug komt en toch weer met vergelijkingssites in zee gaat. Kunnen verzekeraars toch niet zonder de verkoop via vergelijkingssites of heeft Ditzo hier misschien een andere reden voor?

Ditzo wilde met het uitsluiten van vergelijkingssites een statement maken en een discussie op gang brengen. Uit onderzoek van Ditzo en Blauw Research bleek namelijk dat consumenten vergelijken belangrijk vinden, maar niet goed op de hoogte zijn van de precieze werking tussen verzekeraars en vergelijkingssites. Door te stoppen met het aanbieden van verzekeringen via vergelijkingssites nam Ditzo een risico. De opbrengsten hiervan omvatten een groot deel van de totale verkoop. Maar met het geld dat daardoor bespaard zou worden, werd gebruikt om hun eigen premies te verlagen.

Kunnen verzekeraars niet zonder vergelijkinssites?
Maar waarom wil Ditzo nu toch wel weer in zee gaan met affiliatie sits en vergelijkers? Komt dit doordat het aantal online verkopen flink terug is gelopen? Of was het Ditzo alleen maar te doen om de onafhankelijkheid van de vele vergelijkingssites even ter discussie te stellen. Verzekering.nl gaat uit van het eerste, maar heeft tot op heden nog geen toelichting van de internetverzekeraar ontvangen.

Zeker is in ieder geval het feit dat de banden met publishers en vergelijkingssties in het komende zorgseizoen in kleine stapjes worden aangehaald. Deze online activiteiten breiden zich vervolgens langzaam uit naar autoverzekeringen. En wellicht volgen reis- en woonverzekeringen in de toekomst ook nog wel.

Strenger deurbeleid
Ditzo geeft aan dat alle partijen opnieuw onder de loep genomen zullen worden. De verzekeraar wil alleen nog samenwerken met partijen die een relevante connectie hebben met hun producten. Het is nog niet duidelijk aan welke voorwaarden potentiële partners precies moeten voldoen.

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright