Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Antwoord

De Wet langdurige zorg behelst onder meer zorg met verblijf in een instelling. Bijvoorbeeld zorg aan een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm binnen de gehandicaptenzorg. Je verblijf hier is inclusief maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Je komt alleen in aanmerking voor deze vorm van zorg als je vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24-uurszorg, in de nabijheid van begeleiding of onder permanent toezicht.

Waar heb je recht op?

Zorg van de Wlz valt onder het integraal pakket waar de volgende voorzieningen onder vallen:

 • Verblijf in een zorginstelling, of intensieve thuiszorg
 • Verpleging
 • Medische zorg en behandelingen
 • Hulpmiddelen
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp
 • Vervoer naar plaats van de behandeling

Voor wie is Wlz bedoeld?

De Wlz kan worden aangevraagd voor mensen die 24 uur per dag verzorging nodig hebben. Je komt in aanmerking voor de Wlz als:

 • Jezelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Bij ernstige verwaarlozing
 • Je hebt een lichamelijk letsel, aandoening of beperking
 • Je ontwikkeling wordt ernstig geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
 • Je veiligheid wordt ernstig bedreigd

Deeltijdverblijf of langdurig verblijf?

Je kan intensieve zorg krijgen tijdens een langdurig verblijf of een deeltijdverblijf in een instelling. Er is sprake van deeltijdverblijf als je onderdelen van zorg vanuit de Wlz ontvangt en deels in een zorginstelling verblijft, maar wel op een gezonde en veilige manier thuis kan blijven wonen. De behandeling moet dan gericht zijn op herstel of verbetering van jouw aandoening. Of op het verbeteren van vaardigheden of gedrag.

Aanvragen van het Wlz

Voor het aanvragen van een Wlz neem je contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Vervolgens wordt er via een stappenplan gekeken of je in aanmerking komt. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

 • Aanvraag bij het CIZ
 • Onderzoek CIZ
 • Indicatiebesluit CIZ
 • Passende zorg thuis of in een instelling

Het indicatiebesluit is leidend

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen heb je altijd een indicatiebesluit nodig. In dit besluit staat op welke zorg je recht hebt. Dit krijg je van het CIZ. Het CIZ onderzoekt of je in aanmerking komt voor een indicatie langdurige zorg. De indicatie voor Wlz-zorg wordt vervolgens naar het zorgkantoor gestuurd. Het zorgkantoor regelt de zorg of het persoonsgebonden budget. Voor zorg vanuit de Wlz moet je ook premie betalen. De zorg wordt betaald van jouw premie, naast een eigen bijdrage die ook bijna altijd in rekening wordt gebracht. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt betaald aan het CAK.

Onder de Wlz indiceert het CIZ dat er twee subsidieregelingen zijn. Dit is de ‘Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling’ en de ‘subsidieregeling ADL-assistentie’. Je zorgaanbieder doet vaak de aanvraag voor deze subsidies.

Wlz buitenland

Als je langer dan drie maanden in het buitenland werkt, maar wel in Nederland woont kan je alleen in Nederland verzekerd blijven voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Er gelden namelijk andere regels als je gaat werken in het buitenland dan wanneer je in het buitenland verblijft en er niet werkt.

De Wlz is een volksverzekering die de ziektekosten dekt die niet onder de reguliere zorgverzekering vallen. Bij de Sociale Verzekeringsbank kan je navragen of dit voor jou ook geldt en of je verzekerd blijft. Als je voor de Wlz verzekerd blijft, kan je in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Met de basisverzekering ben je wereldwijd verzekerd voor medische zorg volgens de tarieven die in Nederland gelden. Meerkosten kunnen worden gedekt door het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering. Als je niet verzekerd blijft voor de Wlz moet je je Nederlandse verzekering opzeggen voor de maanden die je in het buitenland werkt.

Meer informatie nodig?

Heb je nog andere vragen over zorgverzekeringen? Bekijk dan onze veelgestelde vragen. Verzekering.nl maakt je wegwijs in de wereld van zorgverzekeringen. Op onze site kun je gemakkelijk en snel zorgverzekeringen vergelijken met elkaar. Zo kun je een zorgverzekering afsluiten die echt bij je past.

Vergelijk de beste verzekeraars
© copyright