Zakelijk

Praktijken voor fysiotherapie dreigen om te vallen

Zorgverzekering nieuws

Praktijken voor fysiotherapie dreigen om te vallen

1 minuut leestijd
Momenteel heerst het COVID-19 virus wereldwijd. Inwoners van Nederland worden gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven. Dit heeft ook effect op alle fysiotherapiepraktijken. Het geven van fysiotherapie gaat door, aangezien dit werk valt onder de cruciale beroepen. De prakijken krijgen wel aanzienlijk minder bezoekers, bij sommige praktijken is er zelfs een daling van 80%. Ongeveer 10% van de praktijken in Nederland heeft haar deuren al moeten sluiten.

Stappenplan tijdens Coronacrisis

Fysiotherapiepraktijken proberen behandelingen zoveel mogelijk door te laten gaan, maar hebben de voorkeur om een behandeling op afstand te geven via digitale middelen. Praktijken hebben een schema/stappenplan ontvangen om verantwoordelijke keuzes te maken omtrent het ontvangen van bezoekers.

Patiënten met een nieuwe aanmelding of patiënten die al in behandeling zijn bij een praktijk worden nadrukkelijk verzocht niet te komen bij:

  • (neus) verkoudheid
  • Hoesten, kuchen of niezen
  • Keelpijn
  • Een loopneus
  • Kortademigheid
  • Verhoging of koorts
  • Branderige ogen
  • Moeheid
  • Hoofdpijn
  • Diarree

Patiënten met een nieuwe aanmelding of patiënten die al in
behandeling zijn bij een praktijk kunnen in principe behandeld worden zoals
gebruikelijk, mits zij geen bovengenoemde verschijnselen vertonen.

Noodplan

De beroepsvereniging Het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is bang dat fysiotherapiepraktijken het hoofd niet boven water kunnen houden met de dalende bezoekersaantallen. De beroepsvereniging vraagt de verzekeringen om met een noodplan te komen.

Een idee van het noodplan is om de kosten die nu niet worden uitgekeerd, doordat inwoners van Nederland nu niet meer naar fysiotherapie gaan, gebruikt worden om fysiotherapiepraktijken te ondersteunen. Denk bij deze kosten aan een financiële bijdrage voor april en mei, gebaseerd op 80% van de gemiddelde omzet van januari en februari 2020.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven