Zakelijk

Wat is risicoaansprakelijkheid?

Veelgestelde vragen aansprakelijkheidsverzekering


Onze top 5 aansprakelijkheidsverzekeraars

Risicoaansprakelijkheid is een specifieke vorm van aansprakelijkheid. Ben je benieuwd naar wat dit precies betekent? We leggen dit graag voor je uit. Lees hier verder om meer te weten te komen over risicoaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid zonder schuld

Risicoaansprakelijkheid, of kwalitatieve aansprakelijkheid, is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Het houdt in dat men aansprakelijk is voor de schade die een ander lijdt, zonder dat er sprake is van schuld of verwijt door degene die aansprakelijk wordt gesteld.

Bij risicoaansprakelijkheid is er sprake van onrechtmatige daad waarin ‘schuld’ geen rol speelt. Het gaat hierbij vaak niet om eigen handelen of nalaten maar om personen of zaken waar je volgens de wet voor moet instaan. Zoals bijvoorbeeld schade gemaakt door je kind, of een dakpan die van je dak waait. Je hoedanigheid als eigenaar, ouder of dierenbezitter, bepaalt dat je een aansprakelijkheidsrisico loopt.

Kwalitatieve aansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid zonder dat je er zelf schuld aan hebt en zonder dat jou iets verwijten valt.

Risicoaansprakelijkheid als ouder

Bij risicoaansprakelijkheid als ouder ben je aansprakelijk voor de schade die je kinderen veroorzaken tot een bepaalde leeftijd. Dit is het geval als je kind bij een vriendje gaat spelen en per ongeluk een dure vaas omgooit. Jij als ouder kan daar voor aansprakelijk worden gesteld al heb je de vaas niet zelf kapot gemaakt. De financiële schade kan in sommige gevallen flink oplopen.

Als eigenaar van een woning

Risicoaansprakelijkheid als woning-eigenaar is als bijvoorbeeld een dakpan van je huis waait en door het raam van de buren gaat. Je kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld, ook al heb je niet zelf de dakpan door het glas gegooid.

 

 

Wanneer geldt risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid?

Op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek geldt kwalitatieve aansprakelijkheid voor:

  • Ouders en voogden die het ouderlijk gezag uitoefenen voor de onrechtmatige gedragingen van hun kinderen zolang deze nog geen veertien jaar oud zijn. Voor kinderen die wel veertien zijn maar nog geen zestien, zijn de ouders een voogden aansprakelijk, tenzij hen niet kan worden verweten dat zij de daad niet hebben voorkomen.
  • Werkgever voor de fouten van de werknemer. Het gedrag van de werknemer moet plaatsvinden in het kader zijn overeengekomen werkzaamheden.
  • Voor de opdrachtgever van de niet-ondergeschikte, als de fout begaan wordt tijdens de werkzaamheden te behoeve van het bedrijf van de opdrachtgever.
  • De eigenaar van een roerende zaak als door gebrek daaraan een ander schade lijdt.
  • De eigenaar van een woning of bedrijfspand die aansprakelijk is als door een vallende dakpan de ander schade lijdt.
  • Degen die beroeps- of bedrijfsmatig een gevaarlijke stof bezit en dat gevaar zich verwezenlijkt.

Binnen de verkeersaansprakelijkheid is een risicoaansprakelijkheid toegevoegd. Automobilisten zijn altijd aansprakelijk als zij schade toebrengen aan een voetganger of fietser die ten tijde van het verkeersongeval jonger zijn dan 14 jaar.

Wordt risicoaansprakelijkheid wel gedekt?

In de meeste gevallen is een risicoaansprakelijkheid gedekt in een aansprakelijkheidsverzekering. Het is wel belangrijk dat je de goede dekking kiest die past bij jouw situatie. Bijvoorbeeld een gezinsdekking wanneer je een gezin hebt en niet een dekking voor alleenstaanden.

Wil je meer weten of kwalitatieve aansprakelijkheid?

Verzekering.nl geeft antwoord op de meest gestelde vragen over aansprakelijkheidsverzekeringen en andere producten van verzekeraars. Daarnaast kun je verzekeringen gemakkelijk met elkaar vergelijken, zodat je kan vinden wat het beste bij je past.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven