Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Begrippenlijst

Onderstaand staan enkele belangrijke veelgebruikte verzekeringstermen met daarbij een korte uitleg. Sommige begrippen komen voornamelijk voor bij één soort verzekering, andere begrippen zijn meer algemeen en komen bij meerdere verzekeringen aanbod.
Acceptatieplicht: Wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om iedereen tegen dezelfde voorwaarden te accepteren voor de basisverzekering, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid.
Allrisk verzekering: Een allrisk verzekering is een verzekeringstype dat dekking biedt tegen verlies van of schade aan een verzekerd object, als gevolg van bijna alle risico’s. Ondanks de naam allrisk verzekering, is niet elk risico gedekt. Zorgt u daarom dat u vooraf goed weet wat de uitzonderingen zijn.
Bonus/malus systeem: Bij het bonus malus systeem daalt de premie (no-claim korting) naarmate u langer schadevrij hebt gereden en stijgt de premie als u schade heeft aangemeld.
Cascoverzekering: Een cascoverzekering is een vorm van een autoverzekering. Een cascoverzekering dekt schade aan uw auto, motor of boot zelf. Accessoires of spullen in het voer- of vaartuig die zijn beschadigd, worden niet gedekt. Een cascoverzekering heeft 2 varianten, te weten een beperkt casco- of een volledige cascoverzekering.
Claim: Een claim is een verzoek aan de verzekeraar tot het vergoeden van een schade die door de verzekering wordt gedekt.
Dagwaarde: De dagwaarde is de waarde van een verzekerd object op het moment van schade. Vrijwel altijd minder dan de nieuwprijs van het object.
Dekking: Met de dekking van een verzekering wordt aangegeven wat er verzekerd is en voor welk bedrag het verzekerd is.
Eigen Risico: Met eigen risico wordt het deel aangegeven van de kosten dat u zelf moet betalen. Uiteraard hoeft u alleen eigen risico te betalen als er zich een omstandigheid voordoet waartegen u verzekerd bent. Vaak kunt u het eigen risico tot op zekere hoogte zelf bepalen. Een hoger eigen risico betekent een lagere verzekeringspremie.
Hoofdverzekerde: De hoofdverzekerde is degene op wiens naam de verzekering is afgesloten. Ieder ander die ook door de verzekering wordt gedekt (partner, kinderen), wordt meeverzekerde genoemd.
Nieuwwaarde: De nieuwwaarde is het bedrag dat nodig is om eenzelfde soort artikel als het verzekerde object nieuw aan te kunnen schaffen.
No claim korting: De no claim korting is een korting die u krijgt over de bruto jaarpremie van de autoverzekering. Op basis van het aantal schadevrij gereden jaren wordt bepaald hoeveel korting een verzekerde krijgt.
Onderverzekering: Er is sprake van onderverzekering, als het bedrag waarvoor men verzekerd is lager ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Er wordt bij onderverzekering dus altijd minder schadevergoeding uitbetaald dan de daadwerkelijk geleden schade.
Oververzekering: U bent oververzekerd als het verzekerde bedrag hoger ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Wanneer u bent oververzekerd, zal nooit meer zal worden uitbetaald dan de werkelijk geleden schade. Bij oververzekering betaalt u dus een hogere premie dan nodig is.
Polis: De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, welke is ondertekend door de verzekeraar. De verzekeraar is wettelijk verplicht voor elke afgesloten verzekering een polis op te stellen en toe te sturen.
Premie: De premie is het bedrag dat de verzekerde aan de verzekeraar moet betalen om verzekerd te zijn. De premie wordt meestal periodiek (per maand, kwartaal of jaar) betaald.
Schadevrije jaren: De no-claim korting wordt o.a. opgebouwd door schadevrije jaren. Deze bouwt u op wanneer u een voertuig in de verzekering heeft gehad en waarmee u geen schuldschade heeft gereden.
Uitsluiting: Het woord uitsluiting heeft in de verzekeringswereld betrekking op situaties waarin een verzekering niet geldig is. Dat kan zijn omdat bepaalde zaken niet door de verzekering worden gedekt, maar bijvoorbeeld ook omdat ze al door een andere verzekering worden gedekt.
Verzekeraar: Een verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt en uitkeert volgens een in een polis gespecificeerde dekking. Een ander woord voor verzekeraar is verzekeringsmaatschappij.
Verzekerde: De verzekerde is degene die zich tegen bepaalde risico’s, gespecificeerd in de verzekeringspolis, heeft laten verzekeren bij een verzekeraar.
Verzekeringsvoorwaarden: In de verzekeringsvoorwaarden wordt bepaald onder welke condities de verzekering geldig is en wat de rechten en plichten van de verzekeraar en verzekerde zijn.