Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?
20 March 2018 -

Het afwikkelen van een schade en het vaststellen van de schuldige is vaak nog een lastige zaak. Daarom willen diverse verzekeraars dat alle auto’s worden uitgerust met een zogeheten zwarte doos, maar wat houdt dit eigenlijk in?

Zwarte doos

Een ander woord voor zwarte doos is Event Data Recorder (EDR). De meeste mensen kennen deze term doordat ze al op grote schaal worden toegepast op vliegtuigen. Bij een ongeluk kan zo precies gekeken worden wat er mis is gegaan en wat de mogelijke oorzaak is. In deze EDR’s zit een bandrecorder en een Flight Data Recorder. De recorder onthoudt alle technische gegevens van het desbetreffende toestel. Deze apparatuur is verpakt in een crash-bestendig omhulsel. Het omhulsel is zelfs bestand tegen vuur en water.

Belang

Het verbond van verzekeraars pleit nu voor verplichte EDR’s in alle nieuwe auto’s. De afwikkeling van schades wordt op deze manier een stuk eenvoudiger. Na een aanrijding hoeft de politie zo alleen nog maar de ongevalsdata uit te lezen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar snelheid, remweg, smartphone gebruik en of er wel of geen gordel werd gedragen. EDR’s slaan alleen de laatste 8 seconde van een ongeval op. Verzekeraars kunnen zo makkelijker een oordeel vormen over de aansprakelijkheid. Schades worden op deze manier sneller afgehandeld. Volgens het verbond van Verzekeraars wordt het verkeer op deze manier ook nog een stuk veiliger. In Noord-Amerika is de EDR in nieuwe auto’s al een aantal jaar verplicht. Ook de Europese Unie is bezig met het al dan niet invoeren van verplichte EDR. Ze weten nog niet precies wanneer dit gaat gebeuren, omdat er duidelijke regelgeving moet komen over wat wel en niet mag.

Fraude

De EDR is ook een middel om fraude tegen te gaan. Jaarlijks wordt er zo’n 50 miljoen euro aan fraude opgespoord. Hoogst waarschijnlijk ligt het daadwerkelijke bedrag nog veel hoger. De politie laat weten dat ze erg enthousiast zijn over het voorstel. Een leuke bijkomstigheid is dat ook de premies zo minder snel zullen stijgen. Minder claims betekent namelijk ook minder premie.

Voorlopig is een zwarte doos nog niet verplicht. Het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag pas de eerste stappen gezet. Tot die tijd raden wij u aan om altijd een autoverzekering af te sluiten met een passende dekking. Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook als u niet de schuldige bent. Kijk op Verzekering.nl/autoverzekering voor een allrisk autoverzekering. Zo stapt u altijd zorgeloos de auto in.

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright