Zorgverzekering in 2016 84 euro duurder

Zorgverzekering nieuws

Zorgverzekering in 2016 84 euro duurder

2 minuten leestijd

De miljoenennota en de rijksbegroting zijn vandaag tijdens Prinsjesdag officieel overhandigd aan de Tweede Kamer. Hierin staan alle beleidsplannen voor het komende jaar. In de afgelopen weken werden verschillende voorspellingen gedaan over de premie voor de zorgverzekering. Vandaag is duidelijk geworden dat de premie met 7 euro per maand zal stijgen.

De grootste kostenposten van de rijksbegroting zijn net als dit jaar de sociale zekerheid en de zorg. Samen zijn deze posten goed voor 58 procent van de totale rijksuitgaven. Voor 2016 is een bedrag van bijna 75 miljard euro begroot voor zorg.

Wijzigingen basispakket

Minister Schippers geeft aan dat de zorg nog steeds onder druk staat. Er zijn meer ouderen en er zijn meer chronisch zieken. Dit leidt onder andere tot hoge zorgkosten. En om de zorgkosten te kunnen ophoesten zullen er diverse maatregelen getroffen moeten worden.

In 2016 stijgt de premie voor de zorgverzekering met ongeveer 7 euro per maand. Dit staat gelijk aan de zorgpremie die verzekerden in het jaar 2011 betaalden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt hier wel aan toe dat de Nederlander er nu wel meer een betere zorg voor terug krijgt. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende veranderingen in het basispakket doorgevoerd zoals de toevoeging van bijvoorbeeld nieuwe behandelingen en medicijnen.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico wordt niet verhoogd, maar zal wel een klein beetje stijgen door de automatische indexatie. Het verplicht eigen risico komt hierdoor volgend jaar uit op een bedrag van 385 euro.

Verhoging zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om mensen tegemoet te komen in de kosten van een zorgverzekering. Zo blijft de zorg voor hen betaalbaar. De zorgtoeslag voor 2016 zal stijgen met een bedrag van 6 euro per maand.

Verbetering zorg in verpleeghuizen

Naast de veranderingen voor wat betreft de zorgverzekering zijn er natuurlijk ook nog andere veranderingen die voor het komende jaar gepland staan. Een daarvan is de bezuiniging van 45 miljoen euro op de langdurige zorg. Deze komt volgend jaar te vervallen.

Het ministerie van VWS investeert daarnaast in 2016 140 miljoen euro in de verbetering van de zorg in verpleeghuizen. Dat bedrag zal in de komende jaren oplopen tot 210 miljoen euro. Deze investering zal vooral besteed worden om het personeel in verpleeghuizen op te leiden en bij te scholen. Daarnaast wordt er geld beschikbaar gesteld voor extra dagbesteding voor de bewoners. Dit komt neer op een bedrag van 1.000 euro per jaar.

In november zullen alle zorgverzekeraars hun definitieve premies en zorgverzekeringen bekend maken.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven