Zakelijk

​Het vrijwillig eigen risico anno 2018

Zorgverzekering nieuws

​Het vrijwillig eigen risico anno 2018

2 minuten leestijd
Het kabinet heeft voor de komende kabinetsperiode het verplichte eigen risico van de zorgverzekering bevroren op 385 euro. Het vrijwillige eigen risico bedraagt maximaal 500 euro. Zieke mensen kunnen hierdoor het nakijken krijgen. Zorgverzekeraars zijn bang dat de premies van zieken een groter deel van de zorg moeten gaan financieren en dat het solidariteitsprincipe van de zorg hierdoor in gevaar komt.

Waarom verhogen?

Als iemand de keuze maakt om het vrijwillige eigen risico maximaal te benutten, zal zijn totale eigen risico 885 euro bedragen. Door het eigen risico zo te verhogen verkrijgt de verzekerde een korting, waardoor de premie soms zelfs bijna te betalen is met de te ontvangen zorgtoeslag. Onderzoek toont aan dat in 2018 ongeveer 12,6% zorgverzekerden een verhoogd eigen risico hebben ingesteld. Dit zijn vaak jonge mensen of mensen die bijna nooit zorg nodig hebben.

Gevolgen voor de rest

Aangezien de groep met het vrijwillig verhoogde eigen risico minder premie betaalt, moeten de te betalen zorgkosten meer worden gefinancierd door mensen die dat eigen risico niet hebben verhoogd en dus meer premie betalen. Dit zijn vaak mensen die juist meer zorg nodig hebben. Zorg wordt dus moeilijker betaalbaar aangezien er minder betaald wordt door het totaal aantal verzekerden. Zorgverzekeraar zijn bang dat hierdoor er meer van hun reserves zal worden gebruikt en dat het product dus duurder voor hen zal worden.

Moet het eigen risico worden ingeperkt?

André Rouvoet heeft als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland bij de minister geopperd om het maximale totale eigen risico op 650 euro te limiteren om het solidariteitsprincipe te behouden, en er natuurlijk ook voor te zorgen dat de zorgverzekeraars zelf minder eigen reserves hoeven te gaan gebruiken. Minister Bruno Bruins van medische zorg gaf hier echter geen gehoor aan. In de ogen van de minister is het namelijk juist goed dat mensen een vrijwillig verhoogd eigen risico nemen. In het geval dat deze mensen, die het eigen risico dus vrijwillig verhoogd hebben, in contact komen met eventuele zorg, zullen zij zich dus beter bewust zijn van de kosten van deze zorg aangezien zij dit zelf in de portemonnee voelen.

Uiteindelijk zullen ook de kosten van de zorg van het publiek hierdoor dalen aangezien vooral deze mensen met het vrijwillig verhoogd eigen risico wel 2 keer zullen nadenken voordat zij daadwerkelijk naar de dokter zullen gaan. De zorg zal hierdoor door die mensen zorgvuldiger worden gebruikt. Mensen zullen bijvoorbeeld niet meer voor kleine ongemakken snel naar de fysiotherapeut gaan.

De minister wijst ook op het feit dat de verzekeraars niet verplicht zijn om het vrijwillig verhoogd eigen risico mogelijk te maken. De zorgverzekeraar maakt hierin zelf een keuze en kan zo dus ook voorkomen dat het solidariteitsprincipe of de eigen reserves in gevaar komen. Toch denken wij dat verzekeraars deze stap niet snel zullen zetten aangezien zij dan minder makkelijk kunnen concurreren met andere zorgverzekeraars. De verschillen in premies kunnen dan erg groot worden

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven