Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Wat wordt er bedoeld met een franchise?

Antwoord

Een franchise is het drempelbedrag waarvoor de verzekeraar de zaak in behandeling wil nemen. Als het financiële belang dat je bij de kwestie hebt beneden deze drempel ligt zal de verzekeraar de zaak niet in behandeling nemen. De franchise verschilt zowel per verzekeraar als per verzekering, maar ligt meestal tussen de 100 en 225 euro. De franchise of drempel zal in de meeste gevallen niet worden toegepast wanneer je rechtshulp inschakelt bij strafzaken of schade door verkeersdeelname.

Vergelijk de beste verzekeraars
© copyright