Meer zorg in basispakket 2016

Zorgverzekering nieuws

Meer zorg in basispakket 2016

4 minuten leestijd

Er wordt meer en meer bekend over de zorgverzekering die in 2016 op een aantal punten wijzigt. Ten eerste is het goede nieuws dat er gedurende het jaar al een aantal behandelingen en medicijnen voorwaardelijk zijn toegelaten tot het basispakket. En met ingang van het nieuwe jaar zullen er nog een aantal bijkomen. Daarnaast heeft zorgverzekeraar DSW als eerste de premie voor de basiszorgverzekering bekend gemaakt. Verzekering.nl zet alle actuele informatie voor je op een rij.

DSW bijt het spits weer af

DSW zorgverzekeraar heeft voor de elfde keer op rij de zorgpremie voor 2016 als eerste bekend gemaakt. Al na één week na Prinsjesdag hadden zij hun berekeningen gedaan. De premie voor het basispakket van DSW komt volgend jaar uit op een bedrag van 98,75 euro per maand. Dit betekent een verhoging van 3,75 euro ten opzichte van 2015. De premie voor aanvullende zorgverzekeringen is nog niet bekend. DSW en alle andere zorgverzekeraars moeten vóór 19 november de premies en producten voor het nieuwe jaar openbaar maken.

Inhoud basispakket

Er zullen geen vergoedingen uit het basispakket verdwijnen. Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft zelfs een aantal nieuwe behandelingen en medicijnen voorwaardelijk toegelaten tot de basiszorgverzekering. Dit betekent dat alle patiënten ook toegang krijgen tot die vormen van zorg. Zo is het al zeker dat de sportarts volgend jaar wordt vergoed vanuit het basispakket. De voorwaardelijk toegelaten vergoedingen worden hieronder benoemd.

Autologe vet transplantatie bij borstreconstructie na borstkanker
Bij borstreconstructies met autologe vet transplantatie (AFT) worden eigen vetcellen naar de borst getransplanteerd. Dit is een veelbelovende nieuwe behandeling, maar er is nog niet bewezen dat deze behandeling ook daadwerkelijk een goed resultaat oplevert. Daarom wordt de behandeling nu onder voorwaarden en in een onderzoekssetting toegelaten tot het pakket, voor vrouwen die een borstreconstructie ondergaan na borstkanker. Uit het onderzoek moet blijken of de behandeling gezondheidswinst oplevert.

Herniabehandeling PTED
PTED is een behandeling van het ‘lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia’. Bij deze aandoening drukt een uitstulping van de tussenwervelschijf op een uittredende zenuwwortel, met als gevolg uitstralende pijn naar bil en/of been. Voor PTED geldt dat nog niet bewezen is dat deze behandeling gezondheidswinst oplevert. PTED wordt daarom voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket met ingang van 1 januari 2016, voor de duur van 4 jaar. Gedurende deze 4 jaar wordt onderzoek gedaan. Aan het onderzoek doen in totaal ongeveer 1000 patiënten mee.

Prenatale chirurgie bij open ruggetje
Deze operatie bij foetussen met een open ruggetje is alleen mogelijk in Leuven (België). Sinds 9 april 2015 wordt deze operatie onder voorwaarden vergoed. Er moet dan wel sprake zijn van een zorgvuldige begeleiding vanuit een Nederlands Universitair Medisch Centrum.

Prentale testen
De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt nu alleen vergoed na een positieve uitslag van een combinatietest (bloedonderzoek en nekplooimeting). Sommige vrouwen laten in het buitenland een NIPT-test doen, omdat het daar zonder voorafgaande combinatietest mag. Als de uitslag van de buitenlandse NIPT-test positief is, heb je vanaf 1 januari 2016 recht op vergoeding van vervolgtesten.

Beliumbab (Benlysta)
Dit is een geneesmiddel voor SLE, een auto-immuunziekte. Dit middel is bedoeld voor patiënten die veel last hebben van de ziekte en niet reageren op de standaardbehandeling. Dit medicijn is per 1 juli 2015 voorwaardelijk in het basispakket opgenomen.

Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL)
Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom (een ernstige vorm van huidkanker). Op dit moment kunnen deze patiënten alleen met dure geneesmiddelen worden behandeld die niet voor alle patiënten effectief zijn en/of veel bijwerkingen met zich mee kunnen brengen. Ook deze behandeling is per 1 juli 2015 voorwaardelijk in het basispakket opgenomen.

Behandeling tegen chronische hepatitis C
Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met de geneesmiddelen Viekirax en Exviera wordt vanaf 1 oktober 2015 vergoed vanuit het basispakket. Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker. Door de komst van de nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden. Bestaande en intensieve therapieën zijn overbodig geworden en er kunnen meer patiënten geholpen worden.

Toekomstige behandelingen in basispakket

In juni van dit jaar heeft Minister Schippers ook drie medische behandelingen aangewezen als potentiële kanshebbers voor voorwaardelijke toelating tot de basiszorgverzekering. Het is nog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Het gaat in dit geval om:

De behandeling van onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn met een bepaalde vorm van zenuwstimulatie;

De behandeling van patiënten met een bepaalde erfelijke vorm van borstkanker (BRCA1) met hoge doses chemotherapie en een bepaalde vorm van stamceltransplantatie;

De behandeling van patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht met een combinatie van een bepaalde chirurgische ingreep en een bepaald type chemotherapie (HIPEC).

Tip

Ben jij van plan om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Vergelijk zorgverzekeringen niet alleen op basis van prijs, maar bedenk goed welke zorg jij volgend jaar nodig denkt te hebben. Kies je voor alleen de basisverzekering of heb je ook behoefte aan aanvullende verzekeringen?

Bron: Rijksoverheid

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven