Zakelijk

Transitie zorg stevent af op enorme chaos

Zorgverzekering nieuws

Transitie zorg stevent af op enorme chaos

2 minuten leestijd

Vorige week vrijdag heeft de Patiëntenfederatie NPCF een brief gestuurd naar Staatssecretaris Van Rijn waarin zij benadrukken dat het gevaar op een ontsporing van de hervorming op dit moment reëel is en dat zij zich hier grote zorgen om maken. De algemeen directeur van de organisatie, Wilna Wind, wil dan ook graag met Van Rijn in gesprek om ervoor te zorgen dat dit kan worden voorkomen.

De algemeen directeur van de patiëntenfederatie duidt in de brief ook aan dat deze zorgen en onzekerheden komen vanuit de burgers. Op dit moment zijn de effecten van de bezuinigingen duidelijk zichtbaar, maar is er nog geen verbetering te zien in hoe de zorg er voor de mensen binnenkort uit gaat zien. De organisatie wil dan ook niet wachten op meer duidelijkheid, maar vraagt in de brief om meer antwoorden op de vele vragen en vraagt om een betere regie over de transitie door het kabinet.

Regie

Zo stelt de NPCF voor dat er een autoriteit ingesteld wordt die de regie over de transitie van de langdurige zorg gaat voeren. Zij zien dat het verbeteren van de zorg, met de scherpe taakstelling waarvoor het kabinet gekozen heeft, een goede samenwerking vereist. Zo dient er bijvoorbeeld duidelijk te worden vastgesteld hoe de begeleiding van de mensen naar zelfredzaamheid gaat plaatsvinden. Door middel van een goede regie wordt de kans voor een ordelijke verloop van deze ingrijpende verandering aanzienlijk vergroot.

Onvoldoende bachelor- en masterverpleegkundigen

Daarnaast meldt de organisatie dat het aanbod van de bachelor- en masterverpleegkundigen op dit moment onvoldoende is. Dat vormt een groot probleem aangezien alleen de verpleegkundigen met dit opleidingsniveau mogen indiceren en organiseren. Het gevolg zou dus kunnen zijn dat verpleegkundigen met onvoldoende kennis en beperkte scope naar de cliënt gaan kijken. De NPCF wil dan ook dat de zorgaanbieders een plan opstelt waarin ze duidelijk aangeven hoe er tot een voldoende aantal bachelor en masterverpleegkundigen gekomen gaat worden. Daarnaast wil de organisatie van de zorgaanbieder horen hoe er in de tussentijd voor gezorgd gaat worden dat de indicatiestelling van het vereiste niveau is, waardoor cliënten geen onnodige risico’s zullen lopen.

Grote zorgen over wijkverpleegkundigen

Daarnaast ziet de NPCF dat de wijkteams uit elkaar getrokken worden, wat zorgt voor bureaucratie in plaats van samenhang. Zij zouden de spil en schakel zijn tussen het sociale domein en het zorgdomein. De organisatie zet veel vraagtekens bij de waarborging van de aansluiting van verschillende zorgvragen, zoals wanneer bijvoorbeeld een cliënt naast zorg vanuit de Zvw ook voorzieningen van de Wmo nodig heeft. Ze willen hier dan ook meer duidelijkheid over.

Druk wellicht te groot?

Tot noch toe is er veel focus op de kosten en taakstelling en te weinig focus op de kwaliteit, keuze en voorkeuren van mensen. Ondanks dat de NPCF het begrijpelijk vindt dat er door de grote druk van de enorme bezuinigingen en het hoge tempo waarin dit gerealiseerd zal moeten worden, er veel stress ontstaat binnen de sector, baart de organisatie zich zorgen.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven