Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?
19 November 2014 - Jeremy

Het is inmiddels duidelijk dat zorgpremie voor het komende jaar zal stijgen. Een enkele verzekeraar houdt de premie gelijk, maar de meeste zijn genoodzaakt tot een verhoging. Deze verhoging van de premies heeft natuurlijk een oorzaak. De belangrijkste redenen zijn de veranderingen rondom de AWBZ en de vergrijzing waardoor zorgverzekeraars te maken krijgen met een flinke verhoging van hun zorgkosten.

AWBZ
Vanaf 1 januari 2015 zullen de zorgverzekeraars te maken krijgen met hogere uitgaven voor zorg. Dit komt omdat zij vanaf volgend jaar verantwoordelijk zijn voor de vergoeding van onder andere wijkverpleging. Eerder werd de wijkverpleging betaald vanuit de overheid, de AWBZ. Dit gaat veranderen en wordt ondergebracht bij de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de kosten zal moeten gaan vergoeden voor wijkverpleging, zintuiglijk gehandicaptenzorg en het tweede en derde jaar in een GGZ-instelling. Het eerste jaar was eerder al opgenomen in de basiszorgverzekering. Het tweede jaar komt daar nu bij.

Vergrijzing
Ouderen hebben meer zorg nodig dan jongeren. Door het toenemende aantal ouderen in onze samenleving stijgen de zorgkosten fors. Door dit toenemende aantal mensen met een grote zorgbehoefte en de ontwikkeling van nieuwe dure behandelingen en medicijnen krijgen zorgverzekeraars te maken met stijgende kosten voor de vergoedingen van de zorg aan ouderen.

Werkgeversbijdrage
Naast de hierboven genoemde oorzaken stijgt de zorgpremie ook door de foutieve berekening van de werkgeversbijdrage. Vorig jaar betaalden werkgevers een te hoge inkomensafhankelijke bijdrage voor hun medewerkers. De overheid schatte de premie voor werkgevers veel te laag in, waardoor de te veel betaalde bedragen nu verrekend moeten worden. De werkgever betaald in 2015 minder, de klant meer.

Het valt wel mee
De premies stijgen in 2015. Maar de stijging had veel erger gekund volgens de minister van Volksgezondheid. Verzekeraars hebben een deel van hun reserve ingezet om de stijging zo beperkt mogelijk te houden. Als ze het overschot niet in zouden zetten, hadden we nu te maken gekregen met enorme en zelfs onbetaalbare premies voor de zorgverzekering.

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright