Zakelijk

Wat dekt de basisverzekering in 2019?

Veelgestelde vragen zorgverzekering


De basiszorgverzekering is in Nederland verplicht. U heeft recht op de dekking van het basispakket. Dit is een door de overheid samengesteld verzekeringspakket met wettelijk vastgestelde vergoedingen. De inhoud van de basiszorgverzekering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het verzekeringsjaar voor zorgverzekeringen loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Hier vind u een overzicht van het basispakket 2019 op alfabetische volgorde:

Let op: voor sommige vergoedingen geldt een eigen bijdrage of eigen risico. Ook het soort polis kan invloed hebben op de mate van vergoeding.

Anticonceptie (tot 21 jaar)
Diverse anticonceptiemiddelen worden vanuit het basispakket vergoed, zoals de anticonceptiepil en het spiraaltje. Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage.

Audiologische zorg
Onderzoek naar de functie van het gehoor en advies bij de keuze van een gehoorapparaat.

Buitenlandzorg
1) Spoedeisende zorg in het buitenland bij tijdelijk verblijf. Vergoeding vindt plaats op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. Medische kosten die voortkomen uit risicovolle activiteiten (zoals wintersport) niet altijd volledig vergoed door de basisverzekering.
2) Niet spoedeisende zorg (normaliter alleen na toestemming).

Bloedonderzoek Bloed laten prikken via de huisarts/ medisch specialist.

Dieetadvies
1) 3 uur voorlichting met een medisch doel.
2) Dieetpreparaten (na toestemming).

Erfelijkheidsonderzoek
Onderzoek naar erfelijke afwijkingen.

Ergotherapie
Maximaal 10 uur per jaar.

Fysiotherapie
1) Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen tot 18 jaar (na toestemming).
2) Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf de 1e behandeling (na toestemming).
3) Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar: vergoeding van 18 behandelingen.
4) Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar: vergoeding van de eerste 9 behandelingen.

Geneesmiddelen
Geneesmiddelen volgens de bestaande vergoedingslimieten (er kan een eigen bijdrage van toepassing zijn).

Huisarts
Bezoeken, consulten en behandelingen bij de huisarts.

Hulpmiddelen
Diverse hulp- en verbandmiddelen worden vergoed. Voor meerdere hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

Ketenzorg
Zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement.

Kraamzorg
1) Kraamzorg thuis: max. 10 dagen bij een eigen bijdrage van 4,15 euro per uur (2015).
2) Kraamzorg in het ziekenhuis/geboortecentrum zonder medische noodzaak: max. 10 dagen bij een eigen bijdrage van 33 euro per dag.
3) Kraamzorg in een ziekenhuis/geboortecentrum met medische noodzaak.

Logopedie
Hulp bij spraakfunctie- en vermogen.

Medicijnen De meeste medicijnen vallen onder het basispakket. Hier kunt u zien welke dit zijn

Plastische chirurgie
Plastische- of reconstructieve chirurgie wordt vergoed bij bepaalde medische indicaties.

Psychologische zorg
Basis en specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ).

Revalidatie
Geriatrische revalidatie van maximaal zes maanden, de Quick scan en oncologische revalidatie.

Stoppen-met-roken programma
Jaarlijkse vergoeding van het stoppen-met-roken programma.

Specialistische zorg in het ziekenhuizen
Consulten, behandelingen en operaties in het ziekenhuis of kliniek die vallen onder medisch specialistische zorg. Er geldt een medische noodzaak met bijbehorende verwijzing van een (huis)arts.

Tandheelkundige zorg
1) Mondzorg en orthodontistische zorg in bijzondere gevallen.
2) Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie.
3) Kaakchirurgie in bijzonder gevallen, met uitzondering van implantaten, tandvleesbehandeling en ingewikkelde extracties.
4) Kunstgebitten en protheses vanaf 18 jaar.
5) Volledig kunstgebit, inclusief technische kosten (eigen bijdrage van 75 procent).
6) Implantaten met uitneembaar kunstgebit, inclusief techniekkosten (na toestemming, eigen bijdrage van 125 euro per kaak).

Verloskundige zorg
1) Bevalling thuis.
2) Bevalling in een ziekenhuis met een medische noodzaak.

Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)
3 pogingen voor in-vitrofertilisatie en overige vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen tot 43 jaar.

Ziekenopname en verblijf
Opname en verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling (soms pas na toestemming).

Ziekenvervoer
1) Vervoer met ambulance of traumahelikopter.
2) Ziekenvervoer met eigen vervoer, taxi of openbaar bij bepaalde medische indicaties: 0,31 euro per kilometer voor eigen vervoer (er geldt een eigen bijdrage van ? 96 euro per jaar).

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven