Zakelijk

Hogere zorgkosten en zorgtoeslagen in 2018

Zorgverzekering nieuws

Hogere zorgkosten en zorgtoeslagen in 2018

2 minuten leestijd

Volgend jaar is er weer een stijging van de zorgpremie en het eigen risico. Ook zal de zorgtoeslag stijgen. Deze zal in totaal stijgen met een bedrag van 130 euro per jaar. Hiervan gaat 65 euro naar de burgers. De andere helft heeft het kabinet vrijgegeven om hun koopkracht te herstellen.

Kwaliteit
De kwaliteit van de zorg in Nederland ligt erg hoog. Toch lijkt het alsof de gemiddelde Nederlander steeds minder bereid is om de daarbij behorende kosten te betalen. Minister Schippers, van Volksgezondheid, heeft de zorguitgaven weten omlaag te drukken via akkoorden met huisartsen en ziekenhuizen. Toch is te zien dat de zorgkosten blijven stijgen.

De bevolking groeit nog steeds elke dag. Ook wordt de gemiddelde mens steeds ouder en worden er steeds meer technieken ontwikkeld om ons in leven te houden. Dit bij elkaar zorgt ervoor dat we met zijn allen steeds meer voor zorg zullen moeten betalen.

Stijging zorgpremie
De stijging van de zorgpremie zet de politieke partijen aan het denken. Partijen zoals de Christen Unie en het CDA en gaven aan liever het eigen risico te behouden zoals het nu is. De VVD en D66 zien daar het probleem niet in aangezien de burgers bij daling van het eigen risico alsnog zullen moeten gaan betalen. Dit gebeurt dan via hogere premies of hogere belastingen. Een andere mogelijkheid om de kosten stabiel te houden is het basispakket van nu te behouden en minder medische ingrepen te vergoeden.

Cijfers
Het Centraal Planbureau heeft met een berekening aangetoond dat het verlagen van het eigen risico duurder uit zou gaan pakken. Wanneer het eigen risico van 385 euro met 100 euro verlaagd zou worden zou dat omgerekend meer dan een miljard euro gaan kosten.
Het Centraal Planbureau zal in de loop van de week nog met een aantal nieuwe cijfers over de loonstijgingen en koopkracht komen. De zorgbedragen uit de conceptstukken voor Prinsjes dag kunnen hierdoor nog enigszins afwijken van de definitieve cijfers. Naar verwachting zullen er geen grote aanpassingen worden gedaan.

Doorberekening
Verzekeraars lieten eerder dit jaar weten dat er een stijging zou plaatsvinden van de zorgpremie. Ze stijgen nog steeds ondanks dat het kabinet de zorgkosten heeft weten te drukken. De verzekeraars gaven aan dat zij geen andere mogelijkheid zien dan de stijgende zorgkosten gedeeltelijk door te berekenen aan hun verzekerden.
Anderen vinden dit juist onterecht aangezien de verzekeraars voldoende geld bezitten om de premiegelden te kunnen drukken. De hoogte van de basispremie van 116 euro is dan ook een voorlopige berekening. Het bedrag dient meer als een richtlijn voor verzekeraars wanneer zij in november de uiteindelijke tarieven bepalen.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven