Zakelijk

Oppositie wil eigen risico afschaffen of verlagen

Zorgverzekering nieuws

Oppositie wil eigen risico afschaffen of verlagen

2 minuten leestijd
In een eerder artikel bespraken wij het feit dat het eigen risico nu bevroren is op 385 euro door het kabinet. Minister Bruins heeft hierbij een maximaal vrijwillig eigen risico van 500 euro bovenop het wettelijke eigen risico mogelijk gemaakt. Dit ging juist tegen de ideeën van Zorgverzekeraars Nederland in. Het bevriezen van het wettelijke eigen risico gaat voor de oppositie echter nog niet ver genoeg, zij willen het eigen risico hebben afgeschaft of in ieder geval verlaagd.

Hoe stelt de oppositie zich dit voor?

De oppositie wil minimaal een verlaging van het eigen risico behalen. Zij willen dat het eigen risico dan met minimaal 100 euro omlaag gaat. Om dit te financieren zou de oppositie de afschaffing van de dividendbelasting terugdraaien. Ook het begrotingsoverschot zou hierin een rol kunnen spelen om voor alle Nederlanders dit eigen risico ten minste omlaag te krijgen.

Waarom wil de oppositie dit?

De oppositie bestaat uit veel linkse partijen. Denk hierbij aan de SP, GroenLinks, SGP. Zij kijken met hun eigen standpunten naar de handelingen van het huidige kabinet, daarbij zien zij dat op dit moment de dividendbelasting bijvoorbeeld wordt afgeschaft en aan het eigen risico niets gedaan wordt. Voor deze partijen is het dus net alsof aandeelhouders worden beloond en het onderste deel van de samenleving juist niet. Dit is tegenstrijdig met de kernwaarden van deze partijen.

Hoe wil de oppositie het kabinet overtuigen?

De oppositie heeft natuurlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer en kan hierdoor haar ideeën geen kracht bij zetten om ze gerealiseerd te krijgen. Hierdoor moet de oppositie dus naar andere manieren zoeken om het kabinet op andere gedachten te brengen. Volgend jaar zijn er weer provinciale staten verkiezingen. Hierbij worden de leden van de provinciale staten gekozen. Deze provinciale staten kiezen daarna zelf de leden van de Eerste Kamer, dat is een van haar bijzondere bevoegdheden. Het huidige kabinet heeft in allebei de kamers een minimaal vereiste meerderheid om te kunnen regeren. De kans is dus aanwezig dat na deze provinciale staten verkiezingen het gehele politieke landschap zal veranderen. Als er geen meerderheid meer is in de Eerste Kamer, zal het kabinet bijvoorbeeld wel moeten gaan luisteren naar partijen uit de oppositie. Het zal dus zeker nog een jaar duren voordat de oppositie iets zou kunnen veranderen m.b.t. het eigen risico aangezien dan pas de desbetreffende verkiezingen plaatsvinden.

Zorgmijders

Partijen als GroenLinks uit de oppositie, willen daarnaast beter in beeld brengen welke bevolkingsgroepen worden getroffen door het eigen risico. Volgens deze partij is er namelijk een groeiende groep zorgmijders en zij achten dat niet wenselijk voor de bevolking. Naast het verlagen van het eigen risico zouden er dan nog meer passende maatregelen kunnen worden getroffen om deze groepen te helpen ervoor te zorgen dat hen de zorg toekomt die ze nodig hebben. Onderzoeken om dit beter in kaart te brengen worden nu gedaan door het CPB. A.d.h.v. deze resultaten wil Minister Bruins kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden. Deze zullen echter wel in lijn zijn met de beslissingen van het kabinet, het eigen risico zal voorlopig dus zeker weten een jaar lang bevroren blijven.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven