2017: Noodzakelijke plastische chirurgie weer terug in de basisverzekering

Zorgverzekering nieuws

2017: Noodzakelijke plastische chirurgie weer terug in de basisverzekering

3 minuten leestijd

In 2005 werd de vergoeding voor cosmetische ingrepen uit de basisverzekering geschrapt omdat de scheidslijn tussen wat medisch noodzakelijk is en wat niet, niet gehandhaafd werd. Minister Schippers heeft besloten dat een deel van deze ingrepen vanaf 2017 weer vergoed zullen worden. Dit is goed nieuws voor veel mensen die al lang aan het wachten zijn op een operatie.

Afschaffing

Het schrappen van de dekking voor cosmetische ingrepen in 2005 kwam voort uit het probleem dat er te veel geld ging naar de vergoedingen voor ingrepen die niet medisch noodzakelijk waren. Artsen maakten geen duidelijk onderscheid tussen wat wel noodzakelijk was en wat niet, met als gevolg dat ingrepen met enkel een cosmetisch doeleinde als noodzakelijk werden beschouwd zonder dat dit het geval was. In 2013 heeft Schippers met medische specialisten afgesproken dat er zorgvuldiger moet worden omgegaan met die onderscheid. Deze afspraak is gemaakt met de gedachte dat als artsen zich aan deze afspraken houden, er geen beperkingen meer hoeven worden opgelegd.

Sinds de afschaffing in 2005 worden alleen medisch noodzakelijke behandelingen vergoed. Het begrip ‘medisch noodzakelijk’ wordt in deze context nauw geformuleerd. Een voorbeeld hiervan is dat ooglidcorrecties uitsluitend nog vergoed worden als het gaat om een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening. Dit betekent dat ouderen die last hebben van hangende oogleden, waardoor het zicht wordt belemmerd, in geen enkel geval een vergoeding krijgen. Het komt erop neer dat de vergoeding voor dit soort operaties wordt beperkt tot ingrepen die in de meeste gevallen medisch noodzakelijk zijn. Dit heeft als gevolg dat behandelingen die alleen in sommige gevallen medisch noodzakelijk zijn, niet vergoed worden. Het doel hiervan is dat dit soort behandelingen niet meer als medisch noodzakelijk gedeclareerd kunnen worden.

In veel gevallen zijn behandelingen die als ‘niet medische noodzakelijk’ worden bestempeld wel noodzakelijk voor de patiënt om een ‘normaal’ leven te leiden. In dit geval kan het om het medisch als om het psychisch welzijn van de patiënt gaan. Veel verzekeraars hebben simpelweg de ruimte niet om een operatie te vergoeden omdat het geheel met de wet geregeld is. Minister Schippers heeft al in 2015 in het programma Radar laten weten dat ze bereid is om sommige ingrepen weer toe te voegen aan het basispakket. Hierbij moeten medisch artsen een ‘scherpe lijn trekken tussen wat medisch noodzakelijk is en wat verfraaiing’.

Verandering in 2017

Sinds 2005 stromen de klachten binnen over het afschaffen van de algemene vergoeding voor medisch noodzakelijke ingrepen in de basisverzekering. Velen krijgen een operatie niet vergoed als deze duidelijk wel noodzakelijk is, medisch of psychisch. In sommige gevallen gaat het om een ooglidcorrectie die niet vergoed wordt omdat het niet om een aangeboren afwijking of bij een geboorte aanwezige chronische aandoening gaat. Een hangend ooglid kan ervoor zorgen dat de patiënt geen zicht meer heeft terwijl het oog zelf nog helemaal in orde is. Dit zorgt ervoor dat de patiënt wordt belemmerd in zijn of haar manier van leven, en dat kan niet bedoeling zijn. Een ander voorbeeld is die van vrouwen die een borstimplantaat nodig hebben omdat ze geen borstgroei hebben aan één of allebei de kanten. Dit wordt ook niet verzekerd omdat dit pas gedaan wordt nadat er een gehele of gedeeltelijke borstamputatie heeft moeten plaatsvinden. Vrouwen kunnen hier psychisch onder lijden terwijl de oplossing voor de hand ligt.

Door dit soort tekortkomingen zal in 2017 weer een aantal medisch noodzakelijke cosmetische ingrepen aan het basispakket worden toegevoegd. Concreet gaat het om de volgende ingrepen die gedekt zullen worden: ooglidcorrecties, het aanbrengen van borstimplantaten bij vrouwen die geen borstgroei hebben of transgenders die in de overgangsfase zitten en de besnijdenis van het mannelijke geslachtsdeel als dit medisch noodzakelijk is. In 2017 zullen veel meer mensen de behandeling kunnen krijgen die ze nodig hebben dan voorheen.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven