Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?
5 October 2017 - Jeremy

Verzekeraar Menzis heeft al met tachtig huisartsenpraktijken contracten afgesloten met het alles-in-één tarief. Dit nieuwe tarief zou huisartsen moeten prikkelen om minder snel door te verwijzen naar duurdere behandelingen. Uiteindelijk zouden dit moeten leiden tot meer grip op de zorgkosten en een betere persoonlijke aanpak voor de patiënten.

Declaraties
Hoe meer handelingen een arts uitvoert, hoe meer de arts kan declareren. Volgens de Raad voor Volksgezondheid(RVS), kan dit systeem leiden tot "perverse prikkels en staat innovatie in de weg."

Momenteel werken huisartsen op declaratiebasis. Dit wil zeggen dat er per patiënt apart wordt gedeclareerd voor elke handeling. Afhankelijk van de zorg die een patiënt ontvangt, kan dit bedrag verschillen. Een voorbeeld hiervan is het 10-minutenconsult. Het consult kan zelf al gedeclareerd worden voor 9,59 euro. Als de arts tijdens het consult ook nog andere handelingen uitvoert, kunnen deze ook gedeclareerd worden. Dit kan leiden tot artsen die liever patienten hebben die voor veel declaraties kunnen zorgen. Andere patienten worden dan (te) snel doorverwezen naar duurdere zorg.

Vast bedrag
Het nieuwe tarief is een vast bedrag voor alle patienten. De huisarts ontvangt dus niet langer een vergoeding per behandeling. Dit geeft de arts meer ruimte voor een persoonlijke aanpak, sinds deze niet langer gebonden is aan de 10 minuten. Sommige patienten hebben baat bij een kort gesprek die niet langer duurt dan enkele minuten. Aan de andere kant zijn er patienten die meer tijd nodig hebben dan de gebruikelijke 10 minuten.

Een arts kan dan goede zorg leveren zonder zich druk te hoeven maken om de tijd. De zorgkosten worden dan beteugeld, omdat er minder hoeft te worden doorverwezen naar duurdere zorg.

Risicobeperking
Volgens Erik Schut, gezondheidseconoom aan de Erasmus Universiteit, draagt het plan ook enkele risico's met zich mee. Zo zouden zieke patienten vaak meer tijd nodig hebben. Als een praktijk veel zieke patienten heeft, zou dit kunnen leiden tot minder patienten in totaal. En omdat de arts nu een vast bedrag krijgt voor alle patienten, betekent dit ook minder geld. Dit zou kunnen leiden tot artsen die zieke patienten willen weren.

Verzekeraar Menzis denkt dit risico te kunnen beperken, door de artsen een nieuwe prikkel te geven. Artsen kunnen namelijk een deel van de besparingen krijgen. Een voorbeeld hiervan is een patiënt die nog maar 50% van de vervolgzorg nodig heeft, dankzij de zorg van de huisarts. De vervolgbehandeling is dan ongeveer de helft goedkoper. Van deze besparing, krijgt de arts een deel terug om te kunnen investeren in de eigen praktijk.

Als een arts te weinig of slechte zorg levert, kunnen er eerder complicaties optreden bij een patiënt. Deze patiënt zal de arts dan nog meer tijd (en geld) kosten. De arts heeft er dus baat bij om zo goed mogelijk te zorgen voor de patiënt. En daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Zorgverzekering afsluiten
Op onze website verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright