Langdurige zorg toch betaalbaar volgens SP

Zorgverzekering nieuws

Langdurige zorg toch betaalbaar volgens SP

2 minuten leestijd

De SP heeft een plan opgesteld die ervoor moet zorgen dat zowel de zorg betaalbaar blijft, de koopkracht verbetert en er tienduizenden banen in de zorg kunnen blijven bestaan. Dit blijkt uit een doorrekening van een alternatieve manier om de premie voor de AWBZ te heffen, die de SP heeft uitgevoerd.

Uit het rapport blijkt dat al jarenlang een deel van de premies worden ingezet voor lastenverlichting in plaats van dat ze bij de zorg terechtkomen. Daarnaast is de premie voor de AWBZ slechts voor een deel inkomensafhankelijk. Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP meldt dat het kabinet een tekort suggereert dat er helemaal niet is.

Slechts deel premie-inkomsten gestoken in langdurige zorg

Sinds 2001, toen het belastingstelsel is aangepast, wordt er elk jaar meer AWBZ-premie geïnd door de overheid dan aan de zorg wordt besteed. Zo gaat er dit jaar 23 miljard euro naar de zorg terwijl er ditzelfde jaar zeker 34,1 miljard euro binnen is gekomen. Een groot deel van de 11,1 miljard euro, die dus niet aan de zorg wordt besteed, gaat naar lastenverlichting in de vorm van heffingskortingen.

AWBZ niet geheel inkomensafhankelijk

Er is altijd gesteld dat de AWBZ-premie inkomensafhankelijk, maar mensen betalen alleen over de eerste en tweede belastingschijf mee aan de AWBZ. Dit betekent dus dat mensen die een hoger inkomen hebben, relatief een lager percentage van het gehele inkomen betalen aan de AWBZ, dan de mensen met een lager inkomen.

Onterecht tekort

De kosten van de AWBZ bedragen echter 25,9 miljard euro, waarbij het kabinet meld dat er een zogenaamd exploitatietekort is van ongeveer 3 miljard euro. Leijten meld echter dat sinds de invoering van het nieuwe belangstelsel er ruim zeventig miljard van de AWBZ-premie dus niet richting de langdurige zorg is gegaan. Volgens haar suggereert het kabinet dus onterecht een tekort.

De SP heeft inmiddels verschillende voorstellen gedaan aan het kabinet om de AWBZ te financieren. De plannen zijn bekeken door het CBS en daaruit blijkt dat ongeveer 78 procent van de huishoudens in Nederland erop vooruit zal gaan. Het Centraal Planbureau heeft ook berekend dat alleenverdieners met een bruto-inkomen van 42.000 euro of meer en tweeverdieners met meer dan 84.000 euro er door de plannen op achteruit gaan.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven