Hoe zit het met de zorgverzekering in het buitenland?

Veelgestelde vragen zorgverzekering


Als iemand uit Nederland emigreert of in het buitenland gaat werken of wonen kan dit van invloed zijn op zijn/haar verzekeringsplicht. Ook voor de gezinsleden kan de situatie omtrent het recht op vergoeding van medische zorg wijzigen. Jaarlijks verhuizen zo’n 150.000 Nederlanders (permanent) naar het buitenland.

Als je verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz) dan ben je automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Of er iets verandert hangt vaak af van de duur van je verblijf en of je er wel of niet gaat werken. Het ligt echt aan jouw persoonlijke situatie of je in Nederland verzekerd blijft.

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene noodzakelijke zorg. Als je op vakantie verongelukt, worden de ziekenhuiskosten (deels) vergoed. Let er echter wel op dat de wet uitgaat van de behandelkosten in Nederland. Als je bijvoorbeeld wordt geopereerd in de Verenigde Staten, Japan, Zwitserland en Canada, zal je veel moeten bijbetalen. Dat komt omdat zorg in deze landen veel duurder is dan in Nederland.

Verdragsland

Als je gaat werken in een verdragsland of in een eerstewerkdagland (in deze landen vervalt je Nederlandse zorgverzekering vanaf de eerste werkdag) dan moet je, jouw Nederlandse zorgverzekering opzeggen en een nieuwe afsluiten in het land waar je gaat werken. Je kunt jouw zorgverzekering in Nederland alleen aanhouden als je in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (WLZ). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dat.

Ga je in een verdragsland wonen? Dan moet je voor vertrek bij je zorgverzekeraar in Nederland een 106-formulier aanvragen. Dit formulier lever je in bij een zorgverzekeraar in het land waar je gaat wonen. Op basis van dit formulier hebben jij en je gezinsleden recht op wettelijk verzekerde medische zorg in het land waar je wonend bent. Als je partner ook een baan heeft in Nederland, moet hij of zij natuurlijk ook gewoon in Nederland een zorgverzekering afsluiten.

Werk je in Nederland en woon je in het buitenland?

Dan gelden er ook andere regels. Door je werk ben je verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Je mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Elke zorgverzekeraar is verplicht je te accepteren voor de basisverzekering. Je gezinsleden kunnen géén zorgverzekering in Nederland afsluiten. Echter kunnen zij wel soms meeverzekerd worden in je woonland, omdat je in Nederland bent verzekerd.

Wanneer je naar een ander land gaat zijn er 3 verschillende scenario’s die mogelijk van toepassing zijn:

Kort verblijf

Wanneer je verblijf minder dan 3 maanden duurt, hoef je niets te regelen omtrent je zorgverzekering. In dit geval blijf je gewoon verzekerd via je Nederlandse zorgverzekeraar. Controleer wel altijd van tevoren in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering of deze voldoende dekking biedt voor het land waar je naar toe gaat.

Lang verblijf

Wanneer je verblijf langer dan 3 maanden duurt, moet je vaak je Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Wanneer je het hebt opgezegd ben je verplicht in het buitenland een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Soms kun je je Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze instantie bepaalt of je in Nederland verzekerd mag blijven voor de sociale verzekeringen, zoals de AOW en Zorgverzekeringswet.

Onbekende duur

Weet je nog niet hoelang je in het buitenland gaat verblijven? Wanneer je langer dan 3 maanden in het buitenland woont en/of werkt, zal je Nederlandse zorgverzekering met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag niet meer gelden. Zorg dus direct voor een nieuwe zorgverzekering in het buitenland.

Uitkering of pensioen in het buitenland?

Als je met pensioen gaat of een uitkering krijgt en voor langer dan een jaar emigreert naar het buitenland, dient de zorgverzekering in Nederland te worden stopgezet. Afhankelijk van het woonland heeft mogelijk wel recht op vergoeding van medische zorg voor rekening van Nederland.

Als je een uitkering of pensioen ontvangt uit een land dat niet valt onder de EU-/EER- of verdragsland, heb je geen recht op een Nederlandse zorgverzekering. Omdat er geen verdragen zijn met deze landen, is er geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. Verder heb je geen recht op vergoeding van medische zorg op kosten van Nederland. Je kunt zelfstandig een particuliere of internationale zorgverzekering afsluiten. Gezinsleden die in Nederland wonen en geen inkomen hebben, hebben in sommige gevallen wel recht op de basisverzekering. Dit wordt per persoon bepaald. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Volgens de EU-regels kun je niet in twee landen verzekerd zijn of premie betalen. Maar omdat je het grootste deel van je leven premies en bijdragen hebt betaald in Nederland, heb je in het buitenland recht op medische zorg op kosten van Nederland. Hiervoor kun je bij Zorginstituut Nederland een zogenoemd ‘Aanvraag formulier 121′ aanvragen. Op basis hiervan bekijkt het Zorginstituut of je recht hebt op medische zorg op kosten van Nederland. Meeverhuizende gezinsleden zonder uitkering of pensioen kun je ook op het formulier aangeven. Meeverhuizende gezinsleden die zelf een uitkering of pensioen hebben, moeten zelf een ‘Aanvraag formulier 121′ aanvragen.

Aanvullende zorgverzekering voor geneeskundige zorg in het buitenland

De andere optie om je te verzekeren voor meerkosten van geneeskundige zorg in het buitenland, is een aanvullende verzekering te kiezen bij je zorgverzekering. Ook deze keuze heeft zijn voor- en nadelen.

Pluspunt

  • Je hoeft geen aparte verzekering af te sluiten.

Minpunten

  • De aanvullende verzekering met buitenlanddekking vergoedt niet alle kosten
  • Deze verzekering vergoedt het eigen risico van de geneeskundige zorg in het buitenland vanuit de basisverzekering niet.
  • Bij sommige aanvullende zorgpolissen is de dekking buiten Europa beperkt tot maximaal tweemaal het Nederlandse tarief.
  • Een aanvullende zorgverzekering kan je niet het hele jaar door afsluiten.

Convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen

In 2007 is het convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen door verzekeraars afgesloten om te zorgen dat klanten niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In 2017 is dit convenant vernieuwd. Het houdt in dat de alarmcentrale die als eerst wordt benaderd de zorg draagt voor de hulpverlening en de kostenafdeling. Achteraf bepalen de verzekeraars onderling wie wat moet betalen.

Voordat u op reis gaat, is het handig, en soms noodzakelijk, om een aantal dingen te regelen:

  • Je reisverzekering. Omdat de zorgverzekering alleen de basiskosten dekt en dit doet naar Nederlandse maatstaven, kan het handig zijn om een aparte reisverzekering af te sluiten. Zo ben je goed verzekerd tegen onverwachts hoge kosten;
  • Laat je inenten wanneer dit nodig is;
  • Neem je zorgpas mee;
  • Sla belangrijke nummers op in je telefoon, zoals bijvoorbeeld het alarmnummer van je zorgverzekeraar;
  • Zoek van tevoren uit hoeveel je vergoedt krijgt voor zorg in het buitenland.

Zorgverzekering tijdens vakantie in het buitenland

De Nederlandse zorgverzekering biedt een werelddekking. Dit houdt in dat je ook tijdens een vakantie in het buitenland verzekerd bent. Het kan zijn dat de zorgverzekering de kosten niet of niet volledig dekt en er hiervoor een aanvullende- of reisverzekering nodig is. Net zoals in Nederland geldt het eigen risico.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven