Hoe solidair ben jij?

Zorgverzekering nieuws

Hoe solidair ben jij?

2 minuten leestijd

Op dit moment betaalt iedereen hetzelfde bedrag als het gaat om de basiszorgverzekering. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar inkomen, gezondheid of leefstijl. Ben jij het hiermee eens? Of vind jij dat mensen met een hoog inkomen meer moeten betalen? Of zie jij graag dat er bij de medemens met een hele ongezonde leefstijl een hogere rekening op de mat valt? Het Centraal Bureau voor de Statistiek ging op onderzoek uit en nam onze mate van solidariteit ten opzichte van anderen onder de loep.

De totale zorgkosten stijgen door prijsontwikkelingen en nieuwe behandelmethodes. Dit leidt tot hogere premies voor de basiszorgverzekering. Omdat iedereen nu gelijk wordt behandeld als het gaat om de hoogte van de zorgpremie betaalt de één mee aan de zorg die een ander consumeert. Mensen die weinig tot geen zorg nodig hebben, betalen dus mee aan de kosten voor diegenen die een grote zorgbehoefte hebben.

Solidariteit ten opzichte van gezondheid

Uit het onderzoek blijkt dat wij, als Nederlanders, vooral solidair zijn tegenover de medemens met een hoger gezondheidsrisico zoals ouderen en mensen met een minder goede gezondheid. De meeste respondenten vinden dat zij geen hogere zorgpremie zouden moeten betalen, omdat zij weinig invloed hebben op hun gezondheid. Als het gaat om een ongezonde leefstijl, zijn we een stuk minder meelevend. Denk hierbij aan mensen die roken en veel alcohol nuttigen. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat zij meer moeten betalen, omdat zij bewust een hoger risico lopen.

Solidariteit ten opzichte van inkomen

Als het gaat om de financiële situatie van anderen vindt een meerderheid van de respondenten dat mensen met een laag inkomen een korting zouden moeten krijgen op de zorgpremie. Het gaat hierbij niet alleen om mensen die niet veel verdienen, maar ook om jong volwassenen die hun loopbaan net zijn gestart. Daarbij komt naar voren dat een kleine meerderheid vindt dat de zorgpremie voor mensen met een hoog inkomen zou moeten stijgen.

Hoe solidair ben jij? Vind jij dat er verschil in premie zou moeten zijn tussen gezonde, zieke, oude en jonge mensen?

Bron: www.cbs.nl

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven