Zakelijk

Ziektepreventie in het basispakket

Zorgverzekering nieuws

Ziektepreventie in het basispakket

2 minuten leestijd
Staatssecretaris Blokhuis is van mening dat zorgverzekeraars meer moeten proberen ziektepreventie en een gezondere leefstijl bij de verzekerden te incentiveren. Hij is hier zo van overtuigd dat hij overweegt de wet aan te scherpen om ziektepreventie tot het basispakket te rekenen voor de zorg. Iets voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Hoe werkt de preventie?

Ziektepreventie kent 3 categorieën. Ten eerste kent men de primaire preventie, dit is de daadwerkelijke preventie zoals wij hem kennen. Hierbij ligt de focus op het daadwerkelijk voorkomen van het gebruik van zorg. Als iemand namelijk niets gebeurt heeft hij ook geen zorg nodig. Deze vorm bevat bijvoorbeeld voorlichtingen. De tweede categorie oftewel secundaire preventie, betreft het van tevoren opsporen van ziektes. In het geval dat er een ziekte wordt gevonden is de kans namelijk groter dat de desbetreffende ziekte zich in een vroeg stadium bevindt en dus vaak minder schade aan heeft kunnen richten. Als laatste kent men tertiaire preventie. Deze vorm van preventie heeft de focus vooral op het niet laten verergeren van een ziekte. Hierdoor wordt meer en gecompliceerdere zorg voorkomen.

Een algemeen beeld

Op dit moment wordt in de gehele zorgsector ongeveer 2 miljard euro aan preventie uitgegeven. Dit is slechts 2,5% van het totaalbedrag wat aan zorg wordt uitgegeven. Dit mag worden opgehoogd in de ogen van de staatssecretaris. Uiteindelijk zal door meer preventie namelijk meer worden bespaard op daadwerkelijke zorgkosten. Hierdoor zullen de zorgpremies ook dalen, aangezien de zorgkosten worden doorgerekend aan de consument.

De realisatie van het preventiebeleid

Op dit moment wordt preventie in de zorg alleen vergoed door een aanvullende verzekering. Dit terwijl het een excellente manier is om te proberen de zorgkosten te laten dalen. Het helpt de consument dus op 2 manieren. De consument is ten eerste minder zorgbehoevend en ten tweede gaat hij op de lange termijn minder premie betalen. De staatssecretaris ziet dit als een ideale toekomst voor zowel de verzekeraars als de verzekerden, in een tijd waarin de zorgkosten zullen stijgen als gevolg van de vergrijzing. De staatssecretaris wil onderzoeken wat de beste manier is om zowel verzekeraars als verzekerden te incentiveren om aan zorgpreventie te doen. Een mogelijke manier zou zijn om een subsidie uit te geven voor verzekeraars als zij in zouden zetten op preventie. Staatssecretaris Blokhuis gaat binnenkort met de zorgverzekeraars om de tafel zitten om te kijken hoe zij dit zouden kunnen introduceren in de zorg. Ook zal er dan worden gekeken naar hoe het preventiebeleid kan worden geïmplementeerd in de zorgverzekeringswet.

U kunt in onze vergelijker nieuwe premies berekenen voor uw zorgverzekering, zodat u ook in 2019 een goede zorgverzekering af kan sluiten.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven