Op de hoogte
blijven?
Antwoord

Nee. Een huisartsenbezoek wordt gelijk vergoed door de zorgverzekering. De werkzaamheden die de huisarts uitvoert of een doorverwijzing naar het ziekenhuis vallen wel onder het eigen risico.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright