Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Dienstverlening

Wat doet Verzekering.nl voor de consument?

Bij Verzekering.nl is het mogelijk om schadeverzekeringen online te vergelijken die je vervolgens op de website van de betreffende verzekeraar af kunt sluiten. Je sluit de verzekering niet bij Verzekering.nl, maar bij de verzekeraar zelf.

De verzekeringen die je bij ons kunt vergelijken zijn auto-, zorg-, reis-, inboedel-, opstal- en rechtsbijstandsverzekeringen.

AFM en Kamer van Koophandel

Verzekering.nl (Verzekering.nl B.V.) is gesitueerd aan de Javastraat 3, 2585 AA te ’s-Gravenhage en heeft een AFM vergunning onder nummer 12042879. Daarnaast staat Verzekering.nl ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60140747.

Op welke wijze wordt Verzekering.nl beloond voor haar dienstverlening?

Je kunt op Verzekering.nl vrijblijvend jouw verzekeringen vergelijken. Aan het maken van de vergelijking zijn geen kosten verbonden. Wij ontvangen een vergoeding van de verzekeraar zodra je via onze website doorklikt naar de website van de verzekeraar en een verzekering afsluit. De hoogte van de vergoeding verschilt per product en per verzekeraar.

Hoe komt de vergelijking van Verzekering.nl tot stand?

De beschikbare online informatie en alle resultaten die voortkomen uit de vergelijkingsmodules van Verzekering.nl komen tot stand door onze gecontracteerde dataleverancier Komparu en de aangesloten verzekeraars.

Verzekering.nl streeft naar een zo volledig en actueel mogelijke website. Op deze manier kunnen we onze betrouwbare en objectieve vergelijking garanderen. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de snelheid waarmee onze dataleverancier de gegevens aanpast en eventuele nieuwe aanbieders toevoegt. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd.

Wat wordt er van de klant verwacht?

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben we ook jouw volledige medewerking nodig. Dit betekent dat wij van jou verwachten dat je de juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is niet alleen voor ons van belang, maar ook voor jouw zoekresultaten. Daarnaast hebben consumenten een mededelingsplicht tegenover verzekeraars. Als blijkt dat je (opzettelijk) onjuiste informatie hebt verstrekt, kunnen verzekeraars overgaan tot het (deels) weigeren van de uitbetaling na schade.

Daarnaast is het belangrijk dat je eventuele wijzigingen in je persoonlijke situatie die van belang kunnen zijn voor je verzekering zo snel mogelijk bij de verzekeraar meldt. Denk hierbij aan een verhuizing of gezinsuitbreiding. Daarnaast is het van belang dat je een geldig e-mailadres doorgeeft. Op die manier kunnen we je goed op de hoogte houden van zaken die betrekking hebben op jouw verzekering.

Als laatste is het cruciaal dat je de gegevens van de door jou ontvangen stukken altijd controleert. Indien hier fouten of onvolledigheden in staan verwachten we van jou dat je deze zo spoedig mogelijk doorgeeft.

Klachtenprocedure

Klacht over de dienstverlening van Verzekering.nl

Heb je een klacht over de dienstverlening van Verzekering.nl? Vul dan het contactformulier in. Vervolgens zal er binnen enkele werkdagen telefonisch contact met je worden opgenomen. In dit gesprek wordt aangegeven hoeveel tijd er nodig is om jouw klacht op correcte wijze af te handelen.
Wanneer je ontevreden bent over de klachtenafhandeling van Verzekering.nl, kun je de klacht eventueel indienen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Deze organisatie biedt bemiddeling bij (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners.

Klacht over de dienstverlening van een verzekeraar

Wanneer je een klacht hebt over je verzekeraar is het verstandig om contact op te nemen met de verzekeraar zelf. Ook hier zal een medewerker de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en contact met je opnemen. Wanneer je niet tevreden bent met deze klachtafhandeling kan je de klacht indienen bij het Kifid.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: www.kifid.nl
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248

KiFiD