Zakelijk

Prinsjesdag.

Zorgverzekering nieuws

Prinsjesdag.

5 minuten leestijd
Prinsjesdag 2019 was net als ieder jaar weer een groot spektakel. Elke 3e dinsdag van september is het weer zover. Op deze dag opent koning Willem-Alexander met de Troonrede het nieuwe werkjaar van het parlement in de Haagse Ridderzaal. In de troonrede wordt uiteengezet hoe het land ervoor staat en welke plannen de regering heeft. Op Prinsjesdag wordt ook de begroting voor het komende jaar ingediend.

In de rijksbegroting staan de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de rijksoverheid voor het komende jaar, per ministerie. De miljoenennota geeft een toelichting op de rijksbegroting. In de miljoenennota worden de belangrijkste plannen en keuzes van de regering samengevat, en wat deze plannen kosten. Deze plannen gaan ook over de veranderingen in de zorgverzekering over het komende jaar. Welke zorg zit er volgend jaar wel en niet in de basisverzekering? En wat wordt er allemaal verandert ten op zichtte van dit jaar? De definitieve wijzigingen, bijvoorbeeld over de zorgtoeslag, de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgpremie zijn dus in de miljoenennota bekend gemaakt.

Belangrijke data met betrekking tot de zorgverzekering

17 September 2019 (Prinsjesdag): Bekendmaking van de wijzigingen in de basisverzekering en het eigen risico.

12 November 2019: De uiterste datum waarop zorgverzekeraars hun nieuwe zorgpremie en vergoedingen voor 2020 bekend moeten maken. Vanaf deze bekendmaking kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar of uw zorgverzekering wijzigen.

31 December 2019: Dit is de laatste dag voor het opzeggen of wijzigen van uw zorgverzekering.

31 Januari 2020: Dit is de laatste dag voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering.

Wijzigingen zorgverzekering 2020

In de Miljoenennota zijn de belangrijkste veranderingen in de zorg en zorgverzekering van 2020 bekend gemaakt. Hieruit is gekomen dat de zorgpremie omhooggaat, het eigen risico gelijk blijft en mensen met een laag inkomen meer zorgtoeslag zullen ontvangen. Ook in het basispakket zijn aanpassingen gemaakt. Hieronder staan alle punten voor u op een rijtje.

Zorgpremie

Volgens het kabinet zouden we volgend jaar ongeveer 37 euro per jaar meer moeten betalen aan premie voor de basisverzekering. Voor mensen met een collectieve zorgverzekering is dat wel meer dan 100 euro per jaar.

Dit is gelukkig wel een indicatie. De zorgverzekeraars zelf bepalen de definitieve hoogte van de premie. Op uiterlijk 12 november zijn alle premies voor volgend jaar bekend. Vorig jaar steeg de zorgpremie met gemiddeld 10 euro per maand.

Oorzaak hogere premie:

 1. De uitgaven van de zorg stijgen als gevolg van vergrijzing. Denk hierbij aan de kosten binnen de GGZ, de farmaceutische zorg (medicijnen) en specialistische zorg.
 2. De korting op collectieve basisverzekering wordt gehalveerd van 10 naar 5 procent.

Eigen risico

Het eigen risico verandert in 2020 niet. Het blijft staan op een bedrag van 385 euro per verzekerde. De voorspellingen zijn dat het in 2021 ook nog zo zal blijven.

Natuurlijk kunnen verzekerden hun eigen risico op vrijwillige basis te verhogen naar maximaal 885 euro. In ruil hiervoor biedt de zorgverzekeraar dan een korting op de premie. Iedere verzekerde heeft hier vrij de keus in.

Het eigen risico wordt betaald voor de meeste zorg uit het basispakket, zoals:

 • Farmaceutische zorg (medicijnen)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Zorg en behandelingen in het ziekenhuis

Afspraken bij de huisarts vallen buiten het eigen risico. Hier hoeft u zelf dus niets voor bij te dragen. Ook hoeft u in 2020geen eigen risico meer te betalen als u een stoppen-met-rokenprogramma wilt volgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Zorgtoeslag

Doordat de zorgpremie in 2020 omhooggaat, stijgt de zorgtoeslag ook mee. Echter geldt dit alleen voor de laagste-inkomensgroepen. Hiervoor geldt:

 • Alleenstaanden krijgen 67 euro meer per jaar.
 • Meerpersoonshuishoudens krijgen 95 euro meer per jaar.

De zorgtoeslag wordt berekend aan de hand van de standaardpremie. De standaardpremie bestaat uit de gemiddelde nominale premie plus het eigen gemiddelde minus een eigen bijdrage voor huishoudens. Ook hiervoor geldt dat het voorlopig gaat om een inschatting van de Rijksoverheid. Pas nadat er meer bekend is gemaakt over de definitieve premies van de verschillende verzekeraars, wordt de balans opgemaakt.

Bijna iedereen heeft recht op zorgtoeslag. Hoeveel dit precies is hangt af van het inkomen. Huishoudens met de laagste inkomens kunnen een vaak een volledige compensatie van de premiestijging verwachten met dank aan de zorgtoeslag. De precieze bedragen voor de zorgtoeslag per inkomensschaal worden later dit jaar bekend gemaakt door de Rijksoverheid.

Basisverzekering

In 2020 wordt het basispakket weer uitgebreid. Hieronder staan alle wijzigingen voor u op een rijtje.

 • Nieuwe medicatie tegen kanker
 • Een middel tegen MS komt ook in het basispakket
 • De looptijd van 3 soorten behandelingen wordt verlengd
 • Logeervergoeding zonder opname
 • Vergoeding voor apotheekbereidingen

Bij bepaalde vormen van longkanker kunnen patiënten rekenen op vergoeding van de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Voor deze patiënten gaat deze wijziging al vanaf 1 september in.

Patiënten met de aandoening Multiple Sclerose hebben door deze wijziging recht op vergoeding van het geneesmiddel Fampyra. Het medicijn helpt met het loopvermogen van deze patiënten. Voor deze patiënten gaat deze wijziging al vanaf 1 september in.

Van 3 behandelingen die tijdelijk worden vergoed uit de basisverzekering wordt de looptijd verlengd. Het gaat hierbij om de volgende behandelingen:

 • Behandeling van chronische obstipatie met zenuwstimulatie (tot 1 januari 2022)
 • Behandeling van uitgezaaide huidkanker met tumor infiltrerende lymfocyten, TIL (tot 1 juli 2022)
 • Behandeling van gevorderde huidkanker met dendritische celtherapie (tot 1 augustus 2022)

Voor mensen die een eind moeten reizen voor behandeling bij een medisch specialist, maar niet worden opgenomen, krijgen door de nieuwe wijzigingen in het basispakket recht op een logeervergoeding. U kunt hierbij kiezen voor een logeervergoeding van maximaal € 75,00 per nacht. Een vereiste is dat u dan wel minimaal drie aaneengesloten dagen behandeld wordt. Ook gaat het alleen om patiënten die recht hebben op zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld mensen die moeten reizen voor behandeling met chemotherapie, nierdialyse, visueel gehandicapten en rolstoelers.

Het zittend ziekenvervoer wordt ook uitgebreid met een vergoeding voor vervoer van en naar revalidatiezorg voor ouderen. En er komt een vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.

 • Geen eigen risico voor stoppen met roken

Er geldt geen eigen risico meer voor stoppen met roken medicatie als u een gecontracteerd programma volgt. Ook het gecontracteerde stoppen met roken programma valt hierbij niet onder het eigen risico.

Er komt een vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het GVS (Geneesmiddelenvergoedingssysteem) Ook wordt het vergoed als er g geen besluit is genomen over opname in het GVS.

Collectieve basisverzekering

De overheid heeft bepaald dat elke zorgverzekeraar vanaf 2020 nog maar maximaal 5% korting mag geven op een collectieve zorgverzekering. Dit is zeker een wijziging dat invloed heeft op de zorgverzekering van vele Nederlanders. Het afgelopen jaar was de korting namelijk nog 10 %. We spreken dus van een halvering. Hierdoor worden deze verzekeringen het komende jaar minimaal 60 tot 84 euro (per jaar) duurder. Dit kan zeker nog als alle andere (niet-collectieve) verzekeringen ook in prijzen zullen stijgen. Een zorgverzekering zonder collectief via je werkgever of sportvereniging wordt daardoor steeds interessanter. Wilt u meer weten over individuele of collectieve verzekeringen? Lees dan de blog op onze vergelijkingssite: verzekering.nl. Ook kunt u hier de verschillende zorgverzekeringen vergelijken om erachter te komen welk het best bij u past.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven