Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Wordt fysiotherapie vergoed in de basisverzekering?

Antwoord


Wordt fysiotherapie vergoed?

Het basispakket van de zorgverzekering vergoed fysiotherapie gedeeltelijk. De precieze vergoeding hangt af van hoe oud je bent en waarvoor je precies behandeld moet worden. Het is mogelijk een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af te sluiten om kosten die buiten je basisverzekering vallen alsnog te dekken.

Fysiotherapie voor jongeren

De eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie krijg je tot je achttiende vergoed. Mocht je meer behandelingen nodig hebben, dan kan het zijn dat je zorgverzekeraar er meer vergoedt, tot maximaal 9 extra behandelingen. Als je als jongere een chronische aandoening hebt, krijg je alle behandelingen voor oefentherapie en oefentherapie vergoed. De aandoeningen die als chronisch worden gezien zijn opgenomen in de Zorgverzekeringswet, deze wordt de chronische lijst genoemd.

Zorgverzekering fysiotherapie: Boven de 18?

Ben je ouder dan achttien jaar en heb je een chronische aandoening? Dan wordt fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling. Dat betekent dat de eerste 20 sessies voor eigen rekening zijn. Er wordt gerekend per aandoening, niet per kalenderjaar. Heb je geen chronische aandoening? Dan wordt fysiotherapie in zijn geheel niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Speciale gevallen

Er zijn een aantal situaties waarover bepaalde afspraken zijn gemaakt wat betreft de hoogte van de vergoeding van de behandelingen die je krijgt. Zoals:

  • Bekkenfysiotherapie - In het geval van urine-incontinentie krijg je de eerste 9 behandelingen vergoed.
  • Artrose aan de heup- en kniegewrichten. Hiervan krijg je de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Claudicatio intermittens (etalagebenen) - Hiervan krijg je de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • COPD - Als je COPD hebt krijg je in het eerste behandeljaar (maximaal) de eerste 70 behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van deze chronische aandoening.

Bij een aanvullende zorgverzekering krijg je mogelijk meer behandelingen vergoed. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Sommige zorgverzekeraars hebben contracten met fysiotherapeuten. Als dit niet het geval is kan je behandeling misschien helemaal niet vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van jouw polis. Controleer daarom bij je verzekeraar naar eventuele contracten.

Fysiotherapie in de basisverzekering: wat wordt vergoed?

In de basisverzekering worden voor volwassenen de volgende soorten fysiotherapie vergoed:

  • Fysiotherapie voor een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’. De eerste 20 behandelingen moet je zelf betalen. Dit geldt per indicatie.
  • Bij artrose aan de knie of heup. Je krijgt maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden vergoed. Dit is eenmalig.
  • Bekkenfysiotherapie bij urineverlies. Hierbij krijg je eenmalig 9 behandeling vergoed.
  • De behandeling van etalagebenen. Hiervoor krijg je maximaal 37 behandelingen per jaar vergoed.
  • Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname. Voor zoveel behandelingen als er nodig zijn.

Alle overige fysiotherapie worden alleen vergoed via de aanvullende verzekering.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar wat jouw zorgverzekering allemaal vergoed wanneer je fysiotherapie nodig hebt? Of ben je op zoek naar een andere verzekeraar die wel dekt wat je nodig hebt? Op Verzekering.nl kun je snel en eenvoudig zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Ook geven we antwoord op allerlei veel gestelde vragen omtrent zorgverzekeringen.

Vergelijk de beste verzekeraars
© copyright