Op de hoogte
blijven?
Antwoord

De benaming eigen bijdrage moet u niet verwarren met het eigen risico. De eigen bijdrage is een bedrag dat u verplicht zelf moet betalen voor een medicijn of zorgverlening. Deze eigen bijdrage gaat niet af van het eigen risico en is niet te declareren bij de zorgverzekeraar.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright