Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Wat valt er onder het eigen risico bij een zorgverzekering?

Antwoord

Ben je wonend of werkend in Nederland? Dan is de basisverzekering wettelijk verplicht. De inhoud hiervan wordt bepaald door de overheid. Wanneer iets in de basisverzekering verandert, geldt dit voor alle zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor de basisverzekering te accepteren. Als je zorg uit het basispakket gebruikt, betaal je eerst het eigen risico. Het verplicht eigen risico van €385,- (2019) bleef in 2020 hetzelfde. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis met hun ouders meeverzekerd en hebben geen eigen risico. In 2019 sloten 17,2 miljoen mensen een basisverzekering af. Circa 14,4 miljoen mensen namen er een aanvullende verzekering bij.

Eigen risico verlagen of verhogen?

Naast een eigen bijdrage moet je ook een eigen risico voor medicijnen betalen die in de basisverzekering zitten. Het verplichte eigen risico geldt voor de meeste zorg in het basispakket. Dat bedraagt 385 euro per jaar, maar je kan het vrijwillig ophogen met maximaal 500 euro. Het maximum is 885 euro. Voor de meeste zorg, hulpmiddelen en medicijnen geldt een eigen risico. Dat betekent dat je een deel van de kosten zelf betaalt totdat je eigen risico op is. Wanneer het eigen risico opgebruikt is, gaat jouw zorgverzekeraar alle kosten vergoeden. Er geldt geen verplicht eigen risico in de aanvullende verzekering.

Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Het eigen risico beweegt namelijk mee met de zorgkosten die gemiddeld in Nederland gemaakt worden voor de gezondheidszorg. De hoogte van het eigen risico kan je niet verlagen. Verhogen kan wel. Dit kan je doen door een zorgverzekering te kiezen met een vrijwillig eigen risico. Dit kan alleen tijdens de overstapperiode aan het einde van het jaar. Tussentijds kan je het eigen risico niet aanpassen. Als je aan het einde van het jaar een zorgverzekering kiest, kies je meteen de hoogte van je eigen risico. Het jaar daarna kan je dat weer aanpassen.

Wat is het voordeel van een verhoogd eigen risico?

Wanneer je je eigen risico verhoogt, krijg je korting op je zorgpremie. Daar staat dus wel een hoger eigen risico tegenover, wanneer je wel zorg nodig hebt. Verwacht je komend jaar weinig zorgkosten te maken? Dan is het wellicht interessant om je eigen risico te verhogen.

Wanneer eigen risico verlagen?

Je kan later eventueel ook je vrijwillige eigen risico verlagen. Dit is handig als je denkt dat er in de toekomst zorgkosten zullen worden gemaakt die hoger dan het verplichte eigen risico zijn. Je premie zal dan wel weer enigszins stijgen maar het gedeelte van zorgkosten wat zelf betaalt moet worden wordt dan wel minder. Als jij je eigen risico wil aanpassen moet je er rekening mee houden dat het alleen maar op een moment per jaar mogelijk is. Dit moment is tussen half van november en 1 januari. Als er is gekozen voor een eigen risico dan is het niet meer mogelijk om die ergens anders in het jaar weer te wijzigen. Als je je eigen risico verhoogt en je maakt toch nog onverwachts veel gebruik van de zorg dan zullen de kosten hiervan voor een groot deel zelf betaalt moeten worden. In zulke gevallen is er dus sprake van hoge kosten. Daarom is het belangrijk bij het verhogen van de eigen risico dat je wel weet dat je zulke onverwachte kosten zelf kunt betalen.

Vallen kinderen onder het eigen risico?

Nee. Kinderen onder de 18 zijn niet apart verzekerd en betalen geen premie. Dus ook geen eigen risico. Wanneer je kind 18 jaar wordt geldt het eigen risico wel.

wat valt onder eigen risico zorgverzekering?

Voor de volgende zorg betaal je géén eigen risico:

  • Mondzorg voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • Bezoek aan de huisartsenpost
  • Zorg van de verloskundige en kraamzorg
  • Wijkverpleging


Zorg waarvoor je wél eigen risico moet betalen:

  • Röntgenfoto laten maken
  • Medische specialist in het ziekenhuis
  • Vervoer met de ambulance
  • Bloedonderzoek
  • Geestelijke gezondheidszorg

Is een verhoogd eigen risico wat voor mij?

Ben je benieuwd of een zorgverzekering met een verhoogd risico past bij jouw situatie? Op Verzekering.nl vergelijk je gemakkelijk en snel zorgverzekeringen van alle verzekeraars.

Vergelijk de beste verzekeraars

© copyright