Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?
9 December 2016 - Jeremy

De grootste private uitvoerder van de ziektewet in Nederland (Acture) komt met een plan voor zzp'ers om zich verplicht te laten verzekeren. Het zou een betaalbare oplossing moeten worden voor zzp'ers om risico's te vermijden.

Zzp'ers zijn momenteel niet verplicht om zich te verzekeren voor risico's die ze lopen op bijvoorbeeld inkomensverlies. Dit doen ze dan ook bijna niet. Begin november heeft het CBP een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat zzp'ers zich in grote getalen, maar liefst 93 procent, niet verzekeren tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het laatst genoemde is de meest gevaarlijke component aangezien arbeidsongeschiktheid grote negatieve financiële gevolgen kan hebben.

Sommige zzp'ers zien er geen nut in om zich vrijwillig te laten verzekeren aangezien ze een grote kans op bijstand hebben. Dit wordt risicoafwenteling genoemd, iets wat voor werknemers niet mogelijk is aangezien ze verplicht verzekerd zijn. Een voordeel van een verplichte verzekering voor zzp'ers is dan ook dat er een gelijk speelveld met werknemers ontstaat. Verder zorgt het voor schaalvoordelen en risicosolidariteit. Volgens het CBP zitten er ook nadelen aan een verplichte verzekering, namelijk een hogere kans op ongewenst gedrag, gedwongen premiebetaling, minder werkgelegenheid en een minder gelijk speelveld met buitenlandse zelfstandigen.

Nu komt Acture met een voorstel voor een verplichte verzekering voor zzp'ers, met een premie van € 100 per maand voor een basisverzekering. Bij deze basisverzekering heeft de zzp'er recht op een minimumloon bij een ziektetermijn van zes weken. Ook mag de zzp'er beroep doen op 70% van het minimumloon bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van langer dan twee jaar. Er is kritiek op dit plan aangezien het goedkoper zou kunnen en een verplichte verzekering niet iets is waar zzp'ers op zitten te wachten. Zelfstandigen zijn juist uit op vrijheid. De vraag is dus of een verzekering voor zzp'ers ooit verplicht zal worden.

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright