Zakelijk

Wanbetalers zorgverzekering

Zorgverzekering nieuws

Wanbetalers zorgverzekering

2 minuten leestijd
Wanbetalers zijn mensen die minimaal 6 maanden geen zorgpremie hebben betaald.Het CBS heeft afgelopen week de meest recente gegevens over wanbetalers van zorgverzekeringen gepubliceerd. In deze gegevens staan verschillende kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, regio en migratieachtergrond. Voor wanbetalers is er wel een speciale regeling zodat zij toch alsnog verzekerd zijn voor de basiszorg.

1,4 procent van de Nederlanders die verzekerd zijn worden aangemerkt als een wanbetalers voor zorgverzekering, dit komt neer op zo’n 190.000 mensen. 95.300 mensen daarvan hebben een migratieachtergrond, dit is iets meer dan de helft. De andere mensen hebben een Nederlandse achtergrond.

Opvallend is dat het aandeel wanbetalers onder bepaalde groepen met een migratieachtergrond hoger ligt dan bij andere groepen. Deze groepen zijn mensen met een Antilliaanse achtergrond (8,7%), een Surinaamse achtergrond (5,4%) en een Marokkaanse achtergrond (4,6%). Het opmerkelijke is dat het percentage wanbetalers bij mensen met een westerse migratieachtergrond maar op 1,7% ligt. Dit percentage ligt bij mensen met een Nederlandse achtergrond zelfs maar op 0,9%. Flevoland is de provincie met de meeste wanbetalers, dit zijn 2% van haar inwoners. De gemeente die het meeste wanbetalers heeft is Rotterdam, dat zijn 3,6% van haar inwoners. Waarschijnlijk is de grootste reden voor het hogere aantal wanbetalers bij migranten dat in deze groep mensen een hoger aandeel armoede is.

Meerdere dingen kunnen ervoor zorgen dat mensen een schuld opbouwen bij een zorgverzekeraar. Denk hierbij aan verlies van werk, een oplopende schuld en/of gebrek aan toekomstperspectief. Het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau verwachten beide dat de armoede in Nederland de komende jaren met een kwart zal toenemen, hierbij hebben ze zelfs nog niet de effecten van de corona crisis meegenomen. In 2019 stond het aantal wanbetalers voor de zorgverzekering op het laagste punt ooit. Maar ze verwachten nu dus dat dat gaat veranderen en dat het aantal mensen met een schuld bij een zorgverzekeraar zal gaan toenemen.

Wil je meer informatie over zorgverzekeringen of wil je zorgverzekeringen op een onafhankelijke website kunnen vergelijken? Surf dan gerust naar Verzekering.nl

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven