Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?
7 October 2015 - Jeremy

Wildgroei leidt niet tot besparingen is één van de vele reacties van de respondenten die afgelopen zomer meededen aan het onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF waarbij de zorgverzekering onder de loep genomen werd. Ook werd er gevraagd naar de wensen en behoeften om het kiezen van goede zorgverzekering makkelijker te maken. Verzekerden zien momenteel door de bomen het bos niet meer.

Vraagtekens bij zorgverzekering
20 procent van de respondenten geeft aan dat zij het moeilijk vinden om een goede zorgverzekering te kiezen. De voornaamste reden hiervoor is het aanbod. Er zijn te veel verschillen polissen. Mensen weten niet precies wat de verschillen zijn en kunnen hier lastig een antwoord op vinden. Ook blijkt het onderwerp zorgverzekering in het algemeen lastig te zijn.

Onduidelijkheid over vergoedingen
5 procent van de onderzochte personen denkt voor 2015 een verkeerde zorgverzekering te hebben gekozen. De reden hiervoor ligt volgens hen zelf in het feit dat ze zich niet bewust waren van de gevolgen van hun keuze. De informatie voor consumenten is volgens de respondenten onduidelijk. Ze weten niet zo goed welke zorgverzekering ze daadwerkelijk kiezen.

De overgrote meerderheid van de respondenten, maar liefst 82 procent, vindt het daarentegen wel belangrijk om te weten met welke zorgaanbieders de zorgverzekeraar contracten heeft. Want op die manier kan de kans op teleurstellingen verkleind worden. Sommige verzekerden kwamen er dit jaar achter dat de behandeling bij hun zorgverlener niet of nauwelijks werd vergoed op basis van hun huidige zorgverzekering. Dit resulteerde in het mijden van zorg of in een extra, onverwachte zorgkosten voor rekening van de patiënt.

Advies van verzekerden
De allerbelangrijkste vraag in dit onderzoek is de behoefte van de verzekerde. Wat verwachten verzekerden van zorgverzekeraars? En hoe kunnen de problemen waar mensen nu tegenaan lopen worden opgelost? Verzekerden willen in eerste instantie dat zorgverzekeraars op uniforme wijze communiceren over de zorgverzekering. De overeenkomsten en verschillen moeten door alle zorgverzekeraars op dezelfde manier gepresenteerd worden aan de klant. Daarnaast willen verzekerden graag dat het aantal verschillende zorgpolissen afneemt, waardoor de keuzes en gevolgen daarvan duidelijk zijn.

Bron: NPCF

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright