Zakelijk

Wanneer kom ik in aanmerking voor het PGB?

Veelgestelde vragen zorgverzekering


Het persoonsgebonden budget (pgb) is subsidie van de overheid aan mensen die zorg nodig hebben. Met dit pgb kunnen ze die zorg zelf inkopen. Dit geeft meer vrijheid voor mensen die het door hun chronische ziekte al erg moeilijk hebben.

Soorten pgb’s

Pgb’s zijn er in vier soorten:

  • Jeugdwet: Dit is voor kinderen die zorg nodig hebben.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo): Dit is bedoeld voor mensen die ondersteuning en hulp nodig hebben zoals dagelijkse verzorging.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw): Dit is bedoeld voor mensen die intensieve verzorging of verpleging nodig hebben.
  • Wet langdurige zorg (Wlz): Dit is bedoeld voor mensen die intensive langdurige hulp nodig hebben

Voorwaarden pgb

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pgb. Allereerst moet er een indicatie zijn voor zorg. Deze kan voorkomen uit een van de vier bovengenoemde wetten. Hiernaast zijn er per pgb specifieke voorwaarden. De twee hoofdwoordwaarden zijn:

  • Volledige onderbouwing waarom pgb nodig is i.p.v. zorg in natura
  • de aanvrager moet verantwoord de zorg in te kunnen kopen en beheren

Aanvragen pgb

Pgb kan aangevraagd worden bij verschillende instanties, afhankelijk van het soort pgb:

  • Wmo- en jeugdzorg: bij de gemeente
  • Wlz-zorg bij het zorgkantoor
  • Zvw-zorg bij zijn of haar zorgverzekeraar

Wanneer kom je in aanmerking voor pgb?

In aanmerking komen voor het pgb heeft niets te maken met het inkomen of vermogen. Het heeft wel te maken met de eigen bijdrage die je levert. Elke soort pgb heeft zijn eigen lijst met voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen.

Meer informatie over verschillende soorten zorg? Bekijk dan onze veelgestelde vragen op Verzekering.nl.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven