Zakelijk

Ben ik verzekerd als ik een gunst verleen aan een vriend?

Aansprakelijkheidsverzekering nieuws

Onze top 5 aansprakelijkheidsverzekeraars

Ben ik verzekerd als ik een gunst verleen aan een vriend?

3 minuten leestijd

Velen van ons doen wel eens iets voor een ander, zonder hiervoor iets terug te verwachten. Wij doen anderen immers graag een pleziertje. Om deze reden is het zo vervelend als wij dan per ongeluk schade veroorzaken bij een ander. Normaliter vallen deze situaties niet onder de dekking van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Toch kan het zo zijn, dat uw verzekeraar bereid is om de schade toch te vergoeden. Wanneer ben je verzekerd bij het verlenen van een gunst aan een vriend?

Clausule

Verzekeraars nemen in de polisvoorwaarden vaak bepaalde clausules op. Een clausule is een stuk tekst die een uitsluiting of beperking van de polisvoorwaarden behandelt. Zo geeft een clausule vaak aan in welke gevallen de dekking van uw verzekering beperkt wordt, en hoe hoog het maximum bedrag is dat kan worden uitgekeerd.

Opzicht

Onder opzicht verstaat men de eigendommen van anderen waarover u tijdelijk de zorg heeft. Dit kan dus alles zijn dat u tijdelijk leent. Het moet hierbij wel gaan om (bruik)leen en niet om huur, pacht, lease of koop. Er moet dus sprake zijn van gebruik waar geen betaling tegenover staat.

Als u bijvoorbeeld gereedschap leent van uw buurman, wordt u opzichter van het gereedschap op het moment dat u het gereedschap in ontvangst neemt.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt normaal gesproken de schade die u toebrengt aan de eigendommen van een ander. Maar als u iets van een ander leent, dan wordt het risico dat u schade toebrengt aan het geleende materiaal groter.
U draagt in deze situatie namelijk zorg voor het bezit van een ander, zoals u geacht wordt zorg te dragen voor uw eigen bezittingen. Het geleende materiaal wordt in deze situatie dus gelijk gesteld met uw eigendom. En schade die u toebrengt aan uw eigendom wordt niet gedekt door uw aansprakelijkheidsverzekering.

Sommige verzekeraars vergoeden echter wel de schade aan materialen waarover u de zorg heeft. Er zit meestal wel een maximum aan het bedrag dat zal worden uitgekeerd. Het bedrag dat de verzekeraar uitkeert kan dus een stuk lager liggen dan de waarde van het geleende goed. Leen dus geen dure spullen als u de kosten voor vervanging of reparatie niet kunt dragen.

Vriendendienst

Als u een bekende helpt met een verhuizing of verbouwing zonder hiervoor een betaling te ontvangen of verwachten, wordt dit gezien als een vriendendienst. Deze situaties komen veel voor. Zo verricht u al een vriendendienst, als u bijvoorbeeld de buren helpt met verven of het helpen tillen of verplaatsen van meubels.

Gaat er tijdens een vriendendienst iets verkeerd en brengt u hierdoor schade toe aan het eigendom van een ander, dan vergoeden sommige verzekeraars de schade tot aan een maximumbedrag. Als u incidenteel een vriendendienst verricht, kunt u misschien de eventuele schadekosten zelf dragen. Maar als u vaker assistentie verleent, doet u er waarschijnlijk goed aan om eens even uw polis opnieuw door te nemen om zeker te weten dat je verzekerd bent bij het verlenen van een gunst.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven