Zakelijk

Terrorismeschade verzekerd of niet?

Opstalverzekering nieuws

Terrorismeschade verzekerd of niet?

2 minuten leestijd

Je moet er niet aan denken maar het is niet onmogelijk dat er ooit een keer een terroristische aanslag zal plaatsvinden in Nederland. Met aanslagen in buurlanden als Frankrijk, België en kort geleden nog Duitsland is het naïef te veronderstellen dat Nederland de dans zal ontspringen. Als er zo’n aanslag plaatsvindt zal dit uiteraard grote gevolgen hebben voor het land. Veel mensen zullen zowel directe als indirecte schade oplopen bij een eventuele aanslag. Hoe zit het met de uitkering van deze schade eigenlijk?

Na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 is het duidelijk geworden dat de schade na een terroristische aanslag immens is. Misschien in sommige opzichten nog wel het best te vergelijken met die van een oorlog. Het menselijke drama staat natuurlijk op nummer één. Vaak zijn onschuldige burgers het slachtoffer van deze laffe aanslagen. Maar ook bedrijven kunnen zwaar getroffen worden door de gevolgen van een terroristische aanslag. Na 9/11 concludeerden de verzekeraars dat de opgelopen schade niet vergoedt kon worden door individuele maatschappijen. Gevolg hiervan was dat de verzekeraars op allerlei polissen de dekking van schade voortvloeiend uit een terroristische aanslag schrapte.

Veiligheidsdeskundige Marco Zannoni geeft in de nieuwste uitgave van Verzekerd! aan dat hij merkt dat veel klanten bezorgd zijn over een terroristische aanslag. Bij zo’n aanslag kun je namelijk zowel direct als indirect schade oplopen. Zannoni geeft als voorbeeld de noodtoestand in Brussel eind vorig jaar. Wegens concrete dreiging ging de stad dagenlang ‘op slot’. Voor winkeliers in de binnenstad betekende dit dat ze dagenlang niet bij hun winkel konden en dus geen omzet konden draaien. Het is moeilijk te bepalen bij wie zo’n winkelier terecht kan voor zijn opgelopen schade.

In Nederland is echter een oplossing bedacht waardoor schade veroorzaakt door een terroristische aanslag alsnog gedekt wordt. In 2003 hebben verzekeraars namelijk de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Bij dit samenwerkingsverband is besloten om de lasten te dekken via een zogenoemd solidariteitsmechanisme. Dit houdt in, dat in het geval van een aanslag, de verzekeraars niet individueel hoeven uit te betalen maar voor elkaar bijspringen. Het is vastgesteld dat er per jaar voor een bedrag van 1 miljard uitgekeerd kan worden bij een eventuele aanslag.

Om het even samen te vatten: het is niet van belang waar u verzekerd bent. In het geval van een aanslag is iedereen hetzelfde verzekerd en zal ieder individu hetzelfde uitgekeerd krijgen.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven