Zakelijk

Zorgverzekering nog duurder door de tweede coronagolf?

Zorgverzekering nieuws

Zorgverzekering nog duurder door de tweede coronagolf?

2 minuten leestijd
Tot nu toe is 2020 op z’n zachtst gezegd een lastig jaar. Het coronavirus dreigt de gezondheidszorg te ontwrichten. De zorgpremie gaat in 2021 dan ook omhoog. Maar is dat wel te wijten aan de coronakosten? En wat gebeurt er met de zorgpremie nu er een tweede golf komt?

Voor een antwoord op deze vragen, kijken we eerst naar de invloed van de eerste golf op de zorgpremie. Er zijn daarbij twee belangrijke consequenties voor de zorgkosten in Nederland:

➔ Door het coronavirus zijn meer mensen opgenomen in het ziekenhuis en is er intensieve zorg verleend. Dit betekent: extra kosten bovenop de reguliere zorg.

➔ Een deel van de gezondheidszorg is uitgesteld, en er zijn minder mensen doorverwezen tijdens de eerste intelligente lockdown. Hierdoor vallen de kosten van de reguliere zorg lager uit.

Het lijkt er vooralsnog op dat de hogere kosten door corona grotendeels worden gecompenseerd door de daling in de reguliere zorgkosten. De invloed van de pandemie op de zorgpremie is dan ook beperkt, stelt zorgverzekeraar DSW.

Maar wat gebeurt er met de kosten bij een tweede golf?

Op Prinsjesdag is de miljoenennota gepresenteerd, waarbij alsnog hogere zorgkosten worden gemeld. Het is niet aan de overheid, maar aan de zorgverzekeraars zelf om te bepalen hoe zij dit willen doorberekenen in hun premies.

De oorzaken die genoemd worden voor de hogere zorgkosten, waren op de tweede dinsdag van september (vóór de tweede golf) niet corona gerelateerd. Dat de zorgkosten in 2020 hoger uitvallen, komt vooral door de vergrijzing van Nederland. Zo’n 50% van de zorgkosten wordt dan ook gemaakt door mensen van boven de 65 jaar. Het eigen risico is ondertussen wel gelijk gebleven voor de consument – de extra kosten worden verrekend in de premie. Daarbij wordt de korting op de collectieve basisverzekering gehalveerd van 10 naar 5 procent – ook dit wordt gecompenseerd in de premie.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven