Op de hoogte
blijven?
Antwoord

Uw toeslagpartner is degene met wie u samen een toeslag aanvraagt. Volgens de Belastingdienst is iemand uw toeslagpartner wanneer deze persoon op hetzelfde adres ingeschreven staat. Maar een huisgenoot in bijvoorbeeld een studentenhuis valt hier niet onder.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright